ทัวร์พระประแดง ไหว้พระ 7 วัด

7-temple-tour in Phra Pradaeng
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Oct 10, 2019

วัดบางพึ่ง พระประแดง

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อน ๆ สายบุญที่มีเวลาไม่มากและอยากเที่ยวด้วยทำบุญไปด้วยที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

เนื่องจากครั้งนี้รตจิตรมีเวลาเที่ยวเพียงครึ่งวัน การไปทำบุญไหว้พระวัดต่าง ๆ ในพระประแดง รตจิตรจึงจัดทริปได้แค่ 7 วัด รตจิตรขับรถไปทางราษฎร์บูรณะ รตจิตรจึงแวะทำบุญวัดราษฎร์บูรณะเป็นวัดแรกก่อน ตามรายการทัวร์ทำบุญ 7 วัดดังนี้

วัดราษฎร์บูรณะ

1.วัดราษฎร์บูรณะ

วัดราษฎร์บูรณะเป็นวัดในชุมชน ทำให้แม้เป็นวัดที่เงียบ แต่ก็ไม่เปลี่ยวมาก เพราะมีบ้านเรือนของชาวบ้านล้อมรอบวัด วันนั้นรตจิตรไม่เจอพระสงฆ์เลย หรือแม้แต่ตู้หยอดให้ทำบุญ ทำให้รตจิตรทำบุญได้เพียงการให้อาหารน้องหมา และไก่วัด หรืออาจจะเป็นไก่ของชาวบ้าน

วัดรวก ราษฎร์บูรณะ พระประแดง

2.วัดรวก ราษฎร์บูรณะ พระประแดง

รตจิตรขับรถเข้ามาในเขตพระประแดง วัดแรกที่สะดุดตาทั้ง ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม แต่ใครเห็นก็คงต้องแวะวัดรวกราษฎร์บูรณะ วัดนี้ เพราะสีสันที่สดใสตัดกันระหว่างสีเหลืองสดและแดงเข้ม วัดรวกราษฎร์บูรณะ มีพระพุทธรูปศิลาแลงเป็นพระประธาน ด้านหลังวัดก็สวยงามด้วยเจดีย์สีเหลืองเข้มขอบแดง และพญานาคสีเข้มสดใสตัดกันระหว่างสีเขียวแดงเหลือง

วัดบางพึ่ง พระประแดง

3.วัดบางพึ่ง พระประแดง

รตจิตรมาถึงวัดที่เป็น High light วัดหนึ่งของทัวร์ทำบุญไหว้พระ ณ พระประแดง คือ วัดบางพึ่ง ซึ่งชาวบ้านบางพึ่งช่วยกันก่อสร้างตั้งมา 215 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 2347 จุดเด่นของซุ้มประตูใหญ่ของวัด ที่เป็นอิฐคล้ายศิลาแดงสวยงามมาก เนื่องจากชาวบ้านเป็นคนเชื้อสายจีนจำนวนมาก ทางเข้าวัดจะเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมสูงตระหง่านงดงามมากอยู่ด้านขวามือ

วัดบางพึ่ง พระประแดง

นอกจากนี้ด้านซ้ายมือของประตูวัด เป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ชาวบ้านมาทำบุญสักการะกันเป็นประจำ ตามประวัติที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเคยทรงพักที่บริเวณวัดนี้สมัยนำทัพเรือเดินทางจากจันทบุรีครั้งที่จะโจมตีพม่า ที่ค่ายโพธิ์สามต้น

เจ้าแม่กวนอิม วัดบางพึ่ง พระประแดง

รตจิตรทำบุญที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งสร้างพระองค์ประทับอยู่บนเรือหัวมังกรแบบจีนที่อยู่เหนือน้ำจริง น้ำก็มีทั้งปลาแรด ปลานิล ฯลฯ ตัวโต ทำให้ชาวบ้านพาบุตรหลานมาดูกัน จากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ เข้าไปชมความสวยงามของโบสถ์ ซึ่งประดับด้วยจานแก้วมีลดลายแบบโบสถ์สมัยรัชกาลที่ 2-3

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร พระประแดง

4.วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร พระประแดง

ครั้งแรกรตจิตรตั้งใจจะไปชมความสวยงามของวัดโปรดเกศเชษฐาราม แต่เผอิญขับรถเลี้ยวเข้าไปเร็วหน่อย โดยยังไม่ขึ้นสะพานทำให้รตจิตรมาเจอวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร ก่อนวัดโปรดเกศเชษฐาราม ความจริงวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหารนี้สวยงาม พระขยันเขียนกลอน คำพูดสอนใจคนที่ได้พบเห็น มีชาวบ้านมานั่งเล่น

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร พระประแดง

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหารอยู่ตรงข้ามวัดโปรดเกศเชษฐาราม คั่นด้วยคลองประตูน้ำ แม้คลองนี้จะอยู่ระหว่างวัดทั้งสอง ปลาสวายก็มี แต่รตจิตรไม่สามารถให้อาหารปลาด้านวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหารได้ เพราะปลาคุ้นชินกับวัดโปรดเกศเชษฐาราม และด้านวัดโปรดเกศเชษฐารามก็มีจุดขายอาหารปลาและขนมปังด้วย

วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระประแดง

5.วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระประแดง

รตจิตรขับรถออกจากวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหารข้ามสะพานเล็ก ๆ ก็ถึงวัดโปรดเกศเชษฐาราม ลักษณะบางบริเวณของวัดเหมือนแบบโปรตุเกส ภาพฝาผนังในโบสถ์ก็เช่นกัน ตามความเห็นส่วนตัวของรตจิตร คิดว่าน่าจะเรียกชื่อให้เป็นแบบไทยๆ จากคำว่าโปรตุเกส เลยกลายเป็นโปรดเกศ แต่ดูจากประวัติวัดแล้ว พระยาเพชรพิไชย (เกตุ) เป็นนายงานสร้างขึ้น และเสร็จในเวลาใกล้เคียงกับวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร เนื่องจากวัดโปรดเกศเชษฐารามอยู่ใกล้ปากคลอง ที่รตจิตรกล่าวถึงข้างต้นแล้ว ทำให้ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดปากคลอง แต่ได้รับประราชทานนามใหม่ว่า วัดโปรดเกศเชษฐาราม

วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระประแดง

โบสถ์และวิหารเป็นสถาปัตยกรรมประยุกต์ตามสมัยที่รัชกาลที่ 2 ทรงโปรดจึงไม่มีช่อฟ้า ในระกา หางหงษ์ หน้าบันประดับถ้วยจานประเทศจีน ด้านในโบสถ์มีพระนอนที่องค์ค่อนข้างเพรียวงดงามมาก ลายบนฝ่าพระบาทของพระนอนก็ละเอียดสวยงามมากทั้งซ้ายและขวา

วัดทรงธรรมวรวิหาร พระประแดง

6.วัดทรงธรรมวรวิหาร พระประแดง

รตจิตรขับรถมาถึงวัดสุดท้ายวันนี้ ที่พระประแดง คือวัดทรงธรรมวรวิหาร จุดเด่นคือพระรามัญเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 และวิวด้านหน้าที่เห็นคือความงามของสะพานภูมิพล 2 บริเวณวัดมีรถของชาวบ้านมาจอดหลายคันเหมือนกัน ทำให้ดูไม่เหงา ไม่เปลี่ยว

วัดทรงธรรมวรวิหาร พระประแดง

7. วัดศรีประวัติ

ขากลับเข้ากรุงเทพ รตจิตรได้แวะทำบุญให้อาหารปลาที่วัดศรีประวัติด้วย เนื่องจากทริปทำบุญไหว้พระตามวัดที่พระประแดง มีปลาไม่มากทำให้อาหารปลาที่เตรียมไปจำนวนมากยังเหลืออยู่ วัดต่าง ๆ ตามทริปพระประแดงมีเพียงวัดเดียวที่มีปลาชุกชมคือ วัดโปรดเกศเชษฐาราม

ทัวร์ไหว้พระ พระประแดง

Advertisement

4 Comments

Filed under Everything_Okay

4 responses to “ทัวร์พระประแดง ไหว้พระ 7 วัด

  1. Pingback: ทำไมวัดเขตบางใหญ่และบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จึงสำคัญนัก | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: ปัญหา อุปสรรค ก็มีนะ วัดเขตบางกรวย บางใหญ่ | Sw-Eden.NET

  3. Pingback: แผนประชาชน แผนพระสงค์ วัดเขตบางใหญ่บางกรวย | Sw-Eden.NET

  4. Pingback: วัดกลางเหนือ ริมน้ำแม่กลอง ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.