ดูถูก LGBT? พวกเราจะยิ่งแกร่งขึ้น เพราะการทำร้ายของคุณ

ฉันไม่ชอบการเหยียดเพศที่ 3

ธงเพศที่สาม Pride flag LGBT

ฉันต้องขอพูดเกรินก่อนว่าฉันเป็นเพศที่ 3 หรือคนที่อยู่ในกลุ่ม LGBT ในมุมมองของฉันคือ มองว่าการเหยียดเพศหรือมองว่าไม่สมควรจะยอมรับเพศที่ 3 ในสังคมในยุคปัจจุบันนั้น ไม่ว่าจะเป็นเกย์ กระเทย ทอม ดี้ เป็นต้น ฉันคิดว่าการที่เราเกิดมาเป็นเพศที่มีจิตใจที่แตกต่างและขัดแย้งกับสภาพร่างกายก็ถือว่าต้องทำใจให้ยอมรับกับสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้ว ยังต้องมาโดนเหยียดว่าเพศที่ 3 เป็นเพศที่มีแต่ด้านลบมากกว่าด้านดี

ชายไทยเป็นเกย์ อย่างเหยียดเพศ

มองว่าการเป็นเพศที่ 3 ไม่สมควรจะโดยยอมรับในสายงานต่างๆที่เพศสภาพอื่นสามารถทำได้ ฉันคิดว่าในยุค 4.0 หรือยุคปัจจุบัน เรื่องเพศเป็นสิ่งที่ควรจะเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศที่ 3 หรือเพศชายหญิง ก็ควรจะได้รับความยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน แต่การที่เพศที่ 3 โดยเยียดก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียเสมอไป ซึ่งข้อดีของการโดนเหยียดเรื่องเพศสภาพก็มีเหมือนกัน

การที่เราโดนเยียดและไม่ยอมรับจากสังคม ชาว LGBT อย่างเรายิ่งแข็งแกร่งขึ้น รู้จุดบกพร่องต่างๆจากสังคมที่ไม่ยอมรับในตัวเรา เพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขบ้างส่วนในมุมมองของคนที่ไม่ยอมรับให้ดีขึ้น ขอฝากให้คิดนิดนึงนะคะ “เพศเป็นเรื่อง Sensitive”

เขียนโดย FB : TOK YO
ภาพโดย สว อิเฎล

เกย์สมัยโบราณ 500 ปีที่แล้ว สอบินนยากับท่านตบิน เรื่องแนว pre-slash

4 Comments

Filed under Uncategorized

4 responses to “ดูถูก LGBT? พวกเราจะยิ่งแกร่งขึ้น เพราะการทำร้ายของคุณ

  1. Pingback: How did I support Pride LGBT? I am in Thailand. | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: ทำไมคนมีศาสนา จึงกลายเป็นไม่มีได้? | Sw-Eden.NET

  3. Pingback: Homophily รู้สึกว่าตนเองเหมือนกับอีกฝ่าย คืออะไร? | Sw-Eden.NET

  4. Pingback: จิตลักษณะ หรือ บุคลิกภาพ ก่อให้เกิดอะไรได้บ้าง? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.