อันตราย ตัวต่อ ถึงชีวิต 9 ศพ

Dangerous to Wasp
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |June 1, 2020

**งานเขียนของรตจิตรเรื่องนี้ หวังให้เพื่อน ๆ ไม่ต้องฆ่าสัตว์โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวตัวต่อทั้งครอบครัว ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

อันตรายตัวต่อ

รตจิตรเชื่อว่าเพื่อน ๆ หลายคนคงรู้จักรังลูกตัวต่อที่เป็นปล้องดินเหนียวยาว ๆ ตามขอบหน้าต่าง ตามกรงเหล็ก หรือแม้แต่รถจักรยานที่จอดนอกบ้าน ส่วนรังของตัวต่อเองจะเป็นหลอดดินอยู่ใกล้รังลูกที่มันสร้างไว้ บางคนเห็นแล้วรำคาญจะเขี่ยทิ้งหมด ไม่ว่าจะรังที่เป็นหลอด หรือเป็นปล้องดินยาว ๆ ถ้าตัวต่อเห็นว่าใครทำ มันจะจำและพยายามเข้ามาต่อย

อันตรายตัวต่อ

รตจิตรเคยทำเหมือนกัน บ้างก็ไม่เจออะไรในรังเพราะตัวต่อออกไปแล้ว ส่วนลูก ๆ ตัวต่อก็เป็นตัวต่อไปหมดแล้ว รตจิตรอยากฝากเพื่อน ๆ ว่าหากจะเขี่ยรังเหล่านี้ทิ้ง ควรดูว่าปล้องดินเหนียวยาว ๆ นั้นมีรูมั้ย ถ้าไม่มีแสดงว่ามีลูกตัวต่อที่เป็นหนอนเขียว ๆ อยู่ หากหนอนเหล่านี้โดนอากาศจะตายทันที

อันตรายตัวต่อ

อย่างไรก็ตาม ถ้าเพื่อน ๆ รำคาญควรดูว่าปล้องดินเหนียวยาว ๆ เหล่านี้มีรูแล้ว จึงเขี่ยออก เพื่อไม่ให้บาปติดตัวเป็นกรรมชั่ว ซึ่งส่วนมากรตจิตรเป็นปล้องดินเหนียวยาว ๆ เหล่านี้จะมีหนอนหรือลูกตัวต่อ 9-10 ศพ(ตัว) ถ้าเขี่ยแล้ว ที่รตจิตรเคยเห็นคือ หากมีจิ้งจกอยู่แถวนั้นมันจะมากินทันทีที่หนอนเขียว ๆ ตกลงมา แต่ถ้าไม่มีจิ้งจก พอหนอนตายจะเป็นอาหารของมดแดง

Wasp อันตรายตัวต่อ

รตจิตรอยากฝากให้เพื่อน ๆ ดูให้ถี่ถ้วน ถ้าปล้องดินเหล่านี้ไม่มีรู และลูกตัวต่อที่เป็นหนอนเขียว ๆ ยาวประมาณ 2 ซ.ม. ไม่ได้สร้างความลำบาก หรืออันตรายต่อคนในบ้าน รตจิตรอยากให้ปล่อยมันไว้ เพราะหนอนเขียวเหล่านี้พอเป็นตัวต่อ ก็จะบินไปหากินที่อื่นต่อไปที่มีดอกไม้ แต่ถ้าปล้องดินไม่มีรูแล้วไปเขี่ยทิ้ง เท่ากับเป็นการฆ่ามันถึง 9-10 ศพ

Wasps house

หากใครทำลายรังหนอนที่เป็นลูกตัวต่อ ตัวต่อก็คงพยายามสร้างบ้านใหม่ให้ลูก ๆ บริเวณนั้น ที่ใกล้แหล่งอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเกสรดอกไม้ หรือแม้แต่เนื้อสด มันไปขนดินเป็นก้อนกลม ๆ มาโปะสร้างบ้านเฉลี่ยวันละปล้องไปเรื่อย ๆ และมันจะเร่งสร้างให้เร็วขึ้นเพื่อทดแทนบ้านเก่า รตจิตรจึงอยากฝากให้เพื่อน ๆ คิดก่อนที่จะทำร้าย ทำลายบ้านของหนอนเขียวเหล่านี้ เพื่อไม่ให้กรรมไม่ดีติดตัว

อันตรายตัวต่อ

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.