การรักษา สุนัขเป็นไข้หวัด

Cure dogs cold
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Dec 30, 2019

การรักษาสุนัขเป็นหวัด

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่มีน้องหมา หรือน้องแมว ที่ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับไข้หวัด และอยากรักษาเอง ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

อาการสุนัขเป็นหวัด

รตจิตรเลี้ยงสุนัขมา 8 ตัวเป็นเวลา 40 ปี บางครั้งก็เลี้ยงด้วยกัน 2 ตัว บางครั้งก็เลี้ยงเดี่ยว นานแล้วที่รตจิตรไม่เคยพาน้องหมาไปหาหมอตามคลีนิค หรือโรงพยาบาลเลย หากต้องการฉีดวัคซีนห้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก็ไปซื้อวัคซีนที่โรงพยาบาล ลูกของรตจิตรเป็นคนฉีดให้น้องหมาเอง เพราะการไปโรงพยาบาล จะทำให้น้องหมาเครียด และอาจติดโรคมาได้

Dogs catch cold

วันนี้น้องหมาที่รตจิตรเอามาเลี้ยงตั้งแต่อายุ 4 วัน อายุเกือบ 2 ขวบเศษ มีอาการไข้หวัด รตจิตรสังเกตได้ดังนี้

อาการสุนัขเป็นไข้หวัด

1. ตัวร้อน บางครั้งตัวร้อนจนหน้าบวมไปหมด
2. จับตัวน้องหมาแล้วร้อนไปหมด
3. สังเกตตามผิวหนัง นอกจากร้อน อาจมีสีแดง ๆ อมชมพู
4. อาการเซื่องซึม บางครั้งก็เอาแต่นอน
5. จมูกสุนัขที่เปียกตลอด อาจแห้งขาว
6. ไม่อยากอาหาร แต่อาจกินน้ำบ่อย และมากขึ้น เป็นต้น

ใบย่านางล้างพิษ

การรักษาน้องหมาเป็นไข้หวัด

1. รตจิตรใช้ผ้าชุบน้ำลูบตัว ให้อุณหภูมิลดลง เหมือนคน
2. ถ้าเป็นมาก รตจิตรให้กินยาแก้หวัดของคน แค่ 1 ส่วน 4 เม็ด ได้แก่ Decolgen หรือ Tiffy เป็นต้น

ใบย่านางล้างพิษ

3. รตจิตรให้กินใบย่านาง เพื่อล้างพิษในตัวน้องหมา โดย
– รตจิตรผสมน้ำอุ่น แล้วขยี้ใบย่านาง จนแหลกละเอียด
– รตจิตรคั้นหรือปั่นใบย่านางให้น้องหมากิน

ใบย่านางล้างพิษ

การให้สุนัขกินยาแก้หวัด

รตจิตรให้กินยาแก้หวัดของคน ทั้งหมดรวม 1 เม็ดเอง เป็นเวลา 3 วัน ดังนี้
วันแรก เช้าเย็น โดยรตจิตรให้กินครั้งละ ¼ เม็ด เช้า เย็น คือ วันแรกสุนัขกินยาแก้หวัดไปรวม ครึ่งเม็ด
วันที่ 2 รตจิตรให้กินแค่ครั้งละเม็ดตอนเย็น และ
วันที่ 3 รตจิตรก็ให้น้องหมากินยาแก้หวัดครึ่งเม็ดตอนเย็นเช่นเดียวกับวันที่ 2

การรักษาสุนัขเป็นหวัด

น้องหมาหายดี เพราะรตจิตรคิดว่ายาแก้หวัดของคนค่อนข้างแรง ดังนั้นเพื่อน ๆ ไม่ควรให้กินเยอะ แม้แต่คน ตัวรตจิตรเอง ก็ยังไม่ยอมกินยาเลย ขนาดครั้งที่เป็นไข้หวัด นอกจากนี้ ความเห็นของรตจิตร การเช็ดตัวสุนัข แค่วันแรก ก็รู้สึกดีแล้ว เหมือนไข้จะลดเลย และน้ำใบย่านางก็มีฤทธิ์เย็น กินลดไข้สุนัขได้

ใบย่านางมีฤทธิ์เย็น กินลดไข้

รตจิตรหวังว่าเพื่อน ๆ คงได้ประโยชน์จากบทความนี้ และคงช่วยให้สุนัขสุดที่รักของพวกเราหายไข้หวัดได้ โดยไม่ต้องไปหาหมอ หรือต้องพาไปเครียดตามโรงพยาบาลหรือคลินิกนะคะ โชคดี และสุขภาพแข็งแรงทั้งน้องหมา และเจ้าของน้องหมานะคะ

การรักษาสุนัขเป็นหวัด

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.