วัดเขตบางใหญ่บางกรวยอยู่ในสังคมมออนไลน์ด้วยหรือ

อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). วัดเขตบางใหญ่บางกรวยอยู่ในสังคมมออนไลน์ด้วยหรือ (เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมเอกสารงานวิจัยเรื่อง The Effects of Website for Temples in Bangyai and Bangkruay District on Thai Tourist Attractions). https://sw-eden.net/2020/04/03/temple-social-network/

กรุณาอย่างเลียนแบบการเขียนวิจัยแบบนี้ ถ้าอยากรู้ว่าของจริงเป็นอย่างไร ต้องทำอย่างไร ให้ดูตามบทความที่ตีพิมพ์ของข้าพเจ้า

บทที่ 4 ผลการวิจัย

จำนวนคนสมประสงค์ ว่า search แล้วเจอข้อมูลวัด (ข้อมูลจาก Google) (ตารางจะเป็น จำนวน search กับ จำนวนเว็บใน 3 หน้าแรกของ Google *ถ้ามีจำนวนเว็บน้อย ให้สรุปว่ายังขาดเว็บ/ข้อมูลส่วนนั้นอยู่) อ้างงานวิจัย ว่าคนส่วนมากคลิกไม่เกิน 3 หน้า
วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

สรุปจากตารางใน Survey Monkey **คนที่ตัดสินใจไปแน่นอนคือคนที่หาเส้นทาง เพราะตัดสินใจไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นควรให้มีเส้นทางไปวัดในเว็บเยอะๆ

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช

สรุปจากการสัมภาษณ์พระจำนวน 40 รูป (มีบอกว่า เพราะพระสงฆ์ดัง, เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์, เพราะมีตลาด, เพราะมีโบราณสถาน)

นำข้อมูล google เทียบกับพระสงฆ์ เป็นวัด ๆ ไป เช่น วัด ก บอกว่าคนมาโบราณสถาน แล้วมีคน search เกี่ยวกับโบราณสถานของวัดกี่คน แล้วสรุปว่าต้องการให้มีข้อมูลในส่วนนั้นเพิ่มเติม) จำนวนคนมาวัด, จำนวนพระ (เหมาะกับการทำพิธี), อายุวัด, คนประเภทที่มา ขาจรกี่คน ขาประจำกี่คน แล้วขาจรมาเพราะอะไร (เน้นดูที่ขาจร)

วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

บทที่ 5 สรุป ภาพรวมข้อเสนอแนะ

จากการทำแบบสอบถามของประชาชนทั่วไปจำนวน ๑๐๐ คน จะพบว่ามี 3 กรณีตรงตามสัมมติฐาน

ผู้ชมเว็บไซต์เห็นภาพถ่ายในเว็บไซต์แล้วต้องการเดินทางมาท่องเที่ยววัด เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดควรมีภาพถ่ายให้พร้อม และถ่ายภาพจุดที่น่าสนใจของแต่ละวัด ซึ่งผู้วิจัยในงานวิจัยนี้ได้รวบรวมข้อมูลจุดสนใจหรือสถานที่ท่องเที่ยวของวัด ในเขตบางใหญ่และบางกรวย

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช

โดยในปัจจุบัน ใน 3 หน้าแรกของ Google ตรวจสอบพบว่ามีจำนวน 589 เว็บไซต์ จาก ๓๐ ที่มีข้อมูล 25 เกี่ยวกับวัด

วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

ผู้ชมเว็บไซต์ตัดสินใจเดินทางไปวัดจากสื่ออื่น แต่ใช้สื่อเว็บไซต์เพื่อหาแผนที่ทางไปวัด เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดแต่ละวัด ควรมีแผนที่ หรือบทความที่บรรยายวิธีการไปวัดดังกล่าว หรือถ้าอาจเป็นแผนที่รวมของทั้งเขต/อำเภอ ทั้งนี้เนื่องจากแผนที่มีลักษณะเป็นรูปภาพ อาจทำให้ Search Engine ไม่สามารถหาพบได้ ดังนั้นที่บริเวณก่อนหรือใต้แผนที่ ควรมี keyword ที่พิมพ์ด้วยตัวอักษร เช่น “ทางไปวัดบางค้อ”, “แผนที่ไปวัดพระเงิน” เป็นต้น เพื่อให้ Search Engine ค้นหาพบ ตลอดจนปรากฏในหน้าค้นหารูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช

ผู้ชมเว็บไซต์รู้จักวัดทางสื่ออื่น แต่เมื่อได้เห็นข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์จึงตัดสินใจเดินทางไปวัด แสดงให้เห็นว่าผู้ชมเว็บไซต์กลุ่มนี้ได้รับข้อมูลที่ตรงตามที่พวกเขาต้องการ เพราะพวกเขามิได้ใช้ Search Engine ค้นหาวัดแบบสุ่ม แต่เป็นการเจาะจงเพื่อหาวัดนั้น ๆ และได้รับแรงจูงใจจากข้อมูลเกี่ยวกับวัดนั้น ๆ ในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ชมเว็บไซต์กลุ่มนี้เดินทางมายังวัด ในเว็บไซต์ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับวัดที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ข้อมูลภาพรวมของวัด ข้อมูลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ตลอดจนพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียง (ถ้ามี)
วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

3 Comments

Filed under Everything_Okay

3 responses to “วัดเขตบางใหญ่บางกรวยอยู่ในสังคมมออนไลน์ด้วยหรือ

  1. Pingback: Sw-Eden.NET

  2. Pingback: งานประจำปีวัดแพรก บางกรวย นนทบุรี | Sw-Eden.NET

  3. Pingback: สมัยนี้ ยังมีใครชอบดูผู้หญิงตบกันในละครอีกไหม? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.