เที่ยวพะเยา เชียงราย 4 วัน 3คืน วันที่ 2/4

4-day-3night at Phayao and Chiang Rai
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |July 9, 2020

กว๊านพะเยา

**งานเขียนของรตจิตร เพื่อเล่าทริปเที่ยวด้วยตนเอง ที่พะเยา เชียงราย 4 วัน 3 คืน ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที
เนื่องจากทริปพะเยา เชียงราย ครั้งนี้รตจิตรมีธุระที่ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.พะเยา) และต้องหาโรงเรียนเพื่อบริจาคหนังสือการ์ตูนทักทายหลายภาษาด้วย ดังนั้นเช้าวันที่ 2 เมื่อรตจิตรกินอาหารเช้าที่โรงแรมแล้ว จึงรีบเดินทางไปม.พะเยา

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร ม.พะเยา

โปรแกรมเที่ยวพะเยา เชียงราย วันที่ 2/4

วันที่ 2 ของโปรแกรม รตจิตรอยู่แต่ในพะเยา รตจิตรจึงเที่ยวได้เยอะมากตามโปรแกรมที่วางไว้รวม 23 แห่งคือ
1.กว๊านพะเยา
2.มหาวิทยาลัยพะเยา
รตจิตรสักการพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร ที่งดงามจริง อยู่ด้านหน้าของม.พะเยา รตจิตรค่อนข้างอึ้งไปกับสถานที่ของมหาวิทยาลัย เพราะที่ตั้งของแต่ละอาคาร แต่ละคณะ อยู่บนเส้นทางของภูเขา ต้องขับรถขึ้นๆ ลง ๆ และต้องคุมความเร็วอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงทางโค้ง ทางเหวี่ยง เป็นต้น
3.ศูนย์การแพทย์และพยาบาล ม.พะเยา
4.วัดป่าลานคำ

วิหารจัตุรมุขวังมัจฉา

5.วิหารจัตุรมุขวังมัจฉา
6.วัดอนาลโยทิพยาราม และสวนวัดอนาลโย
7.วิหารเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว
8.วิหารหลวงพ่อทันใจ วัดพระแก้ว พระเจดีย์พุทธคยา และพระพุทธลีลา
9.พระตำหนัก ปราสาทอุ้มคำ
10.หาดอิงกว๊าน ติดกับทะเลบัวแดง
11.วัดร่องห้า

วัดพระธาตุจอมทอง เชียงราย

12.วัดพระธาตุจอมทอง
13.วัดศรีโคมคำ และหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ
14.วัดแม่กาห้วยเคียน
15.โรงเรียนวัดแม่กาห้วยเคียน บ้านห้วยเคียน รตจิตรบริจาคหนังสือให้ห้องสมุด
16.วัดพระนอน
17.โรงเรียนแม่กาโทกหวาก รตจิตรบริจาคหนังสือให้ห้องสมุด
18.โรงเรียนเทศบาล 2 รตจิตรบริจาคหนังสือให้ห้องสมุด
19.โรงเรียนแม่ต๋ำดรุณเวทย์ พะเยา รตจิตรบริจาคหนังสือให้ห้องสมุด

พระพุทธรูปนาคปรก หรือพระพุทธภุชคารักษ์

20.กลับไปม.พะเยา
รตจิตรได้ยินว่ายามเย็นที่บ่อน้ำม.พะเยาสวยมาก และดูพระอาทิตย์ตกดิน อีกทั้งต้องการสักการะพระพุทธรูปนาคปรก หรือ พระพุทธภุชคารักษ์ บนยอดภูเขาที่ม.พะเยาด้วย
21.วัดภูมินทร์ (ชื่อซ้ำกับจังหวัดน่าน)
22.วัดศรีจอมเรือง
23.กินมื้อเย็นที่ MK @ Tops พะเยา ก่อนเข้าพัก PHUGLONG LUXURY HOTEL

วัดพระธาตุจอมทอง เชียงราย

2 Comments

Filed under Everything_Okay

2 responses to “เที่ยวพะเยา เชียงราย 4 วัน 3คืน วันที่ 2/4

  1. Pingback: วัดกลางเหนือ ริมน้ำแม่กลอง ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: Moving Hold ในงาน Animation คืออะไร? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.