การชำระภาษีรถ Online

Online car tax payment
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | June 19, 2020

การชำระภาษีรถ Online

**งานเขียนของ รตจิตรนี้ เพื่อประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ต้องการรู้วิธีชำระภาษีรถยนต์ทางอินเตอร์เน็ท ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

การชำระภาษีรถ Online

1.Website ที่ชำระภาษีรถ Online

eservice.dlt.go.th

2.ข้อจำกัดของการชำระภาษีรถ Online

ณ.ปี 2563 รตจิตรต้องไปชำระภาษีที่กรมขนส่งเอง เพราะยังไม่สามารถชำระภาษีรถ Online สำหรับรถที่อายุเกิน 7 ปี รตจิตรถามเจ้าหน้าที่ว่าเมื่อไรจะให้ชำระภาษี online สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนที่มีอายุเกิน 7 ปี ไม่มีใครตอบได้

การชำระภาษีรถ Online

3.กรมขนส่งทางบกมีประกาศในเว็บไซต์

พอรตจิตรเข้า eservice.dlt.go.th รตจิตรเห็นมีประกาศว่าตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) และรถจักรยายนต์ (รย.12) ซื้อกรมธรรม์ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ทาง online ได้

การชำระภาษีรถ Online

4.วิธีการชำระภาษีรถ Online

(1)รตจิตรลงทะเบียนรถยนต์ที่ต้องการชำระภาษี Online ก่อน โดยการลงทะเบียนเจ้าของรถ ที่อยู่รตจิตร และสถานที่อยู่จัดส่งเอกาสาร และรถที่ต้องการชำระภาษีรถ Online จะเห็นรายการข้อมูลลงทะเบียนรถ และสรุปรายการที่ต้องชำระ

การชำระภาษีรถ Online

(2)ขั้นตอนเกี่ยวกับพ.ร.บ. ถ้ารตจิตรยังไม่ได้ซื้อพ.ร.บ.ก็สามารถซื้อได้ที่หน้านี้เลย อย่างไรก็ตามรตจิตรสามารถซื้อ พ.ร.บ.ผ่านผู้ให้บริการ/บริษัทประกันภัย/ตัวแทน/นายหน้าจากภายนอก ปีนี้รตจิตรซื้อพ.ร.บ.แล้ว ทำให้ไม่ต้องซื้อพ.ร.บ.ออนไลน์

การชำระภาษีรถ Online

(3)ตรวจสอบรายการที่ต้องชำระและที่อยู่จัดส่งเอกสาร

ก่อนที่รตจิตรจะไปกรอกสถานที่จัดส่งเอกสาร ตอนตรวจสอบรายการที่ต้องชำระ รตจิตรเห็น pop-up ขึ้นมาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ว่าพ.ร.บ.ของรตจิตรคุ้มครองไม่ครอบคลุมวันที่หมดอายุของภาษีใหม่ 90 วัน รตจิตรต้องกดยืนยันว่าไม่ต้องการซื้อพ.ร.บ.เพิ่มเติม ก็สามารถไปหน้ากรอกสถานที่จัดส่งเอกสารต่อไปได้

การชำระภาษีรถ Online

(4)ขั้นตอนสุดท้าย ชำระเงินทำได้ 3วิธี

-หักบัญชีเงินฝาก
-ผ่านบัตรเครดิต (มี่ค่าธรรมเนียม 2%)
-ผ่านเคาน์เตอร์บริการ
รตจิตรชำระภาษีรถผ่านอินเตอร์เน็ทแล้วก็จะได้ใบยืนยันการชำระเงิน Payment Confirmation ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และแค่ 2 วันทำการก็ได้รับใบเสร็จจากกรมขนส่งผ่าน ems ด้วย

การชำระภาษีรถ Online

2 Comments

Filed under Everything_Okay

2 responses to “การชำระภาษีรถ Online

  1. Pingback: สังคมโรงเรียนสมัยนี้ดีกว่าเมื่อก่อน จริงหรือ? | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: ทำอย่างไรจึงอินไปกับสื่อ จินตนาการไปพร้อมกับสื่อ | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.