วิธีสังเกต PayPal ปลอม โดยรตจิตร

Be careful of Fake PayPal
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |April 9, 2020

PayPal จริง

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ต้องจ่ายเงินผ่านระบบ PayPal เพื่อป้องกันให้การจ่ายเงินปลอดภัย เนื่องจากการใช้จ่าย Online ผ่านการชำระเงินด้วยระบบ PayPal มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

มารู้จักระบบ PayPal อย่างย่อ

รตจิตรใช้ PayPal มาตั้งแต่ปี 2006 หรือประมาณ 14 ปี ไม่ว่าจะเพื่อชำระ eBay, Amazon, Merchnow, WordPress หรือการซื้อ Host จาก Websites ต่าง ๆ PayPal เป็นระบบที่เชื่อถือได้ ในการรับจ่ายเงินที่ไว้ใจได้ น่าจะเป็นของ eBay ช่วงปี 2002-2020 นอกจากนี้ยังผูกกับเว็บ Online หลาย ๆ เว็บด้วย จะมีให้ log in เพื่อยื่นยันการจ่ายทุกครั้ง และส่ง email เพื่อยืนยันรายการชำระเงินด้วย

วิธีสังเกต PayPal ปลอม

จุดสังเกต PayPal ปลอม

1. Email address
PayPal จริงจะส่ง email ถึงรตจิตรจาก service@intl.paypal.com และไม่มีอะไรพ่วงท้ายจาก email address อีกทั้งยังส่ง email ถึงรตจิตรก่อน PayPal ปลอมด้วย

PayPal ปลอม มักจะส่งมาหลังจาก email จริง ด้วย email address ว่า service@paypaI.com รตจิตรยังสังเกตได้เพิ่มเติมว่า มีวงเล็บตามจาก service@paypaI.com คือ

วิธีสังเกต PayPal ปลอม

2. จำนวนความถี่ในการส่ง Email

PayPal จริงจะส่งถึงรตจิตรเพียงครั้งเดียว แต่ปลอมอาจส่งมากกว่า 1 ครั้ง และส่งทันทีหลัง email ของ PayPal ปลอม รตจิตรคิดว่า PayPal ปลอม อาจแฮค PayPal จริงจาก email แต่ไม่สามารถ Hack ในระบบ log in ของ PayPal ได้ นอกจากนี้ email address ปลอมที่ส่งมาในลักษณะ email ก็ไม่ใช่ email address ด้วย

วิธีสังเกต PayPal ปลอม

3. เนื้อหาและตัวสะกดใน PayPal ปลอม

PayPal ปลอมจะเน้นย้ำให้รตจิตรคลิกล็อกอินเสมอ หากหลงกลไปกดคลิ๊ก link ผ่าน PayPal ปลอม จะทำให้มันได้รหัสไปหมด นอกจากนี้ บางครั้ง PayPal ปลอมใช้ตัวสะกดต่างออกไปคือใช้ I แทน l ด้วย (ไอตัวใหญ่แทนแอลตัวเล็ก)

1 Comment

Filed under Everything_Okay

One response to “วิธีสังเกต PayPal ปลอม โดยรตจิตร

  1. Pingback: การเลือกใช้ How long ขึ้นต้นประโยคคำถาม | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.