อะไรคือ Graphic Design? กราฟิกดีไซน์ในงานประชาสัมพันธ์ คืออะไร?

อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). อะไรคือ Graphic Design? กราฟิกดีไซน์ในงานประชาสัมพันธ์ คืออะไร? เอกสารประกอบการสอนวิชา Graphic Design. สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/03/28/graphic

Cite this Article: Arunrangsiwed, P. (2020). What is Graphic Design? What is Graphic Design in Public Relation Job? Teacher Publication for Graphic Design Class. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/03/28/graphic

กราฟิก ตามความหมายในพจนานุกรม Oxford คือ คำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับภาพ การวาดภาพ งานศิลปะ สามารถนำมาใช้สื่อความหมายแทนคำพูดได้ หรือใช้เชิงสัญลักษณ์ (แปลและทำความเข้าใจโดย ผศ.ดร.พราว อรุณรังสีเวช แต่ตอนนั้นเป็นอาจารย์ธรรมดา ๆ คนหนึ่ง คริคริ)

graphic design babarue balbalou ultraman leo

ถึงอย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้หากใคร ๆ เข้าเรียนวิชาที่เรียกว่า “Graphic Design” ก็จะพบว่า ความหมายของมันกว้างกว่าคำจำกัดความข้างต้น เพราะสิ่งที่ทุกคนคาดหวังจากการจบวิชานี้คือ ต้องสามารถใช้ Graphic ในการสื่อสารเชิงพาณิชย์ ได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า บางกรณีภาพเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถสื่อสารได้ ดังนั้นการเรียนวิชา Graphic Design ในปัจจุบันจึงรวมเอาการออกแบบตัวหนังสือเข้าไปด้วย ทั้งอาจต้องมีการใช้ Graphic ร่วมกับภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหวในบางกรณี

หากคำนึงถึงรูปแบบการใช้งานของภาพ Graphic จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. Graphic for Communication กราฟิกที่สื่อความหมายจากตัวของมันเอง เช่น ป้ายโฆษณา โฆษณาตามเว็บไซต์ หน้านิตยสาร แผนที่ กราฟให้ข้อมูล บางส่วนของโฆษณา หรือภาพยนตร์ ตลอดจนการจัดบูทหรือซุ้มแสดงสินค้าที่มีลักษณะเป็น Graphic
2. Graphic for Decoration กราฟิกที่มิได้มี function การใช้งานของมันเอง แต่เป็นการนำ Graphic ไปตกแต่งชิ้นงานอื่น ๆ เช่น ลวดลาย Furniture กระเบื้อง อิฐ Wallpaper เสื้อผ้า บรรจุภัณฑ์และข้าวของเครื่องใช้อื่น ๆ

งาน Graphic ทั้งสองชนิดที่อิเฎลจัดหมวดหมู่มาข้างต้น ชนิดที่ 2 อาจเป็นส่วนประกอบหนึ่งของชนิดแรก กล่าวคือ มีการตกแต่งพื้นที่ว่างที่เหลือ โดยสิ่งที่ตกแต่งนั้นมิได้มีส่วนสื่อความหมายใด ๆ เกี่ยวกับงาน

ตัวอย่างของกรณีนี้คือ โฆษณาเครื่องดื้มน้ำอัดลม ซึ่งควรจะมีการตกแต่งด้วยกราฟิกในลักษณะที่เป็นน้ำ แต่กลับกลายเป็นกราฟิกรูปดอกไม้ ซึ่งจะไปเหมือนกับค่านิยมที่ว่า ถ้าเรียน Graphic Design แล้วจะต้องวาดดอกไม้ ขมวดไปมาเป็น จนกระทั่งบางครั้ง บางคนที่ไม่ได้เรียน Graphic Design มีความเชื่อว่า ถ้ามี Graphic รูปดอกไม้ ใบไม้ แสดงว่าบริษัทดังกล่าวจ้าง Graphic Designer มาออกแบบ แต่แท้ที่จริงแล้วนั้นเมื่อสวอิเฎลได้เรียนต่อที่ Ohio University ความหมายที่ทราบมากลับตาลปัตร เพราะภาพที่สื่อความหมายโดยตรง ไม่ใช่ สัญลักษณ์ ลองคิดถึงภาพดอกไม้ที่ทำเป็นกราฟิกดีไซน์งาม ๆ สิ นั่นไม่ใช่สัญลักษณ์ เพราะมันก็คือรูปดอกไม้ แต่ภาพษาต่างหาก อย่างที่เวลาเราเขียนภาษาไทยว่า “ดอกไม้” นั่นแหละ ที่หน้าตาของคำมันไม่เหมือนรูปดอกไม้จริง ๆ ตอนนี้ สว อิเฎล หรือชื่อจริง คุณ อรุณรังสีเวช นั้น ก็คิดว่าเพื่อน ๆ และนักศึกษาคงพอจะเข้าใจแล้วแหละ

งานกราฟิกที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารองค์กร โดยส่วนมากจะเป็นกราฟิกที่สื่อความหมายได้จากตัวของมันเอง ไม่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติม

5 Comments

Filed under Uncategorized

5 responses to “อะไรคือ Graphic Design? กราฟิกดีไซน์ในงานประชาสัมพันธ์ คืออะไร?

  1. Pingback: การใช้ภาพสัตว์สื่อความหมายโดยนัย | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: ประวัติและประเภทของงาน Graphic Design | Sw-Eden.NET

  3. Pingback: Thailand and Fake News about COVID-19 | Sw-Eden.NET

  4. Pingback: สื่อโฆษณาที่เน้นว่าขาวแล้วสวย มันฆ่าคนผิวดำชัด ๆ | Sw-Eden.NET

  5. Pingback: D.I.Y. การพับดอกกุหลาบด้วยแบงค์ | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.