การแต่งประโยคความซ้อน ในภาษาอังกฤษ Present Participle

สงวนลิขสิทธิ์โดย ผศ.ดร.พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะดำเนินคดีทางกฎหมายและเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

Present Participle คือ รูปแบบหนึ่งของ Verb หรือคำกริยาที่ตามด้วย ing สามารถนำมาใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้ใน Tense ที่เรารู้จักกันดีอย่าง Present Continuous แบบว่า I am working as a photographer. แปลว่าฉันทำงานเป็นช่างภาพ

Present Participle ยังสามารถนำมาทำเป็น Adjective (Adj.) ใช้สำหรับขยายคำถาม เช่น Chaba is an amazing boom woman. แปลว่า ชบาเป็นคนถือบูมไมโครโฟนที่น่าอัศจรรย์

แต่ในบทเรียนที่จะให้นักศึกษาของอาจารย์พราวสนใจมาก ๆ คือ การสร้างประโยคความซ้อนโดยใช้ Present Participle โดยนักศึกษาสามารถใช้วิธีคิดได้ 2 วิธีคือ

1. แต่งประโยคที่มี ประธาน กริยา กรรม ครบทั้ง 3 อย่าง และต่อท้ายประโยคด้วย Verb ที่เติม ing
ประธาน + กริยา + กรรม + V.ing + ….
เช่น Proud is a woman shooting a video.
พราวเป็นผู้หญิงที่กำลังถ่ายวิดีโอ

2. มันมาจาก 2 ประโยคที่ง่าย ๆ รวมกัน เช่น
Proud likes a student.
พราวชอบนักศึกษา
She is running a school campaign.
เธอคนนั้นกำลังดำเนินงานแคมเปญของโรงเรียน
พอนำมารวมกันก็จะได้เป็น
Proud likes a student running a school campaign.
พราวชอบนักศึกษา ที่ กำลังดำเนินงานแคมเปญของโรงเรียน

นักศึกษาดูวิดีโอ ทำความเข้าใจ และโชคดีใจการสอบ

Present Participles verb continuous ไวยากรณ์ grammar สอน เรียน ภาษาอังกฤษ ฟรี

Present Participles verb continuous ไวยากรณ์ grammar สอน เรียน ภาษาอังกฤษ ฟรี

Advertisement

90 Comments

Filed under Eng2, Uncategorized

90 responses to “การแต่งประโยคความซ้อน ในภาษาอังกฤษ Present Participle

 1. Nannapat

  นันท์นภัส สาขาโฆษณา 016

  Like

 2. Fuangsiri

  เฟื่องสิริ PR 009

  Like

 3. Dueanpen Saechia

  เดือนเพ็ญ PR 060⁶

  Like

 4. ศรวัสย์

  ศรวัสย์ ad 005

  Like

 5. Teerapat

  ธีรภัทร PR 018

  Like

 6. เสาวลักษณ์ ปภัสสรานนท์

  เสาวลักษณ์ AD 024

  Like

 7. กะรัต ปู่แก้ว

  กะรัต AD 007

  Like

 8. kittiphon aonwong

  กิตติภณ PR 053

  Like

 9. Sorawat

  ศรวัสย์ ad 005

  Like

 10. วชิรญาณ์

  วชิรญาณ์ PR 096

  Like

 11. Sorawat

  ศรวัสย์ ad 62123322005

  Like

 12. กะรัต ปู่แก้ว

  กะรัต AD 007

  Like

 13. เสาวลักษณ์

  เสาวลักษณ์ AD 024

  Like

 14. Pakakaeo

  ผกาแก้ว AD 022

  Like

 15. กิตติบดินทร์

  กิตติบดินทร์ PR 024

  Like

 16. นลินี

  นลินี PR005

  Like

 17. เอกปริญญา เลรวน

  เอกปริญญา PR 037

  Like

 18. สุนิตา สุขสำฤทธิ์

  สุนิตา PR 036

  Like

 19. Pawika

  ภาวิกา PR 031

  Like

 20. Worarat

  วรรัตน์ PR 025

  Like

 21. กิตติกรณ์

  กิตติกรณ์ PR 006

  Like

 22. นิศรา

  นิศรา or 038

  Like

 23. นายอิทธิวัตร วันรัตนโรจน์

  อิทธิวัตร PR 013

  Like

 24. พิพัฒน์พงษ์

  พิพัฒน์พงษ์ PR 014

  Like

 25. กิตติบดินทร์

  กิตติบดินทร์ PR 024

  Like

 26. สุพิชชา

  สุพิชชา pr064

  Like

 27. Anwa sadat

  อันวา ซาเัท AD 054

  Like

 28. ชนะชัย

  ชนะชัย AD 015

  Like

 29. หรรษลัษณ์​ PR​ 055

  Have fun.

  Like

 30. ปนัสยา PR 070

  🙏🏻

  Like

 31. I-rin pr 063

  Good

  Like

 32. จีระพันธ์ RP 068

  ชอบครับ

  Like

 33. Nuchanart

  นุชนาฎ PR 008

  Like

 34. อาทิมา AD 034

  .

  Like

 35. จักรกฤษ AD 058

  Like

 36. จักรกฤษ AD 058

  Good

  Like

 37. ปรายฟ้า ad 080

  i like it

  Like

 38. จักรกฤษ AD 058

  I like

  Like

 39. Jaktra

  จักรตรา film 084

  Like

 40. Jedsadakorn

  เจษฎากร film 054

  Like

 41. น.ส.สุพัตรา 056

  Like

 42. Jiranuwat Jaipimsawang

  จิรานุวัฒน์ PR 073

  Like

 43. Wirut Butprom

  วิรุธ PR 074 พุธ 14:00น

  Like

 44. มุธิตา เชื้อดวงผุย

  มุธิตา RR 034

  Like

 45. วิราพันธ์​พัช​รธนาภิรมย์​

  วิราพันธ์ PR 092

  Like

 46. วิราพันธ์​พัช​รธนาภิรมย์

  วิราพันธ์ PR 092

  Like

 47. รติตา

  รติตา PR002

  Like

 48. Noravit Bonruang

  นรวิทย์ PR 071

  Like

 49. นิธิกร Pr 012

  นิธิกร Pr 012

  Like

 50. วรัญภรณ์ น้อยสีลา

  วรัญภรณ์ PR (077)

  Like

 51. ชนันท์ธิพัฒน์ เหล็กกล้า

  ชนันท์ธิพัฒน์ PR 072

  Like

 52. นันทพร

  นันทพร PR 093

  Like

 53. Pimchanok

  พิมพ์ชนก PR 089

  Like

 54. บุณยวีร์ เพิ่มพูลทรัพย์

  บุณยวีร์ PR083

  Like

 55. อทิตญา

  อทิตญา pr 015

  Like

 56. ณัชชา

  ณัชชา PR 029

  Like

 57. นายคงกฤช ชัยศิริ

  คงกฤช PR 084

  Like

 58. Baitoey kamjai

  ใบเตย PR035

  Like

 59. ชนาภา

  ชนาภา PR007

  Like

 60. Thanathip Jongsriwat

  ธนาทิพย์ PR 010

  Like

 61. ณัฐวดี สร้อยอุดม

  ณัฐวดี PR078

  Like

 62. อัญชิษฐา

  อัญชิษฐา PR 027

  Like

 63. อารียา

  อารียา PR020

  Like

 64. Sakon Jarujinda

  สกล PR 086

  Like

 65. ธนพร PR 094

  ไม่มีความคิดเห็น

  Like

 66. กิติยาภรณ์

  กิติยาภรณ์ PR048

  Like

 67. กมลนัทธ์

  กมลนัทธ์ AD 018

  Like

 68. พิมลวรรณ 057

  พิมลวรรณ PR 057

  Like

 69. ชุติมา ชายจันทร์

  ชุติมา AD 040

  Like

 70. ศศิประภา

  ศศิประภา AD 008

  Like

 71. เนตรนภา

  เนตรนภา AD 010

  Like

 72. ปีย์มนัส สันกว้าน สาขาประชาสัมพันธ์ รหัส นศ 067

  Like

 73. วีรภัทร

  วีรภัทร. Film 071

  Like

 74. ปาริชาต 058

  ปาริชาต PR 058

  Like

 75. ชัยธวัช กัณทะขัด

  ชัยธวัชAD 011

  Like

 76. Busaya Thoorato

  บุษยา Pr 046

  Like

 77. Chutikan

  ชุติกานต์ PR 017

  Like

 78. นิภาพร

  นิภาพร PR 023

  Like

 79. Tanaporn

  ธนพร PR 050

  Like

 80. ฐิติกาญจน์ PR 052

  Like

 81. Koraphin

  กรพินธุ์ PR 051

  Like

 82. Kittin

  กฤติณ PR 040

  Like

 83. ศุภกิตติ์ 028

  ศุภกิตติ์ 028

  Like

 84. Supakit

  ศุภกิตติ์ PR 028

  Like

 85. บุษยา 061

  บุษยา pr061

  Like

 86. จิรประภาขวัญเมือง pr 016

  Good

  Like

 87. จิรชญา PR 069

  จิรชญา PR 069

  Like

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.