กสทช. แจกเน็ตฟรี 10GB โดยรตจิตร

10 GB Free Internet from NBTC
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |April 12, 2020

กสทช. แจกเน็ตฟรี

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ต้องการใช้สิทธิรับเน็ตฟรี ตามการแจกของ กสทช. ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

กสทช. แจกเน็ตฟรี

ที่มาของเน็ตฟรี 10 GB จาร กสทช.

กสทช.คือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ประกาศแจกเน็ตฟรีให้ประชาชน เนื่องจากช่วงนี้ประชาชนและรตจิตรด้วยอยู่บ้านกันจากผลกระทบวิกฤตโควิด-19 covid-19 หรือ CORONAVIRUS นั่นเอง STAY HOME, STAY SAFE

การลงทะเบียนใช้เน็ตฟรี 10 GB จากกสทช.

– รตจิตรก็ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วโดย กด *170*หมายเลขบัตรประชาชน# โทรออก
– จากนั้นรตจิตร รอข้อความเข้า แป๊บเดียวเอง อย่างไรก็ตาม รตจิตรอยากบอกเพื่อน ๆ เพิ่มว่า การลงทะเบียนเพื่อใช้อินเตอร์เน็ตฟรี อาจได้หรือไม่ขึ้นกับข้อกำหนดข้างล่างด้วย

Narita ariport

เงื่อนไข
1.รตจิตรลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 10-30 เมษายน 2563
2.รตจิตรต้องเคยลงทะเบียนโทรศัพท์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น
3.รตจิตรต้อง ไม่ได้ใช้รายเดือนที่มีเน็ต 10GB ขึ้นไป หรือแบบใช้เน็ตไม่จำกัด
4. รตจิตรต้องไม่ได้ใช้ระบบเติมเงินที่ package ระยะเวลา 3 เดือน, 6 เดือน, หรือ 12 เดือน

ทั้งนี้รตจิตรสามารถใช้เน็ตฟรีได้ 30 วันนับจากวันเวลาที่ได้รับข้อความ ดังนั้นหากบ้านไหนมีสิทธิ์หลายคน อาจใช้วิธีลงทะเบียนต่างวันกัน เพื่อไม่ให้เน็ตหมดวันเวลาเดียวกัน

MRT in Bangkok

หมายเหตุ: Call Center กสทช. 1200

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.