วิธีเชิญเพื่อน ไลค์เพจเฟสบุค โดยรตจิตร

How to invite friends to like Page
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |May 25, 2020

Invite friends to like Page

**งานเขียนของรตจิตรเรื่องนี้ อยากแนะวิธีเชิญเพื่อน ๆ มา like เพจในเฟสบุค (FB page) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเพื่อนที่มีเพจ shopping online ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

Invite friends to like Page

รตจิตรได้ข้อมูลสถิติของประเทศไทยมาจาก https://ismed.or.th สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เกี่ยวกับ อี-คอมเมิร์ซ เพื่อดูยอด ชอปปิ้ง ออนไลน์ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 3.2 ล้านล้าน฿ หรือเพิ่มขึ้น 14.04% จากปี 2562 และคาดว่าปี 2565 ตลาดอี-คอมเมิร์ซของไทย จะขยายตัวถึง 22% หรืออาจมากกว่า

Invite friends to like Page

รตจิตรยังได้ข้อมูลของทั้งโลก จาก optinmonster.com มีสถิติปี 2018 บอกว่า 1.8 พันล้านคนซื้อของ online และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อน ๆ ทราบกันดีว่าปลายปี 2562 เกิด Covid-19 ทำให้เกิดสถานการณ์ Lock down ติดต่อกันหลายเดือน คำว่า “Stay Home, Stay Safe” เกิดขึ้น คนเริ่มใช้ชีวิตสั่งของ online ทำให้ยอดสั่งซื้อ online เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจเริ่มติดชีวิตแบบนี้

Invite friends to like Page

รตจิตรเป็นคนหนึ่งที่ชอบ facebook เพราะเปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ และรตจิตรมีเพจขายของ online ได้แก่
@ขายต้นหนุมานนั่งแท่น-สมุนไพร
@ขายแมลง กระดิ่งเงินกระดิ่งทอง
@ตะเบงชะเวตี้ ลิ้นดำ (Tabinshwehti)

รตจิตรจึงอยากแนะนำวิธีเชิญคนมา like page 2 วิธีดังนี้

1.วิธีที่ง่ายมากโดยผ่านหน้าเพจ
ดู 3 จุดขวามือ … click จะเห็น Invite Friends ล่างสุด
Click คำว่า Invite Friends เพื่อเลือกชื่อคนที่ต้องการเชิญให้มา like page

Invite friends to like Page

2.วิธีเชิญเพื่อนมา like page ผ่านหน้า home
รตจิตรดูที่เมนูด้านซ้ายมือ ของหน้า Home แล้วเลื่อนสายตาลงมานิดหน่อย ให้ click See more ลงมาก
รตจิตรเห็น Page ข้างซ้าย Click Page จะเห็น Menu 2 อย่าง คือ

Invite friends to like Page

2.1 เมนู Page ที่ liked ไปแล้ว
ตรงเมนูนี้เองที่รตจิตรสามารถเห็นทั้งเพจที่รตจิตรเคย liked ทำให้รตจิตรได้ทบทวนใหม่ ว่าเพจไหนไม่อยาก liked แล้ว เพจไหนยังโอเคอยู่ เป็นต้น
2.2 เมนูเพื่อ Invites เพื่อนได้
แล้วรตจิตรก็เชิญ หรือ Invite เพื่อน ๆ ให้ like page ของรตจิตรได้อย่างมีความสุข โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าโปรโมท

Invite friends to like Page

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.