แก้ชงครบถ้วน 8 ที่เที่ยวเยาวราช

8 places to visit in Yaowarat
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Dec 10, 2019

หัวลำโพง

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่อยากมีชีวิตที่มีความสุขในปีหน้า ไม่ต้องกังวลเรื่องดวงไม่ดี หรือเพื่อนที่ต้องการสะเดาะเคราะห์ ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่ต้องการทำบุญวันเดียว เที่ยวทั่วเยาวราช ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

หลวงพ่อรุ่งมงคล วัดอรุณ

ทุกสิ้นปี หรือเมื่อใกล้ปีใหม่ รตจิตรจะไปไหว้พระแก้ชง หรือถ้าปีไหนไม่ชง อย่างน้อยก็ต้องไปวัดเล่งเน่ยยี่เพื่อฝากทางวัดให้สวดมนต์ให้รตจิตรทั้งปี เพื่อความสุขในชีวิตและเพื่อให้แคล้วคลาดจากพยันอันตรายต่าง ๆ ปีนี้แปลกกว่าปีอื่น เพราะรตจิตรได้เที่ยวอย่างคุ้มค่า โดยวันเดียว เที่ยวเยาวราช ตามโปรแกรมด้านล่าง 8 แห่งดังนี้

วัดอรุณราชวราราม

1.วัดอรุณราชวราราม
2.วัดเล่งเน่ยยี่
3.วัดกันมาตยาราม
4.วัดบำเพ็ญจีนพรต
5.วัดไตรมิตร
6.โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
7.ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
8.หัวลำโพง

วัดอรุณราชวราราม

1.วัดอรุณราชวราราม

วันที่ไปไหว้แก้ชง รตจิตร หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยรถ เป็นนั่งเรือโดยต้องการลงเรือที่ท่าวัดอรุณ ฯ รตจิตรจึงจัดโปรแกรมวันนี้ให้เริ่มทำบุญที่วัดอรุณ ฯ ก่อน รตจิตรชมความสวยงามของวัดที่เพิ่งปฏิสังขรณ์โดยกรมศิลป์แล้ว วัตถุประสงค์เหมือนกับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

วัดอรุณราชวราราม

จากนั้นรตจิตรไปทางท่าเรือเพื่อเข้าไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตาก นมัสการหลวงพ่อรุ่งมงคล และไม่ลืมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ร.๒ บริเวณท่าเรือก่อนที่จะไปโปรแกรมต่อไป

สมเด็จพระเจ้าตาก วัดอรุณ

รตจิตรได้อัญเชิญคถาบูชาหลวงพ่อรุ่งมงคล เพื่อความรุ่งเรืองเป็นมงคลแห่งชีวิตคือ
“อะหัง มังคะละพุธธัง วันทามิ สะทโสตถี ภะวันตุ เม”

วัดอรุณราชวราราม

สิ่งที่เหลือเชื่อคือ รตจิตรสามารถทำบุญให้อาหารปลาที่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ด้วย ทั้ง ๆ ที่คลื่นแรงมาก ปกติคลื่นแรงแบบนี้จะหาปลาสวายยากมาก

นั่งเรือท่าวัดอรุณ

2.วัดเล่งเน่ยยี่

รตจิตรเดินทางจากวัดอรุณ ฯ มาวัดเล่งเน่ยยี่ โดยอาศัยเรือส้ม ท่า 1 ที่ท่าวัดอรุณ รตจิตรนั่งเพียง 3 ท่าก็ถึงท่าน้ำราชวงศ์เยาวราช เร็วมาก ๆ เรือส้มนี้สามารถนั่งไปถึงท่าสาธร (ท่าที่ 7) ท่าเอเชียทีค และวัดจรรยาวาส ราคาเพียง 15฿ ต่อคน

วัดเล่งเน่ยยี่

รตจิตรเข้าเรื่องไหว้แก้ชงเลยละกัน ปี 2563 เป็นปีชวด ดังนั้นปีที่ชง 100% ก็คือปีที่นับต่อจากปีชวดไป 6ปี ได้ปีชงทั้งหมดคือ
มะเมีย 100%
ชวด 75%
ระกา 50%
เถาะ 25%

วัดเล่งเน่ยยี่

ชุดไหว้ปีชงชุดละ 100฿ ส่วนคนที่ไม่ชงก็สามารถทำบุญ 100฿ เช่นกันให้ทางวัดสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตทั้งปี เขียนชื่อวันเวลาเกิดลงในชุดไหว้ปีชงแล้วอธิษฐานต่อหน้าไท้ส่วยเอี้ย จึงนำชุดไหว้มาปัดตามตัวตั้งแต่ด้านบนหัวถึงด้านล่าง 13 ที คือให้พ้น 12 เดือนที่ชงนั่นเอง ก่อนที่จะนำชุดไหว้แก้ชงไปฝากในกล่องที่ทางวัดจัดให้

วัดเล่งเน่ยยี่

นอกจากนี้เพื่อน ๆ ยังสามารถทำบุญอย่างอื่น และไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์อื่น ๆ ในวัดเล่งเน่ยยี่ได้ ส่วนเพื่อน ๆ ที่ไม่สะดวกมาแถวเยาวราช รตจิตรแนะนำให้ไปที่เล่งเน่ยยี่ 2 หรือตรงบางบัวทองนั่นเอง

วัดกันมาตยาราม

3.วัดกันมาตยาราม

วัดนี้อยู่ซอยตรงข้ามวัดเล่งเน่ยยี่เอง รตจิตรแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แป็บเดียว เพราะเป็นวัดเงียบทั้ง ๆ ที่เป็นวัดหนึ่งที่สวยมาก แต่มีรถแถวนั้นจอดเต็มไปหมด

พระประธานวัดบำเพ็ญจีนพรต

4.วัดบำเพ็ญจีนพรต

รตจิตรเดินทางมาถึงวัดที่สี่คือ วัดบำเพ็ญจีนพรต เป็นวัดจีนที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก อยู่สุดซอยถัดจากวัดกันมาตยาราม พระประธานวัดบำเพ็ญจีนพรต คือพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ได้แก่ พระศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า

ที่วัดนี้สามารถทำบุญถวายเทียนลอย คู่ละ 60฿ ตอนรตจิตรเข้าไปทำบุญ ยังเห็นคนไปทำบุญกับนักพรตจีนด้วย

วัดบำเพ็ญจีนพรต

รตจิตรมาแถวเยาวราชวันนี้ดูค่อนข้างคึกคักจากแถบผ้าเต็มท้องถนนเจริญกรุงและถนนเยาวราชเพื่อสดุดีการเสด็จพระราชดำเนินของ ร.๑๐ และพระราชินี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562

วัดไตรมิตร

5.วัดไตรมิตร

รตจิตรนั่งรถผ่านวัดไตรมิตรหลายต่อหลายครั้ง วันนี้ถึงมีโอกาสมา ซึ่งสะดวกมากเพราะเยาวราชมีจัดงานเทศกาล ทำให้ต้องปิดถนนเยาวราชตั้งแต่บริเวณสามยอด พวกรตจิตรจึงเดินสะดวก

วัดไตรมิตร

รตจิตรอยากแนะนำเพื่อน ๆ ว่าถ้ามีโอกาสมาวัดไตรมิตร ควรสักการะหลวงพ่อโตในโบสถ์ และต้องไม่พลาดชมพิพิทภัณณฑ์ในวัดไตรมิตรด้วย ตลอดจนอุดหนุนสินค้าชั้นล่างของวัด เพราะสวยแต่ไม่แพงเลย

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

6.โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

ก่อนไปชมนิทรรศการและลอดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา รตจิตรเห็นมีคนไปไหว้แก้ชง และทำบุญที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ รวมถึงรตจิตรด้วย ก็แวะเข้าไปทำบุญ และสักการะเจ้าแม่กวนอิมซึ่งงดงามมาก ๆ

ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

7.ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

รตจิตรเห็นคนแนะนำให้ลอดซุ้มประตูและยืนใต้ซุ้มประตูพร้อมกับพูดเสียงดังให้ชีวิตลอดพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ซุ้มประตูนี้สวยมาก ต่อกับสวนดอกไม้ที่จัดนิทรรศการแสดงด้วยจอยักษ์หลอดไฟ LED เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระกรณียกิจ

หัวลำโพง

8.หัวลำโพง

จากซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา รตจิตรเดินไปหัวลำโพง วัตถุประสงค์จริงเพื่อใช้เส้นทาง MRT ตรงสถานีหัวลำโพงไปอิสรภาพ แต่รตจิตรไม่ได้มาหัวลำโพงนานมากราว 20 กว่าปี จึงแวะมาดูความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากมาย

หัวลำโพง

หัวลำโพงวันนี้เปลี่ยนไปมาก ไม่แพ้ประเทศอเมริกา ติดแอร์เย็นฉ่ำ รถไฟก็สวยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขบวนสีเขียวที่มีร้านอาหารอยู่ด้วยคือ Eastern Oriental Express ซึ่งรตจิตรชอบมาก

หัวลำโพง

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.