วิธีการบล็อกเพื่อนในไลน์

วิธีการบล็อกเพื่อนในไลน์
How to Block Friend in Line
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |April 4, 2020

วิธีการบล็อกเพื่อนในไลน์

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อช่วยให้เพื่อนที่ชอบเล่น line แล้วอยากบล็อกคนที่ไม่อยากเป็นเพื่อนใน line อีกต่อไป ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

การบล็อกเพื่อนใน line ง่ายนิดเดียว ทำให้รตจิตรไม่ต้องเห็นในสิ่งที่ไม่อยากรับรู้ ทำให้มีเวลาไปทัวร์ทำบุญได้เยอะ รตจิตรเป็นคนเล่น Facebook มากกว่า เพราะข้อมูลเก็บได้นาน และ Facebook ไม่กินเนื้อที่ใน Smart phone ของรตจิตร เหมือนที่ระบบ line ใช้ด้วย

วิธีการบล็อกเพื่อนในไลน์

ขนาดรตจิตรไม่เล่น line ยังเจอเพื่อนที่มาส่ง Promotion โฆษณาให้รตจิตรอยู่เรื่อย ๆ จนรู้สึกรำคาญมาก ดังนั้นรตจิตรจึงหาวิธีบล็อกเพื่อน line โดยตัวอย่างที่รตจิตรจะบล็อก เป็นเพียงการสมมติ ในที่นี้ สมมติว่า รตจิตรจะ block เพื่อนคือ Thailandbest ซึ่งเป็นเพียงกรณีศึกษาที่ใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น

วิธีการบล็อค เพื่อนใน line 3 ขั้นตอน

1.ไปที่หน้า home ค้นหาชื่อเพื่อน

คีย์ชื่อเพื่อนในช่องค้นหาที่ Home ถ้ารตจิตร ไม่รู้ชื่อเพื่อน หรือจำชื่อไม่ได้ จะไถลงมาดูชื่อที่หน้า home

วิธีการบล็อกเพื่อนในไลน์

2.กด Block ชื่อเพื่อนที่ต้องการลบทิ้ง

เมื่อรตจิตรค้นหาชื่อเพื่อนที่ต้องการ บล็อกได้แล้ว ก็จะกดแช่ชื่อนั้นไว้ หรือถ้าเล่น line ผ่านคอมพ์ ก็ click ขวา จะมีเมนูให้เลือก 3 อย่างคือ Chat, Block, Hide ให้เลือก click ที่บล็อก

วิธีการบล็อกเพื่อนในไลน์

3.ยืนยันการบล็อกเพื่อนใน line

หน้าจอ line ที่มีเมนูขึ้นว่า Chat, Block, Hide ยืนยัน OK ระบบ line ก็จะเตือนว่า
“You won’t receive any more messaage from this account, you can unblock XXX from Setting > Friends > “Bloacked accounts.”

ซึ่งหมายถึงรตจิตรจะไม่ได้ข้อความจากบัญชีเพื่อนคนนี้อีกเลย แต่ถ้ารตจิตรต้องการเป็นเพื่อนใหม่ก็เข้าไปที่ ตั้งค่า หาคำว่าเพื่อน เลือกจากบัญชีที่ Block เพื่อ Unblock เพื่อนคนนั้น

Advertisement

1 Comment

Filed under Everything_Okay

One response to “วิธีการบล็อกเพื่อนในไลน์

  1. Pingback: ใครเคยรู้สึกสูญเสียตัวตนยกมือขึ้น! | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.