4 ขั้นตอน เติมเงินมือถือ ด้วย Bank App.

Mobile phone top up
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |June 6, 2020

mobile phone top up

**งานเขียนของรตจิตร เพื่อช่วยให้เพื่อน ๆ ที่อยากเติมเงินเข้าโทรศัพท์มือถือ แบบ Online ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

mobile phone top up

หลายครั้งที่รตจิตรต้องไปห้าง เพื่อเติมเงินโทรศัพท์มือถือ เติมตามตู้ของค่ายต่าง ๆ บางครั้งรตจิตรก็เจอคิวยาว บางครั้งรตจิตรก็เจอเครื่องเสีย และบางครั้งระบบเติมเงินก็ช้ามาก ดังนั้นรตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ ลองใช้วิธีเติมเงิน online ด้วยแอพพลิเคชั่นของธนาคารต่าง ๆ วันนี้รตจิตรเอาการเติมเงินมือถือมาฝาก ผ่าน SCB easy app. ด้วย ขั้นตอน

mobile phone top up

1.เลือก Icon หรือเมนู เติมเงิน
2.รตจิตรเลือกค่ายมือถือที่จะเติมเงิน เช่น dtac
3.คีย์หมายเลขมือถือที่จะเติมเงิน
4.คีย์จำนวนเงินที่จะเติมเงินแล้วยืนยัน
จำนวนเงินที่มีเลือกให้เติม ได้แก่ จำนวนเงิน 20, 50, 100, 200 บาท เป็นต้น

mobile phone top up

4 ขั้นตอนเท่านี้เอง รตจิตรก็เติมเงินมือถือเรียบร้อยโดยใช้เวลานิดเดียวจริง ๆ ไม่กี่วินาทีถ้าระบบไม่ช้า ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องหงุดหงิดในการรอ และไม่เปลืองกระดาษที่ต้องพิมพ์ออกมา ตลอดจนยังสามารถเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องเป็นหลักฐานต่อไป

mobile phone top up

Advertisement

1 Comment

Filed under Everything_Okay

One response to “4 ขั้นตอน เติมเงินมือถือ ด้วย Bank App.

  1. Pingback: ทำอย่างไรจึงอินไปกับสื่อ จินตนาการไปพร้อมกับสื่อ | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.