ชีวิตหลังความตาย ใครจะพิสูจน์ได้

ชีวิตหลังความตาย ใครจะพิสูจน์ได้

อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). ชีวิตหลังความตาย ใครจะพิสูจน์ได้. สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/04/08/after-life/

after life fan avenged sevenfold buddhism buddhist

ใครกล้าพูดว่าตนไม่กลัวตาย หรือบางคนที่ไม่กลัวตาย ก็จะกลัวช่วงเวลาก่อนตาย เช่น กลัวโรคภัย กลัวอุบัติเหตุ กลัวการถูกฆาตรกรรม ตลอดจนกลัวแก่ เรื่องของการแก่นั้น อิเฎลเชื่อว่าเพื่อน ๆ ทุกคนก็ทราบดีว่าถ้าถึงเวลามันก็ต้องแก่ แล้วเคยไหมที่ท่านไปบนหรือขอพรพระเทวดา ว่า “ขอให้หนูอย่าแก่” นั่นซิ น่ากลัวกว่าแก่อีก เพราะถ้าท่านไม่เจอกับความแก่ ก็แสดงว่าท่านตายก่อนเวลาแก่

after life fan avenged sevenfold buddhism buddhist

ที่อิเฎลพูดมาคือการแก่ของสังขาร มิใช่หมายถึงแก่ประสบการณ์ หรือ แก่วิชา เพราะแก่ 2 แบบหลังนั้นดี

สมัยนี้ สว อิเฎล ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม ซึ่งมีให้ฟังอย่างแพร่หลาย อาจถือได้ว่าเป็นยุคทองแห่งสื่อ (Media) ของพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ หนังสือก็หาง่าย ซีดีก็หาฟังง่าย สถานที่ต่าง ๆ ก็นิมนต์พระภิกษุมาเทศน์อยู่บ่อย ๆ และการนี้คนส่วนมากก็ทราบแล้วว่าหลังความตาย สถานที่หรือภพภูมิที่เราจะไปเกิดนั้นขึ้นอยู่กับจิตสุดท้าย ถ้าคิดดี มีสติ ก็ได้ไปสวรรค์ หรือถ้าหวาดกลัว เครียดแค้น มีห่วง ก็จะได้ไปนรก

after life fan avenged sevenfold buddhism buddhist

อิเฎลลองคิดเองว่า ทำไมเวลาตายไปไม่ไปเกิดเป็นคนต่อทันที หรือเกิดเป็นสัตว์ต่อทันที สาเหตุมาจากช่วงชีวิต เวลาเกิด และเวลาตาย ของสิ่งมีชีวิตบนโลกอาจจะไม่ลงตัวอย่างพอดิบพอดี ท่านจึงจัดให้ไปเป็นเทวดาหรือสัตว์นรกที่เวลาของเขาเหล่านี้สามารถยืดหยุ่นได้ (flexible)

ถามท่านว่า ถ้าการตายเป็นเช่นนี้ คือ ไม่ได้ดับไปทั้งหมด แต่เหมือนกับเดินทางไปอีกสถานที่หนึ่ง เป็นที่ใหม่ที่เราไม่เคยรู้จัก พูดเช่นนี้ ท่านจะกลัวความตายหรือไม่ อีกทั้งคนที่ท่านเคยทำกรรมร่วมกันมาก็จะตามมาในอีกไม่ช้า ฟังดูแล้วก็เหมือนไปเที่ยว และเพื่อน ๆ ค่อยตามมาทีหลัง

คำว่า “กรรม” ที่ว่า มีทั้งกรรมดีและไม่ดี ถ้ามีกรรมไม่ดีเกิดขึ้นระหว่างเราหรือใครคนใด ให้อโหสิกรรมเขา อภัย และไม่ยึดกับความโกรธ หรือความกังวล การนี้อาจทำให้ในภพภูมิหน้า เรื่องเครียดระหว่างเรากับเขาก็จะทุเลาลง หรือไม่มีเลย

after life fan avenged sevenfold buddhism buddhist

มรณะ คืออะไร? ภาวะที่ชีวิตดับไป หรือ ดำเนินไปอย่างไม่ต่อเนื่อง ซึ่งมรณะได้ถูกแบ่งเป็น 5 แบบ เรียงจากไม่น่ากลัวเลย จนถึงน่ากลัวสุด ๆ ดังนี้

๑. สังสารวัตมรณะ คือ การตายไปจากสังสารวัต ไม่กลับมาเวียนไหว้ตายเกิดอีก ซึ่งก็คือนิพพานนั่นเอง (การตายของพระอรหันต์) สาเหตุที่เกิดนิพพานได้ คือ ภาวะจิตสุดท้ายไม่ได้ยึดติดกับสิ่งใด ๆ ทำให้ไม่มีการไปจับภพภูมิหน้าต่อไปได้
๒. คณิกะมรณะ คือการตายชั่วขณะ เช่น ภาวะความรู้สึกจากสัมผัสทั้ง 5 ตลอดจนอารมณ์ และความนึกคิด เช่น อยากเลี้ยงหมา พอได้เลี้ยงแล้วความอยากก็หมดไป, รู้สึกคัดจมูก เมื่อได้สั่งน้ำมูกแล้ว ความรู้สึกอึดอัดนั้นก็หมดไป เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถเกิดขึ้นไม่ได้เรื่อย ๆ หรือเกิดในรูปแบบอื่นที่ใกล้เคียงกัน
๓. สมมติมรณะ คือ การตายที่ถูกสมมติขึ้นโดยมนุษย์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์พัง, ต้นไม้ตาย (ต้นไม้ไม่มีจิตวิญญาณ), อาหารบูดเน่าเสีย เป็นต้น
๔. กาลมรณะ คือ ตายเมื่อถึงเวลา ของทั้งคนและสัตว์ และสิ่งมีชีวิตในภพภูมิอื่น ๆ กล่าวคือการจากภพภูมิหนึ่ง ๆ เพื่อไปเกิดในอีกภพภูมิหนึ่ง เช่น แก่ตาย, ตายเพราะโรคภัย ตลอดจนตายเพราะหมดกรรม คือไม่มีกรรมใดติดค้างในภพภูมิที่เป็นอยู่ อย่างที่เราเห็นว่าคนหนุ่มคนสาวนอนตายไปเฉย ๆ โดยไม่ได้เจ็บป่วยอะไร
๕. อกาละมรณะ คือการตายเมื่อยังไม่ถึงเวลา ชาวบ้านเรียกว่า “ตายโหง” เป็นสิ่งที่คนทั่วไปกลัวที่สุด เกิดได้จากการถูกฆ่า อุบัติเหตุ และการฆ่าตัวตาย สาเหตุคือมีกรรมชั่วมาขัดรอนชีวิต

สว อิเฎลขอขอบคุณแหล่งที่มา ของเรื่องประเภทของ มรณะ บรรยายธรรมโดยพระครูธำมธรครรชิต คุณวโร

after life fan avenged sevenfold buddhism buddhist

after life fan avenged sevenfold buddhism buddhist

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “ชีวิตหลังความตาย ใครจะพิสูจน์ได้

  1. Pingback: ใครเกลียดครูสอนภาษาไทยบ้าง? พระอภัยมณีสำส่อน? | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: วัตถุ Follow through คืออะไร? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.