สอนใช้โปรแกรม Adobe Animate ฟรี! พื้นฐาน

สอนใช้โปรแกรม Adobe Animate ฟรี! พื้นฐาน คนเริ่มเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าอยากได้เกรด หรือ Transcript ก็มาลงทะเบียนเรียนนะจ๊ะ

ผศ.ดร. พราว อรุณรังสีเวช เดิมอยู่สาขาวิชาแอนิเมชัน และใช้โปรแกรมนี้สอนอยู่บ่อย ๆ มันคล้าย ๆ Toon Boom และมันใช้ง่ายมาก พอเกิดเรื่องโคหวิด เลยจำเป็นต้องมาสอน Online จึงกลายเป็นว่า ไม่ได้สอนเฉพาะนักศึกษาตนเองเท่านั้น หากแต่ YouTube ที่ทำขึ้นมานั้น เป็นสาธารณะ และเป็นสิ่งที่ดี ที่คนทั่ว ๆ ไปจะได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับนักศึกษาของเรา

ที่นำมาลงในหน้านี้ จะเป็นพื้นฐานเท่านั้น อะไรที่ยาก ๆ อาจต้องเจอกันในห้องเรียนจริง ๆ จะทำให้เข้าใจได้ดีกว่า คาบแรก สวอิเฎลมักจะสอนใช้เครื่องมือ และคาบต่อ ๆ ไปก็จะสอนทำ Frame-by-Frame Animation ซึ่ง Adobe Animate สามารถทำได้ดี ทั้งส่วนของ Frame-by-Frame และแบบที่ใช้ Motion Tween และรุ่นหรือ Version ของ Software ที่เห็นอยู่ มีตั้งแต่ Adobe Flash CS6, Adobe Animate CC, ตลอดจน Adobe Animate 2020

พราว อรุณรังสีเวช อยากให้ผู้อ่าน ไม่ต้องไปกังวลกับรุ่นของโปรแกรม เพราะตั้งแต่ Adobe Flash CS6 เป็นต้นไป สามารถทำไฟล์มาเปิดร่วมกันได้หมด การใช้โปรแกรมก็คล้าย ๆ เดิม คีย์ลัดก็เหมือนเดิม

ทดลองใช้เครื่อมมือ ใน Adobe Animate เพื่อวาดรูปโดยทั่วไป วาดง่ายมาก

การใช้ Brush แบบ Paint Behind ใน Adobe Animate

การใช้เทคนิค Paint Behind เพื่อวาดเงาของตัวละคร

การใช้เครื่อมมือ เส้น ทำ Shade และการลบเส้นแบบรวดเร็วมากใน Adobe Animate

การวาดเงาในตัวละคร โดยใช้เทคนิคการ Paint Selection ให้วาดเฉพาะในส่วนที่เลือก

การเล่น การจัดการ Timeline เพื่อเตรียมทำแอนิเมชัน Animation ใน Adobe Animate 2020

การใช้เครื่องมือ Onion Skin และ Edit Multiple Frames ใน Adobe Animate 2020

บทเรียนอื่น ๆ อาจดูได้ที่

1. วิธีการทำบอลเด้งต่อเนื่องใน Adobe Flash
2. วิธีการใช้ Shape Tween ใน Adobe Flash
3. วิธีการใช้ Motion Tween และ Classic Tween ใน Adobe Flash
4. การทำ Animation ด้วย Adobe Flash อย่างง่าย
5. เครื่องมือ และสิ่งที่ควรรู้ใน Adobe Flash

สอนใช้ Adobe Animate 2020 ฟรี สอนวิธีใช้ Adobe Flash CS6 Animate CC ฟรี

สอนใช้ Adobe Animate 2020 ฟรี สอนวิธีใช้ Adobe Flash CS6 Animate CC ฟรี

Advertisement

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “สอนใช้โปรแกรม Adobe Animate ฟรี! พื้นฐาน

  1. Pingback: วิธีแก้ไข ปัญหาเทสีไม่ติด พบบ่อยใน Adobe Animate ทุกเวอร์ชั่น | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.