ทัวร์ครึ่งวัน บางพลี สมุทรปราการ

A half day visit to 3 temples in BangPlee
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Feb 22, 2020

วัดแพรกษา บางพลี สมุทรปราการ

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่ชอบทัวร์ทำบุญ แต่มีเวลาไม่มาก คือเพียงครึ่งวัน ดังนั้นสถานที่ที่รตจิตรจะแนะนำต่อไปนี้ก็ต้องไม่ไกลจากกรุงเทพ คือ ทำบุญที่บางพลี สมุทรปราการ ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

ทัวร์ครึ่งวัน บางพลี สมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ของบทความเรื่อง ทัวร์ครึ่งวัน บางพลี สมุทรปราการ ลูกของรตจิตร เป็นคนดูแผนที่ และขับพารตจิตร ไปทางสะพานภูมิพล โดยเน้นการทัวร์ทำบุญ 3 วัด ได้แก่ วัดแพรกษา วัดบางพลีใหญ่กลาง และวัดบางพลีใหญ่ใน

วัดแพรกษา บางพลี สมุทรปราการ

1.วัดแพรกษา

ตาม google map 50 ก.ม.จากแยกฉิมพลีไปวัดแพรกษา วันที่รตจิตรไปทำบุญ วัดกำลังบูรณะประตู เจดีย์ และกำแพง ซึ่งถ้าเสร็จคงสวยงามมาก เพราะทำเป็นประตูแก้ว ประตูทอง รตจิตรโชคดีที่วันนั้น โบสถ์เปิด จึงมีโอกาสเข้าไปนมัสการองค์พระประธาน และทำบุญหยอดตู้

วัดแพรกษา บางพลี สมุทรปราการ

รตจิตรคิดว่า วัดแพรกษาอาจกลัวคนขโมยตู้ทำบุญ จึงไว้เข้าไปลึกมาก และไว้สูงคือไว้บนฐานที่ตั้งองค์พระประธาน นอกจากนี้ รตจิตรยังเห็นมีกิจกรรมการทำบุญอื่น ๆ รอบบริเวณโบสถ์ด้วย เนื่องจากมีเวลาแค่ครึ่งวัน อีกทั้งยังไม่ค่อยเจอคนในวัดแพรกษาเลย รตจิตรจึงไปอีกวัดคือ วัดบางพลีใหญ่กลาง ซึ่งห่างจากวัดแพรกษา เพียง 15 ก.ม.

พระนอน วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ

2.วัดบางพลีใหญ่กลาง

วัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นวัดท่องเที่ยวจริง ๆ และมีการจัดปฏิบัติธรรมด้วย จึงมีห้องน้ำจำนวนมาก มีทั้งแม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนมาก รตจิตรเห็นมีจำนวนมากกว่าพระสงฆ์เสียอีก และส่วนใหญ่พวกสตรีเหล่านี้เป็นผู้ทำงาน ทำกิจการในวัดเสียด้วย

พระนอน วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ

รตจิตรชอบความอลังการ ความงดงามของ พระนอน ในวิหาร ณ.วัดบางพลีใหญ่กลาง ซึ่งบอกกันว่าเป็นพระนอนที่ใหญ่สุดในไทย คือยาวถึง 53 เมตร รตจิตรเห็นเพดานตรงยอดเกศของพระนอน มีการเจาะเพื่อไม่ให้หลายยอดเกศโดน ทั้ง ๆ ที่เป็นการสร้างวิหารครอบพระนอน

ศาลากลางน้ำ วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ

นอกจากนี้ด้านหน้าพระนอนยังมีรายชื่อผู้บริจาคสร้าง และจำนวนเงิน ซึ่งสูงมาก ๆ เช่น บริจาคเงินตั้ง 8 ล้านบาทเพื่อสร้างหมอนของพระนอน รตจิตรงงว่า ทำไมต้องใช้ทุนสร้างขนาดนี้ และยังมีรายชื่อและจำนวนเงินที่บริจาคของคนอีกหลายคน
รตจิตรได้ทำบุญที่วัดบางพลีใหญ่กลาง โดยการเช่าจี้พระนอน กับแม่ชี อย่างไรก็ตาม ที่วัดนี้ เพื่อน ๆ สามารถทำบุญอย่างอื่นได้มากมาย เช่น การให้อาหารปลา เต่า เป็ด ห่าน เป็นต้น

โบสถ์บางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ

ที่ศาลากลางน้ำของวัดค่อนข้างสวยงาม จะมีไม้เพื่อให้คนจิ้มกล้วยครั้งละครึ่งลูก แล้วค่อย ๆ ให้เต่ากิน ดูแล้วน่ารักดี เต่าที่วัดบางพลีใหญ่ ส่วนใหญ่กินกล้วย ไม่ใช่อาหารเม็ดแบบปลา ส่วนอีกด้านของศาลากลางน้ำ มีห่านหลายตัว ดุเหมือนกัน

มหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิต วัดบางพลีใหญ่กลาง

รตจิตรเดินไปด้านหลังวัด จะมีมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิต ความเห็นส่วนตัวของรตจิตร ชื่อของมหาเจดีย์ฯ ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่รตจิตรก็งง เกี่ยวกับชื่อที่ว่า “บูชิต” รตจิตรไม่ทราบความหมาย แต่ถ้าเป็นความหมายในภาษาอังกฤษจะไม่ค่อยดี เช่น Bullshit ถ้าเป็น Adj. หมายถึงไร้สาระ ถ้าเป็น Verb หมายถึงโกหก เป็นต้น

มหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิต วัดบางพลีใหญ่กลาง

ด้านบนของมหาเจดีย์ฯ ก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนด้านข้างก็เป็นกาจำลองสถูปที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรม ธัมเมกขสถูป ส่วนด้านหลังเป็นคลองที่สามารถให้อาหารปลาได้เช่นกัน

วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ

3.วัดบางพลีใหญ่ใน

หากจะไปวัดอโศกราม สามารถขับรถต่อไปอีก 21 ก.ม. เนื่องจากเคยไปถวายสังฆทาน หรือเทียนพรรษาที่วัดอโศการามบ่อยแล้ว อีกทั้งรตจิตรมีเวลาเพียง ครึ่งวัน รตจิตรจึงไม่แวะ รตจิตรเดินทางต่อจากวัดบางพลีใหญ่กลางมาเพียง 1 ก.ม. ก็ถึงวัดบางพลีใหญ่ใน วัดนี้มีหลวงพ่อโตเป็นพระประธานของวัด

วัดบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ

วัดบางพลีใหญ่ใน เป็นวัดที่มีที่จอดรถมากจริง ๆ เพราะวัดมี 2 ฝั่ง ถูกคั่นด้วยถนน บริเวณวัดบางพลีใหญ่ใน ด้านที่ติดกับคลองเป็นที่ตั้งของตลาดโบราณบางพลี ซึ่งมีทุกวันเพราะมีโรงเรียนในบริเวณวัด วันหยุดตลาดจะมีร้านค้ามากหลายร้านและเก็บร้านช้ากว่าวันที่รตจิตรไปทำบุญซึ่งเป็นวันธรรมดา
ตลาดโบราณบางพลี วัดบางพลีใหญ่ใน

วันนี้รตจิตรตั้งใจมาอุดหนุนชาวบ้านจริง ๆ เลยซื้อของจากร้านค้าเยอะพอสมควร ตลาดน้ำนี้มีเรือจอดรับส่งด้วย นอกจากตลาดน้ำแล้ว จุดเด่นของวัดบางพลีใหญ่ในที่สำคัญคือ ส้วมไฮเทคสวยๆ อีกทั้งยังเป็นห้องแอร์ จึงเป็นที่ที่ชาวบ้านเข้ามานั่งพักด้วย

ทัวร์ครึ่งวัน บางพลี สมุทรปราการ

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.