การแต่งประโยคความซ้อน ในภาษาอังกฤษ Present Participle

สงวนลิขสิทธิ์โดย ผศ.ดร.พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะดำเนินคดีทางกฎหมายและเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

Present Participle คือ รูปแบบหนึ่งของ Verb หรือคำกริยาที่ตามด้วย ing สามารถนำมาใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้ใน Tense ที่เรารู้จักกันดีอย่าง Present Continuous แบบว่า I am working as a photographer. แปลว่าฉันทำงานเป็นช่างภาพ

Present Participle ยังสามารถนำมาทำเป็น Adjective (Adj.) ใช้สำหรับขยายคำถาม เช่น Chaba is an amazing boom woman. แปลว่า ชบาเป็นคนถือบูมไมโครโฟนที่น่าอัศจรรย์

แต่ในบทเรียนที่จะให้นักศึกษาของอาจารย์พราวสนใจมาก ๆ คือ การสร้างประโยคความซ้อนโดยใช้ Present Participle โดยนักศึกษาสามารถใช้วิธีคิดได้ 2 วิธีคือ

1. แต่งประโยคที่มี ประธาน กริยา กรรม ครบทั้ง 3 อย่าง และต่อท้ายประโยคด้วย Verb ที่เติม ing
ประธาน + กริยา + กรรม + V.ing + ….
เช่น Proud is a woman shooting a video.
พราวเป็นผู้หญิงที่กำลังถ่ายวิดีโอ

2. มันมาจาก 2 ประโยคที่ง่าย ๆ รวมกัน เช่น
Proud likes a student.
พราวชอบนักศึกษา
She is running a school campaign.
เธอคนนั้นกำลังดำเนินงานแคมเปญของโรงเรียน
พอนำมารวมกันก็จะได้เป็น
Proud likes a student running a school campaign.
พราวชอบนักศึกษา ที่ กำลังดำเนินงานแคมเปญของโรงเรียน

นักศึกษาดูวิดีโอ ทำความเข้าใจ และโชคดีใจการสอบ

Present Participles verb continuous ไวยากรณ์ grammar สอน เรียน ภาษาอังกฤษ ฟรี

Present Participles verb continuous ไวยากรณ์ grammar สอน เรียน ภาษาอังกฤษ ฟรี

90 Comments

Filed under Eng2, Uncategorized

90 responses to “การแต่งประโยคความซ้อน ในภาษาอังกฤษ Present Participle

  1. Nannapat

    นันท์นภัส สาขาโฆษณา 016

    Like

  2. Fuangsiri

    เฟื่องสิริ PR 009

    Like

  3. Dueanpen Saechia

    เดือนเพ็ญ PR 060⁶

    Like

  4. ศรวัสย์

    ศรวัสย์ ad 005

    Like

  5. Teerapat

    ธีรภัทร PR 018

    Like

  6. เสาวลักษณ์ ปภัสสรานนท์

    เสาวลักษณ์ AD 024

    Like

  7. กะรัต ปู่แก้ว

    กะรัต AD 007

    Like

  8. kittiphon aonwong

    กิตติภณ PR 053

    Like

  9. Sorawat

    ศรวัสย์ ad 005

    Like

  10. วชิรญาณ์

    วชิรญาณ์ PR 096

    Like

  11. Sorawat

    ศรวัสย์ ad 62123322005

    Like

  12. กะรัต ปู่แก้ว

    กะรัต AD 007

    Like

  13. เสาวลักษณ์

    เสาวลักษณ์ AD 024

    Like

  14. Pakakaeo

    ผกาแก้ว AD 022

    Like

  15. กิตติบดินทร์

    กิตติบดินทร์ PR 024

    Like

  16. นลินี

    นลินี PR005

    Like

  17. เอกปริญญา เลรวน

    เอกปริญญา PR 037

    Like

  18. สุนิตา สุขสำฤทธิ์

    สุนิตา PR 036

    Like

  19. Pawika

    ภาวิกา PR 031

    Like

  20. Worarat

    วรรัตน์ PR 025

    Like

  21. กิตติกรณ์

    กิตติกรณ์ PR 006

    Like

  22. นิศรา

    นิศรา or 038

    Like

  23. นายอิทธิวัตร วันรัตนโรจน์

    อิทธิวัตร PR 013

    Like

  24. พิพัฒน์พงษ์

    พิพัฒน์พงษ์ PR 014

    Like

  25. กิตติบดินทร์

    กิตติบดินทร์ PR 024

    Like

  26. สุพิชชา

    สุพิชชา pr064

    Like

  27. Anwa sadat

    อันวา ซาเัท AD 054

    Like

  28. ชนะชัย

    ชนะชัย AD 015

    Like

  29. หรรษลัษณ์​ PR​ 055

    Have fun.

    Like

  30. ปนัสยา PR 070

    🙏🏻

    Like

  31. I-rin pr 063

    Good

    Like

  32. จีระพันธ์ RP 068

    ชอบครับ

    Like

  33. Nuchanart

    นุชนาฎ PR 008

    Like

  34. อาทิมา AD 034

    .

    Like

  35. จักรกฤษ AD 058

    Like

  36. จักรกฤษ AD 058

    Good

    Like

  37. ปรายฟ้า ad 080

    i like it

    Like

  38. จักรกฤษ AD 058

    I like

    Like

  39. Jaktra

    จักรตรา film 084

    Like

  40. Jedsadakorn

    เจษฎากร film 054

    Like

  41. น.ส.สุพัตรา 056

    Like

  42. Jiranuwat Jaipimsawang

    จิรานุวัฒน์ PR 073

    Like

  43. Wirut Butprom

    วิรุธ PR 074 พุธ 14:00น

    Like

  44. มุธิตา เชื้อดวงผุย

    มุธิตา RR 034

    Like

  45. วิราพันธ์​พัช​รธนาภิรมย์​

    วิราพันธ์ PR 092

    Like

  46. วิราพันธ์​พัช​รธนาภิรมย์

    วิราพันธ์ PR 092

    Like

  47. รติตา

    รติตา PR002

    Like

  48. Noravit Bonruang

    นรวิทย์ PR 071

    Like

  49. นิธิกร Pr 012

    นิธิกร Pr 012

    Like

  50. วรัญภรณ์ น้อยสีลา

    วรัญภรณ์ PR (077)

    Like

  51. ชนันท์ธิพัฒน์ เหล็กกล้า

    ชนันท์ธิพัฒน์ PR 072

    Like

  52. นันทพร

    นันทพร PR 093

    Like

  53. Pimchanok

    พิมพ์ชนก PR 089

    Like

  54. บุณยวีร์ เพิ่มพูลทรัพย์

    บุณยวีร์ PR083

    Like

  55. อทิตญา

    อทิตญา pr 015

    Like

  56. ณัชชา

    ณัชชา PR 029

    Like

  57. นายคงกฤช ชัยศิริ

    คงกฤช PR 084

    Like

  58. Baitoey kamjai

    ใบเตย PR035

    Like

  59. ชนาภา

    ชนาภา PR007

    Like

  60. Thanathip Jongsriwat

    ธนาทิพย์ PR 010

    Like

  61. ณัฐวดี สร้อยอุดม

    ณัฐวดี PR078

    Like

  62. อัญชิษฐา

    อัญชิษฐา PR 027

    Like

  63. อารียา

    อารียา PR020

    Like

  64. Sakon Jarujinda

    สกล PR 086

    Like

  65. ธนพร PR 094

    ไม่มีความคิดเห็น

    Like

  66. กิติยาภรณ์

    กิติยาภรณ์ PR048

    Like

  67. กมลนัทธ์

    กมลนัทธ์ AD 018

    Like

  68. พิมลวรรณ 057

    พิมลวรรณ PR 057

    Like

  69. ชุติมา ชายจันทร์

    ชุติมา AD 040

    Like

  70. ศศิประภา

    ศศิประภา AD 008

    Like

  71. เนตรนภา

    เนตรนภา AD 010

    Like

  72. ปีย์มนัส สันกว้าน สาขาประชาสัมพันธ์ รหัส นศ 067

    Like

  73. วีรภัทร

    วีรภัทร. Film 071

    Like

  74. ปาริชาต 058

    ปาริชาต PR 058

    Like

  75. ชัยธวัช กัณทะขัด

    ชัยธวัชAD 011

    Like

  76. Busaya Thoorato

    บุษยา Pr 046

    Like

  77. Chutikan

    ชุติกานต์ PR 017

    Like

  78. นิภาพร

    นิภาพร PR 023

    Like

  79. Tanaporn

    ธนพร PR 050

    Like

  80. ฐิติกาญจน์ PR 052

    Like

  81. Koraphin

    กรพินธุ์ PR 051

    Like

  82. Kittin

    กฤติณ PR 040

    Like

  83. ศุภกิตติ์ 028

    ศุภกิตติ์ 028

    Like

  84. Supakit

    ศุภกิตติ์ PR 028

    Like

  85. บุษยา 061

    บุษยา pr061

    Like

  86. จิรประภาขวัญเมือง pr 016

    Good

    Like

  87. จิรชญา PR 069

    จิรชญา PR 069

    Like

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.