เที่ยววันเดียวรอบเกาะสนามหลวง โดยรตจิตร

6 places to visit @Sanam Luang
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |April 12, 2020

วัดมหาธาตุ สนามหลวง

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ไม่ค่อยมีเวลา และอยากเที่ยววันเดียวใกล้ ๆ อีกทั้งยังเที่ยวได้บุญด้วย ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

เที่ยววันเดียวรอบเกาะสนามหลวง

รตจิตร เคยไปเที่ยวแถวท้องสนามหลวงหลายแห่งมาก เพราะรตจิตรเรียนอยู่แถวนั้น 4 ปีเต็ม แต่วันนี้รตจิตร จะพาไปเที่ยวที่ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ที่เดิม ๆ ที่คนส่วนมากไปกัน ซึ่งได้แก่ วัดโพธิ์ วัดพระแก้ว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ท่าพระอาทิตย์ เป็นต้น ทริปวันนี้ของรตจิตรได้แก่ 6 ที่เที่ยวตามนี้
1.อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.๕ ตึกถาวรวัตถุ
2.หอสมุดปิยมหาราชรฦก
3.อนุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชเจ้า
พระบรมนุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (Sodej Pra Bavornratchao Monument)
4.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
5.ชมวิวร้านหลุยส์ท่าพระจันทร์ (Ran Liong Lui)
6.ศูนย์การค้าท่าเรือมหาราช

อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.๕ ตึกถาวรวัตถุ สนามหลวง

รายละเอียดอย่างย่อเที่ยววันเดียวรอบเกาะสนามหลวง

1.อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.๕ ตึกถาวรวัตถุ (Thawornwatthu Building)

รตจิตรลงรถเมล์ที่สนามหลวง จอดตรงข้ามตึกถาวรวัตถุ เพื่อชมนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 มาทุกครั้งรตจิตรต้องแวะทำบุญทุกครั้ง ครั้งแรกรตจิตรมาคนเดียว เผอิญเจอนักท่องเที่ยวที่เป็นนักศึกษาเมืองจีน กำลังจะไปชมวัดพระแก้ว รตจิตรจึงชวนเธอเข้ามาดูด้วยกัน เพราะใช้เวลาไม่ถึงช.ม. ดังนั้นเพื่อน ๆ สามารถอ่านรายละเอียดครั้งแรกได้เลยที่ https://wp.me/peBZp-14t

รตจิตรอยากชวนให้เพื่อน ๆ ทำบุญบริจาคให้อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.๕ ตึกถาวรวัตถุ ไม่ว่าจะช่วยหยอดตู้ซึ่งรตจิตรจะได้ postcard พระบรมฉายาลักษณ์ของร.๕ หรือช่วยซื้อของในนิทรรศการก็ได้ เพราะการเข้าชมที่นี่ฟรีตลอดรายการ ภาพประวัติศาสตร์ลำค่าที่อาคาร มีเวลาทำการคือ เปิดวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 9-16 น.

หอสมุดปิยมหาราชรฦก สนามหลวง

2.หอสมุดปิยมหาราชรฦก

รตจิตร กำลังจะไปเที่ยวทำบุญที่วัดมหาธาตุฯ เผอิญเห็นอาคารสีแดงและสีเหลืองด้านหน้างดงามจริง อาคารเหลืองก็คืออาคารเบญจมราชวรานุสรณ์ รตจิตรเลยเดินผ่านหอสมุดนี้ ซึ่งเปิดวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 9-16:30 น. รตจิตรคิดว่าแม้จะเป็นหอสมุดเล็ก ๆ แต่การปลูกสมัยแบบโบราณงดงามมาก มีหนังสือเก่า ๆ ให้อ่านน่าค้นหา

อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์วัดมหาธาตุ

3.อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์ วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat Yuwaratrangsarit)

ด้านหน้าระหว่างตึกแดงและตึกเหลือง ที่รตจิตรเห็นคือ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ รตจิตรสักการะพระราชานุสาวรีย์ ซึ่งจัดว่าอยู่ที่อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์ ในบริเวณวัดมหาธาตุ ติดกับอาคารปฏิบัติธรรมของวัดเลย รตจิตรยังเจอผู้นำปฏิบัติ เชิญชวนให้ขึ้นไปนั่งปฏิบัติด้วย

วัดมหาธาตุ

4.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

รตจิตรเรียกวัดนี้ตามคนอื่นที่เรียกกันสั้น ๆ ว่าวัดมหาธาตุ เป็นวัดดังหลายเรื่อง ทั้งด้านปฏิบัติธรรม ด้านดูดวง ด้านวัตถุมงคล ด้านความสวยงาม เช่นพระปรางค์ พระเจดีย์ พระพุทธรูปต่าง ๆ และเป็นมหาธาตุวิทยาลัยด้วย ไม่ว่าจะเป็นคณะ 3, 5, 7 เป็นต้น เมื่อมาถึงวัดมหาธาตุ รตจิตรจะสักการะพระประธานในโบสถ์ และตามศาลาวิหาร

พระบรมนุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท วัดมหาธาตุ

นอกจากนี้รตจิตรไม่ลืมที่จะพระบรมนุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (Sodej Pra Bavornratchao Monument)

ร้านหลุยส์ท่าพระจันทร์

5.ชมวิวร้านหลุยส์ท่าพระจันทร์ (Ran Liong Lui)

ก่อนที่จะไปเที่ยวต่อ รตจิตรต้องเติมเต็มไม่ให้ท้องหิว จึงแวะกินอาหารตามสั่ง ร้านหลุยส์ท่าพระจันทร์ เพราะวิวสวย ส่วนอาหารไม่ได้ถึงกับสะอาด 100% แต่ก็ดูสะอาดกว่าร้านอื่น ๆ หรือร้านต้มยำกุ้งมันไข่กุ้งร้านรุ่งเกษมท่าพระจันทร์ที่รตจิตรไปกินประจำ และรตจิตรก็เจอน้องแมลงสาบตัวน้อย

ร้านหลุยส์ท่าพระจันทร์

รตจิตรชอบชมวิวร้านหลุยส์ท่าพระจันทร์ อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันแม่น้ำสวย สะอาดกว่าอดีตที่รตจิตรเคยเรียนบัญชีธรรมศาสตร์ พอท้องอิ่มรตจิตรก็พร้อมไปที่สุดท้ายของทริปนี้คือ ท่ามหาราช

ศูนย์การค้าท่าเรือมหาราช

6.ศูนย์การค้าท่าเรือมหาราช

เป็นท่าที่โด่งดังไม่ว่าร้านค้า ร้านอาหาร จุดถ่ายรูป และวิววัดอรุณ ตลอดจนตลาดนัด
ก่อนจบทริป รตจิตรอยากฝากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รตจิตรชอบมาก ปรากฏอยู่ที่อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.๕ ตึกถาวรวัตถุ ดังนี้

“เราตั้งใจอธิษฐานว่า เราจะกระทำการจนเต็มกำลังอย่างที่สุด ที่จะให้กรุงสยามเปนประเทศอันหนึ่งซึ่งมีอิสรภาพแลความเจริญ”

Advertisement

1 Comment

Filed under Everything_Okay

One response to “เที่ยววันเดียวรอบเกาะสนามหลวง โดยรตจิตร

  1. Pingback: ทางไป วัดตะเคียน จังหวัดนนทบุรี | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.