ไหว้พระ 5 วัด ทริปเกาะเกร็ด

Ko Kret trip of 5 temples
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |July 20, 2020

วัดจำปา ตลิ่งชัน

**งานเขียนของรตจิตร เพื่อเล่าทริปเที่ยวด้วยตนเอง โดยเน้นการไหว้พระ 5 วัดที่เกาะเกร็ด ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

ปลาเสือตง เกาะเกร็ด

การเที่ยววันเดียวนี้ของรตจิตร เป็นการเที่ยวรอบเกาะเกร็ด ซึ่งมีทั้งตลาดนัดของชาวบ้าน บนเกาะ และการไหว้พระ 5 วัด ได้แก่ 1.วัดบางจาก, 2.วัดเสาธงทอง, 3.วัดไผ่ล้อม, 4.วัดปรมัยยิกาวาส, 5.วัดฉิมพลี

ราหูอมจันทร์วัดบางจาก

ไปเกาะเกร็ด ทางเรือ

1. วัดบางจาก
รตจิตรจอดรถที่วัดบางจาก ซึ่งต้องเสียค่าที่จอดรถ คันละ 20 บาท นอกจากนี้รตจิตรยังทำบุญที่วัดด้วยหลังจากที่รตจิตร ข้ามเรือไปเกาะเกร็ด

ร้านค้าเกาะเกร็ด

รตจิตรไปเกาะเกร็ด โดยไปทางวัดบางจาก นอกจากจะไปเที่ยววัดแล้ว วัดบางจากยังมีกิจกรรมให้ทำบุญมากมาย รตจิตรอยากแนะเพื่อนๆ ให้มาจอดรถที่วัดบางจาก เพื่อข้ามเรือข้ามฟากไปที่เกาะเกร็ดด้วย รตจิตรจ่ายค่าโดยสารโดยเรือแค่คนละ 5 บาทเอง

ร้านค้าเกาะเกร็ด

ร้านค้าต่างๆ บนเกาะเกร็ด

รตจิตรไปเกาะเกร็ด พอดีหิว ร้านค้าที่เกาะเกร็ดมีเยอะมาก แต่ร้านแรกที่รตจิตรแวะกินคือ เตี๋ยวน้ำตก 10฿ เตี๋ยวมะนาว และเย็นเตาโฟ รตจิตรชอบวิวริมน้ำที่ร้านนี้ สวยมาก เห็นปลาเสือตงจำนวนมาก เห็นพระพุทธรูปองค์โตวัดบางจากฝั่งตรงข้ามที่รตจิตรเพิ่มข้ามเรือมา มีเรือแล่นผ่านสวยงาม

ห่อหมกเกาะเกร็ด

ระหว่างทางที่รตจิตรกำลังจะไปทำบุญตามวัดต่าง ๆ บนเกาะเกร็ด รตจิตรแวะซื้อข้าวของอุดหนุนชาวบ้านไปเรื่อยๆ เช่น ห่อหมกในเครื่องปั้นดินเผาที่เยอะมากของเกาะ ช้างไม้ต่างๆ การบูร ขนม ผลไม้ เครื่องดื่ม ผ้าเช็ดหน้า และยังได้ร่วมทำบุญที่บูธของ หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ

วัดเสาธงทอง

2.วัดเสาธงทอง

กิจกรรมบุญที่วัดเสาธงทองของรตจิตรคือทำบุญ หล่อเทียนพรรษา คนเยอะเพราะวัดนี้อยู่ตรงท่าเรือที่ข้ามมาจากวัดบางจากเลย

ด้านหน้าวัดไผ่ล้อม

3.วัดไผ่ล้อม
รตจิตรทำบุญหล่อเทียนต่อที่วัดไผ่ล้อม ซึ่งเป็นวัดที่สร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นวัดสวย รตจิตรเห็นชาวมอญจำนวนมากมาอยู่รวมกัน จึงทำให้คนไทยรู้ว่าชาวมอญมักเรียกวัดนี้ว่า เพี๊ยะโต้

โบสถ์วัดไผ่ล้อม เกาะเกร็ด

พอรตจิตรมาด้านหน้าวัดไผ่ล้อม ยังมี Mon Literature Assistance Organization ด้วย ทำให้มีคนมอญหลายคนมาทำกิจกรรมหน้าวัด

หล่อเทียนวัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อมสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย รตจิตรคิดว่าน่าจะเหมือนวัดอื่นๆ บนเกาะเกร็ด จุดเด่นของวัดคือเจดีย์ด้านหน้าแลกน่ารักดี 2 องค์

หงษ์มอญวัดไผ่ล้อม

รตจิตรคิดว่าวัดไผ่ล้อมค่อนข้างมีฐานะ การตกแต่งดูแลสวยค่อนข้างดีมาก จุดถ่ายรูปเยอะ รตจิตรเข้าไปทำบุญหยอดตู้ในโบสถ์ที่คนแน่นมาก พระพุทธรูปเป็นแบบไทย แต่มีไฟที่เศียรเหมือนมอญพม่า และยังมีหงษ์มอญสวยงาม

หล่อเทียนวัดไผ่ล้อม

กิจกรรมหล่อเทียนที่วัดนี้เรียกว่า เยอะ คือมีเป็นราศีต่างจากวัดเสาธงทองที่เค่อนเข้างเรียบง่ายเหมือนวัดที่เมืองนนท์ทั่วไป วันที่รตจิตรไปทำบุญวัดไผ่ล้อมยังมีเณร มีพระสงฆ์หลายรูปด้วย

วัดปรมัยยิการาม เกาะเกร็ด

4.วัดปรมัยยิการาม (Wat Paramaiyikawat)

รตจิตรคิดว่าคนไทย พม่า มอญ และชาวต่างชาติที่มาเกาะเกร็ด ต่างก็รู้จักวัดปรมัยยิการาม ยิ่งไปกว่านั้นตอนโดยสารทางเรือ รตจิตรก็เห็นพระเจดีย์ทรงมอญสีขาว ซึ่งเรียกกันว่าพระเจดีย์มุเตา คาดผ้าแดงชัดเจน ที่ยอดมีฉัตรทรงเครื่อง 5 ชั้นด้วย

วัดปรมัยยิการาม

พระอุโบสถและพระพุทธรูปในโบสถ์เป็นแบบไทย งดงาม กำลังปฏิสังขรณ์ ไม่แล้วเสร็จ

โบสถ์วัดปรมัยยิการาม

5.วัดฉิมพลี

รตจิตรไม่ได้ดูรายละเอียดด้านในวัดฉิมพลีเท่าไร เพราะตั้งใจจะรีบกลับเพื่อไปที่วัดบางจาก ซึ่งรตจิตรจอดรถไว้โดยเรืออีกท่าหนึ่ง
ขากลับด้านใน
วัดปรมัยยิการาม

Advertisement

2 Comments

Filed under Everything_Okay

2 responses to “ไหว้พระ 5 วัด ทริปเกาะเกร็ด

  1. Pingback: การเลือกใช้ How long ขึ้นต้นประโยคคำถาม | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นครนายก | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.