วิธีการรักษา โรคแพ้ยุง

Allergy Mosquito
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |April 6, 2020

โรคแพ้ยุง

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่เป็นโรคแพ้ยุง เพื่อดูแลตัวเองถ้าโดนยุงกัด ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

ช่วงที่อยู่บ้าน รตจิตรมักถูกยุงกัด ยิ่งช่วงกลางวัน รตจิตรก็ยิ่งกลัวยุงลาย ที่สามารถทำให้เป็นไข้เลือดออกได้ นิสัยยุงหลายตัว พอเกาะส่วนไหนของร่างกาย มักต้องการดูเลือดบริเวณนั้นให้ได้ แม้ว่ารตจิตรจะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงแล้ว แต่ก็ไม่รู้ยุงว่ามาจากไหนได้ทุกวัน

โรคแพ้ยุง

อาการโรคแพ้ยุง
1. เป็นตุ่ม คัน หรือ
2. บวมแดงร่วมด้วย

วิธีการรักษา โรคแพ้ยุงกัน
1. ห่างไกลยุง หรือ
2. ถ้าจำเป็นต้องอยู่ใกล้ที่มียุง ให้ฉีดตะไคร้ หรือทากันยุงป้องกันไว้ ดังนั้นบ้านที่ปลูกต้นตะไคร้ไว้ จะช่วยปัองกันยุงได้
3. รีบล้างน้ำ หรือน้ำสบู่ยิ่งดี เพื่อล้างพิษยุงที่ถูกผิวรอบนอก
4.ทายาหม่อง

โรคแพ้ยุง

รตจิตร ใช้ยาหม่องทาอยู่ 2 ยี่ห้อคือ ไพรสด และหมอเฉลิม ไม่ใช้การโฆษณา แต่ 2 ยี่ห้อนี้ดีจริง เพราะทำให้ร้อนมากจนไม่อยากเกา บางคนอาจใช้ยาหม่องสีขาวทั่วไป แต่รตจิตร คิดว่าไม่ร้อนเท่า 2 ยี่ห้อนี้ จึงทำให้ยิ่งคัน ส่วนราคาแต่ละที่ไม่เท่ากัน ขายตั้งแต่ขวดละ 10-60 บาทเป็นต้น แต่ไพรสดตามขนาด 100 กรัม ที่รตจิตรโชว์นี้ 30 บาท

ยาหม่อง

1 Comment

Filed under Everything_Okay

One response to “วิธีการรักษา โรคแพ้ยุง

  1. Pingback: หนังสือการ์ตูน ท่านตบิน ลิ้นดำ aka ตะเบงชะเวตี้ | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.