ภาพยนตร์นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ธีสิส ทำเพื่ออะไร?


ภาพยนตร์นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ธีสิส ทำเพื่ออะไร?
โพสนี้เขียนโดย พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

การทำธีสิส หรือวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สามารถเลือกทำได้ใน 2 ลักษณะคือ การทำภาพยนตร์สั้น และ การทำกรณีศึกษา การทำภาพยนตร์สั้น นักศึกษาเน้นทำภาพยนตร์ร่วมกับกลุ่มเพื่อน และเสร็จสิ้นกระบวนการทำงานภายใน 1 เดือนแรก และเมื่อนักศึกษาได้ฉายภาพยนตร์เพื่อให้คณาจารย์ในสาขาได้ติชมแล้ว นักศึกษาจะมีโอกาสแก้ไขเล็กน้อย เช่น ปรับสี ใส่ Sound Effect ใส่ Voice-Over เพื่อให้การเล่าเรื่องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เมื่อกระบวนการผลิตภาพยนตร์เสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาจะมีเวลาทำรูปเล่มประมาณ 3-4 สัปดาห์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านที่เลือก อาจมี Requirement และข้อบังคับที่แตกต่างกัน สำหรับอาจารย์พราวอรุณรังสีเวช สิ่งหนึ่งที่อาจทำให้บางคนไม่อยากเลือกทำงานด้วยคือ นักศึกษาที่ทำงานกับอาจารย์พราวจะต้องพิมพ์เนื้อหาทั้งหมดด้วยตนเอง โดยไม่ Copy ข้อมูลจากเว็บไซต์หรือหนังสือใด ๆ กล่าวคือ ทั้งเล่ม ต้องทำเองทั้งหมด ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ Plagiarism ไม่ได้เป็นอันขาด

เนื้อหาในเล่มวิทยานิพนธ์ ของรุ่นพี่รหัส 58 และ 59 ที่เรียนจบไปเมื่อปีที่แล้วนั้น ผู้ที่ผลิตภาพยนตร์สั้น จะได้รับมอบหมายให้นำภาพยนตร์สั้นของกลุ่มของตน ไปให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ รับชม โดยมีจุดมุ่งหมายว่า ภาพยนตร์ที่เราสร้างขึ้นนั้น จะต้องทำให้เกิดสิ่งดี ๆ ขึ้นกับพวกเขา อย่างน้อย 1 อย่าง เช่น

ชมภาพยนตร์แล้ว จะเกิดความรักครอบครัว
ชมภาพยนตร์แล้ว จะต้องการเก็บออมเงิน
ชมภาพยนตร์แล้ว จะเริ่มวางแผนชีวิต
ชมภาพยนตร์แล้ว จะรักคนที่รักเราให้มากขึ้น
ชมภาพยนตร์แล้ว จะระวังตัว จากคนแปลกหน้า
ชมภาพยนตร์แล้ว จะต้องการช่วยเหลือคนอื่น

คำถามที่จะให้นักศึกษาตอบคือ หากได้เรียนวิชาธีสิส ทำภาพยนตร์สั้น เมื่อตนเองขึ้นชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะสร้างภาพยนตร์ที่ส่งผลดีในด้านใดต่อผู้ชม
(ตอบคำถามสั้น ๆ และใส่ ชื่อ กับ รหัส 3 ตัวท้าย)

ภาพ นกพิราบ ภาพ ลิขสิทธิ์ น่ารัก

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.