เทคนิค ความเข้าใจ การวาดคนนั่งชิงช้า Adobe Animate 2020

เทคนิค การทำความเข้าใจเรื่องการวาดคนนั่งชิงช้า Adobe Animate 2020

การวาดคนนั่งบนชิงช้า เป็นบทเรียนที่ไว้ฝึกฝนการทำแอนิเมชันขั้นพื้นฐาน เป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อต่อยอดการทำแอนิเมชันที่ยากขึ้น ซึ่ง ผศ.ดร. พราว อรุณรังสีเวช มักให้นักศึกษาหลาย ๆ คนที่เรียนวิชาแอนิเมชัน Animation ได้ฝึกปฏิบัติ เพราะงานคนนั่งชิงช้า ได้รวม 2 หลักการที่สำคัญคัญ คือ เรื่องแรงโน้มถ่วง และการทำวัตถุที่เคลื่อมตามอีกวัตถุหนึ่งด้วยความเฉื่อย หากพูดเป็นภาษาวิชาแอนิเมชัน มันคือ Pendulum Swing และ Follow-Through Object เมื่อนำสองสิ่งนี้มาใช้ร่วมกัน หรือสองสิ่งใด ๆ มาใช้ร่วมกัน ถือเป็นการเคลื่อนที่แบบทับซ้อน เรียกว่า Overlapping Action

การทำความเข้าใจเรื่องการวาดคนนั่งชิงช้า Adobe Animate 2020

การวาดคนนั่งชิงช้าแบบหันหน้า

การวาดคนนั่งชิงช้าแบบหันหลัง

ชิงช้า Adobe Animate 2020

ชิงช้า Adobe Animate 2020

Advertisement

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “เทคนิค ความเข้าใจ การวาดคนนั่งชิงช้า Adobe Animate 2020

  1. Pingback: Top 14 การ วาด คน - DTA City

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.