คุณรู้จัก สว อิเฎล หรือยัง?

สิ่งที่เห็นนี้ เป็น Second Identity ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในโลกออนไลน์ Second Identity นี้ทำให้ สวอิเฎล มีอิสระเสรีภาพที่จะพูดในสิ่งที่ต้องการพูดอย่างเปิดเผย และเป็นตัวเองได้ดีกว่าตัวตนที่พระเจ้าสร้างมา

อ้างอิงบทความนี้: สว อิเฎล. (2563). คุณรู้จัก สว อิเฎล หรือยัง?. สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/04/02/the-sw-eden/

สว อิเฎล คนที่ชอบตะเบงชะเวตี้ เป็นศิลปิน และโคตรจะ Cool ยิ่งกว่าที่พระเจ้าประสงค์ให้เป็น

คุณรู้จัก สว อิเฎล หรือยัง
Have you known Sw Eden?

สว อิเฎล เขียนอัตชีวประวัติเพื่อแจงให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ และแฟน ๆ เพื่อให้ทราบว่า เราทุกคนกำลังเปิดเว็ปของใครอยู่ 😛

“สว อิเฎล” เป็นนามปากกาของศิลปินชาวไทย มาจากการรวมของคำว่า “สว” และ “อิเฎล” ซึ่งคำแรก หมายถึง “ของตนเอง” และคำที่สองคือ “Eden” หรือนัยว่า “สวรรค์” สาเหตุที่เลือกคำนี้มาเป็นนามปากกาเพราะ งานศิลปะหลาย ๆ ชิ้นที่อิเฎลทำขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อ พระเจ้า สวรรค์ นรก ซาตาน สามารถพบได้ในงานเขียน ภาพวาด และบทประพันธ์

สว อิเฎล เขียนบทความเพื่อนประโยชน์ของสาธารณะที่ https://swedenofficial.wordpress.com หรือที่เรารู้จักกันดีใน URL ของ http://SW-Eden.NET แม้ว่าบทความส่วนใหญ่จะมีการสงวนลิขสิทธิ์ แต่อิเฎลมั่นใจว่าผู้อ่านต้องได้ความรู้หรือข้อคิดติดตัวไปแน่

สว อิเฎล คนที่ชอบตะเบงชะเวตี้ เป็นศิลปิน และโคตรจะ Cool ยิ่งกว่าที่พระเจ้าประสงค์ให้เป็น

บทความในเว็ปไซด์นี้มีความสอดคล้องกับความสนใจส่วนตัวของ สว อิเฎล ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ศิลปะ ศาสนา พระคัมภีร์ไบเบิล ดนตรีร็อค พังค์ ประวัติศาสตร์พม่า การดูแลสุขภาพ ตลอดจน การดูแลสุนัข สิ่งที่น่าสังเกตุคือทัศนคติทางการเมืองและทัศนคติต่อสื่อมวลชน สว อิเฎล จะถกเถียงเพื่อสิ่งที่อิเฎลเชื่อว่าถูกต้อง แม้ว่าคนแทบทั้งโลกจะบอกว่ามันผิด ทั้งนี้อิเฎลจะเลือกใช้ภาษาอังกฤษหากต้องการให้ผู้อ่านเป็นชาวต่างชาติ และเลือกใช้ภาษาไทยเมื่อผู้อ่านเป็นชาวไทย

ปัจจุบันจะพบได้ว่า สว อิเฎล มีงานภาพถ่ายและภาพวาดถูกค้นหากระจายใน Search Engine มีวิดีโอที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งใน YouTube ทั้งนี้เกิดจากการสร้างสมประสพการณ์ตั้งแต่ในวัยเด็ก สว อิเฎลชอบวาดภาพและถ่ายภาพมาโดยตลอด อิเฎลเริ่มจากสีโปสเตอร์เหมือนเด็กคนอื่น ๆ จนกระทั่งปัจจุบันสามารถเขียนภาพสีน้ำได้ นอกจากงานบนกระดาษแล้ว ยังมีงานบนผ้าใบ ตลอดจนงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ภาพวาด Vexel แบบงู ๆ ปลา ๆ ไปจนถึง Flash และ งาน Vector ใน Illustrator สว อิเฎลยังพึงพอใจกับการทำงาน 3Ds ทั้งใน 3Ds Max และ Revit อีกด้วย

สว อิเฎล คนที่ชอบตะเบงชะเวตี้ เป็นศิลปิน และโคตรจะ Cool ยิ่งกว่าที่พระเจ้าประสงค์ให้เป็น

หลังจากที่ได้พูดถึงงาน Visual Art ก็คงถึงเวลาพูดเกี่ยวกับงานเขียนของอิเฎลบ้าง อิเฎลเริ่มเขียนกลอนบทแรกเมื่อประถมศึกษาปีที่ 1 และได้พัฒนาทักษะการเขียนกาพย์ ฉันท์ และโคลงในเวลาต่อมา ส่วนงานร้อยแก้ว นิยายทั้งเรื่องสั้นเรื่องยาวหลายเรื่อง เริ่มจากการเขียนภาพเล่าเรื่องราวสมัยประถมต้น และเริ่มเขียนเป็นร้อยแก้วครั้งแรกในสมัยประถมศึกษาปีที่ 5 โดยเน้นใช้ภาษาที่อ่านง่าย และเวลาในการอ่านไม่นานกว่าเวลาของการดำเนินเรื่องในภาพยนต์

สว อิเฎล ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวดทั้งภาพวาด ภาพถ่าย และงานเขียน ดังที่ได้เห็นใน Resume นี้

ปี 2009 – 2010 สว อิเฎลได้มีโอกาสจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก เป็นใครงการเพื่องการกุศล ภายใต้ชื่อเรื่อว่า “ทักทาย กับ งูใหญ่” “ทักทาย กับ เด็กกวน” และ “ทักทาย กับ นกยักษ์” โดยหนังสือทั้งสามเล่มได้รับการสนับสนุสจากผู้ใจบุญ เงินบริจาคทั้งหมดถูกจ่ายเพื่อการตีพิมพ์เท่านั้น กล่าวคืออิเฎลไม่ได้คิดค่าแรง เวลา และอุปกรณ์ หนังสือเหล่านี้ถูกแจกไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัด โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดน จนกระทั่งมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง

ท้ายนี้ สว อิเฎล ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุก ๆ คนที่กำลังอ่านอยู่ อิเฎลภูมิใจเสมอเมื่อมีคนอ่านบทความหรือชมงานศิลปะของอิเฎลไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม อิเฎลอยากให้ท่านจำชื่อของอิเฎลให้ได้ “สว อิเฎล” หรือ “Sw Eden” ในอนาคตเราอาจได้พึ่งพาอาศัยกันดั่งป่าไม้และสายฝน

สว อิเฎล คนที่ชอบตะเบงชะเวตี้ เป็นศิลปิน และโคตรจะ Cool ยิ่งกว่าที่พระเจ้าประสงค์ให้เป็น

Advertisement

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.