ไม้เถาวัลย์กลืนป่าสงวน

ไม้เถาวัลย์กลืนป่าสงวน

อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). ไม้เถาวัลย์กลืนป่าสงวน. สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/04/08/liana-mazda/

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช

ไม้เถาวัลย์กลืนป่าสงวน ต้นโพธิ์ อุทยาน

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช

ข้าพเจ้า สว อิเฎล ไม่ได้มีหุ้นหรือทำงานในบริษัทมาสด้า แต่ทุกอย่างที่เขียนนั้น เขียนด้วยใจ เขียนจากสิ่งที่รับรู้มาจริง

รถมาสด้า รถของ Hero ที่หลายคนอาจคิดว่าสามารถนำ Logo ตราสัญลักษณ์มาดัดแปลงให้เป็นปิศาจได้ง่ายที่สุด จนกระทั่งมีโฆษณา พันธสัญญาของคนจิตวิญญาณเดียวกัน ซึ่งถูกใจชาว Zoom Zoom ทั่วประเทศ

ไม้เถาวัลย์กลืนป่าสงวน ต้นโพธิ์ อุทยาน

การเขียนบทความนี้ อิเฎลจะกล่าวถึงวีรบุรุษผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ผู้ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง ผู้ที่ไม่หวาดหวันกับอิทธิพลของมาเฟียร์นักการเมือง เขาทำงานในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมด้วยเพื่อนฝูงผู้เสียสละ ทุกคนมาทำงาน ณ ที่แห่งนี้ด้วยความเต็มใจ จิตอาสาแท้ ๆ ที่มิใช่การสร้างภาพขององค์กรผู้หวังผลกำไร

คนเหล่านี้อยู่ห่างไกลจากผลประโยชน์ทางการเงิน แต่อยู่ใกล้อำนาจการเมือง อาจต้องคอยหวาดกลัว คนผู้นี้เล่าให้อิเฎลฟังว่า รัฐบาลสั่งดินจากอินโดเนเซีย และดินนั่นมีเมล็ดพันธุ์แปลกปลอมปะปนมา ซึ่งเป็นไม้เถา ทำให้เกิดการระบาดของไม้เถาวัลย์ในป่าสงวน อิเฎลทราบว่าไม้เถาคือหายนะ นั่นแหละที่คนนี้ก็เล่าเหมืิอนกัน ตนไม้ใหญ่ถูกกลืนกินโดยไม่เถา เหมือนเหตุการณ์พวกเศรษฐีที่ไปปลูกป่าโพธิ์ ซึ่งโพธิ์เป็นไม่เถา แพร่พันธ์เร็ว เมล็ดไปตกที่ต้นไม่ใหญ่ ก็จะกลืนกินต้นไม่นั้น หากต้นโพธิ์แพร่ระบาด จะเกิดหายนะ นี่คือสิ่งที่ สว อิเฎล ขอเตือน

ไม้เถาวัลย์กลืนป่าสงวน ต้นโพธิ์ อุทยาน

ไม้เถาวัลย์กลืนป่าสงวน ต้นโพธิ์ อุทยาน

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “ไม้เถาวัลย์กลืนป่าสงวน

  1. Pingback: อยากเจอนาฏลี จากพราวที่มาแตร์ | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: ใครเกลียดงานเอกสาร เบื่อทำรายงานบ้าง ยกมือขึ้น! | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.