เที่ยวพะเยา เชียงราย 4 วัน 3คืน วันที่ 1/4

4-day-3night at Phayao and Chiang Rai
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |July 9, 2020

วัดร่องขุน เชียงราย

**งานเขียนของรตจิตร เพื่อเล่าทริปเที่ยวด้วยตนเอง ที่พะเยา เชียงราย 4 วัน 3 คืน ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

วัดร่องขุน

สรุปการเที่ยวพะเยา เชียงราย ของรตจิตร

รตจิตรไปเที่ยว 2 จังหวัดครั้งนี้ 4 วัน 3 คืน เน้นการเที่ยวทำบุญตามวัด สวนหรืออุทยานแห่งชาติ และการบริจาคหนังสือแก่ห้องสมุดตามโรงเรียนต่าง ๆ ด้วย รตจิตรเห็นหลายคนไม่ยอมทำบุญเลย มีแต่มาถ่ายรูป รตจิตรเลยอยากบอกว่าอย่างน้อยก็เป็นค่าเที่ยวสถานที่ที่คุณมาเที่ยว มาเก็บรูปสวยๆ และมาเข้าห้องน้ำด้วย
1.ระยะเวลาเที่ยว
จากกรุงเทพฯ บินไปเชียงราย-พะเยา-เชียงราย 4 วัน 3คืน
2.สถานที่เที่ยว
เชียงราย-พะเยา 2 จังหวัด ประมาณ 60 แห่ง

สวนแม่ฟ้าหลวงสมเด็จย่า

3.รายละเอียดการพัก 2 จังหวัด 2 โรงแรม
-พะเยา พักโรงแรมภูกลอง 2 คืน เพราะวิวสวย และไม่เปลี่ยว
-เชียงราย พักโรงแรมเวียงอินทร์ 1คืน เพราะใกล้เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ และไม่เปลี่ยว
4.ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
รวมตั๋วเครื่องบิน ค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเดินทาง ค่ากินและ shopping เฉลี่ยคนละ 7,000฿

วัดร่องขุน

-บินนกแอร์ กรุงเทพฯ ไปท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง3คน เป็นเงิน 5,340฿ เฉลี่ยคนละ 1,780฿
-ค่าที่พักรตจิตร 3คน 3 คืน 3,083+2,314 = 5,397฿ เฉลี่ย 3 คืนคนละ 1,800฿
-ค่ารถเช่ารตจิตร 4วัน 3,600+น้ำมัน 1,100 รวม 4,700฿ เฉลี่ยคนละ 1,933฿
-ค่ากินรตจิตร+shopping เฉลี่ยคนละ 1,487฿

สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา เชียงราย

โปรแกรมเที่ยววันที่ 1/4
วันที่ 1 กรุงเทพ-เชียงราย-พะเยา 7 แห่ง
รตจิตรบินจากกรุงเทพฯ มาถึงเชียงราย ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวง รตจิตรจึงเที่ยวที่เชียงรายรวม 7 แห่ง ก่อนที่รตจิตรจะเดินทางไปพักที่พะเยาคืนแรก
1.วัดร่องขุน
2.วัดพระธาตุดอยเวา

วัดพระธาตุดอยเวา

3.ด่านแม่สาย หรือด่านเหนือสุดแดนสยาม มีแต่พม่า กะเหรี่ยง
4.พระมหาเจดีย์ชนะศึก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
5.สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง
6.วัดพระธาตุดอยตุง
7.สวนแม่ฟ้าหลวง ใช้เวลา 2:30 ช.ม. ไปพะเยา พัก PHUGLONG LUXURY HOTEL ห้องด้านหน้าที่สามารถเห็นกว๊านพะเยาได้

วัดพระธาตุดอยเวา

สาเหตุที่วันนี้ รตจิตรเที่ยวได้น้อย
รตจิตรใช้เวลานานในการขับขึ้นเขา ทำให้ใช้เวลามาก อีกทั้งไม่คุ้นเส้นทาง รตจิตรไปใช้เส้นทางขึ้นเขาริมชายแดนไทย-ลาว เพราะรตจิตรต้องการไปสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง, วัดพระธาตุดอยตุง, และสวนแม่ฟ้าหลวง

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.