ภาพยนตร์นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ธีสิส ทำเพื่ออะไร?

ภาพยนตร์นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ธีสิส ทำเพื่ออะไร?
โพสนี้เขียนโดย พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

การทำธีสิส หรือวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สามารถเลือกทำได้ใน 2 ลักษณะคือ การทำภาพยนตร์สั้น และ การทำกรณีศึกษา การทำภาพยนตร์สั้น นักศึกษาเน้นทำภาพยนตร์ร่วมกับกลุ่มเพื่อน และเสร็จสิ้นกระบวนการทำงานภายใน 1 เดือนแรก และเมื่อนักศึกษาได้ฉายภาพยนตร์เพื่อให้คณาจารย์ในสาขาได้ติชมแล้ว นักศึกษาจะมีโอกาสแก้ไขเล็กน้อย เช่น ปรับสี ใส่ Sound Effect ใส่ Voice-Over เพื่อให้การเล่าเรื่องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เมื่อกระบวนการผลิตภาพยนตร์เสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาจะมีเวลาทำรูปเล่มประมาณ 3-4 สัปดาห์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านที่เลือก อาจมี Requirement และข้อบังคับที่แตกต่างกัน สำหรับอาจารย์พราวอรุณรังสีเวช สิ่งหนึ่งที่อาจทำให้บางคนไม่อยากเลือกทำงานด้วยคือ นักศึกษาที่ทำงานกับอาจารย์พราวจะต้องพิมพ์เนื้อหาทั้งหมดด้วยตนเอง โดยไม่ Copy ข้อมูลจากเว็บไซต์หรือหนังสือใด ๆ กล่าวคือ ทั้งเล่ม ต้องทำเองทั้งหมด ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ Plagiarism ไม่ได้เป็นอันขาด

เนื้อหาในเล่มวิทยานิพนธ์ ของรุ่นพี่รหัส 58 และ 59 ที่เรียนจบไปเมื่อปีที่แล้วนั้น ผู้ที่ผลิตภาพยนตร์สั้น จะได้รับมอบหมายให้นำภาพยนตร์สั้นของกลุ่มของตน ไปให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ รับชม โดยมีจุดมุ่งหมายว่า ภาพยนตร์ที่เราสร้างขึ้นนั้น จะต้องทำให้เกิดสิ่งดี ๆ ขึ้นกับพวกเขา อย่างน้อย 1 อย่าง เช่น

ชมภาพยนตร์แล้ว จะเกิดความรักครอบครัว
ชมภาพยนตร์แล้ว จะต้องการเก็บออมเงิน
ชมภาพยนตร์แล้ว จะเริ่มวางแผนชีวิต
ชมภาพยนตร์แล้ว จะรักคนที่รักเราให้มากขึ้น
ชมภาพยนตร์แล้ว จะระวังตัว จากคนแปลกหน้า
ชมภาพยนตร์แล้ว จะต้องการช่วยเหลือคนอื่น

คำถามที่จะให้นักศึกษาตอบคือ หากได้เรียนวิชาธีสิส ทำภาพยนตร์สั้น เมื่อตนเองขึ้นชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะสร้างภาพยนตร์ที่ส่งผลดีในด้านใดต่อผู้ชม
(ตอบคำถามสั้น ๆ และใส่ ชื่อ กับ รหัส 3 ตัวท้าย)

ภาพ นกพิราบ ภาพ ลิขสิทธิ์ น่ารัก

29 Comments

Filed under Uncategorized

29 responses to “ภาพยนตร์นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ธีสิส ทำเพื่ออะไร?

 1. สุชาครีย์ จันต๊ะ

  สุชาครีย์ จันต๊ะ 225

  Like

  • จารวีย์ จิตตมาพิพัฒน์

   อยากทำด้านที่สะท้อนจิตใจของผู้คนหรือสร้างด้านให้ผู้คนหันมารักตัวหากผู้คนเหล่ารู้สึกว่าไม่มีใครก็ยังมีหนังของเราที่อยู่ข้างๆผู้คนเหล่านั้น

   จารวีย์ จิตตมาพิพัฒน์ 120

   Liked by 1 person

 2. อัครชัย ศรเดช

  ด้านสังคม
  อัครชัย ศรเดช 241

  Like

 3. อนันดา สิทธิขำ

  อยากให้ผู้ชมที่ชมภาพยนตร์แล้ว เกิดความรักครอบครัว เพราะสถาบันครอบครัวคือสิ่งสำคัญ
  อนันดา สิทธิขำ 255

  Like

 4. ณัฐชา พัฒนการุณย์วงศ์

  ด้านครอบครัว เพราะสมัยนี้คนในครอบครัวหันมาฆ่ากันเอง เหมือนที่ข่าวออกในทุกๆวันว่า ลูกฆ่าแม่เพียงเพราะแม่ไม่ให้เล่นเกมส์ อยากทำหนังให้สะท้อนเกี่ยวกับความรักในครอบครัวว่ามันมีค่ามากแค่ไหน ไม่ควรจะหันมาอิจฉาริษยาหรือเกลียดแค้นกัน เพราะยังไงก็ไม่มีใครรักเราเท่าครอบครัวของเรา 038

  Liked by 1 person

 5. สุพัตรา หละงน้ำทิพย์

  สร้างภาพยตร์เพื่อให้ความบันเทิง และแฝงการศึกษาความรู้เข้าไปเพื่อให้เกอดประโยชน์แก่ผู้ชม
  สุพัตรา หลั่งน้ำทิพย์ 236

  Like

 6. จิตติพัฒน์ คุ้มดาว

  อยากสร้างภาพยนตร์ที่ทำให้ผู้รับชม ได้รู้สึกอยากช่วยเหลือสังคม (จิตติพัฒน์ คุ้มดาว 204)

  Like

 7. ธยานี

  ธยานี ดงนอก 62123329227

  Like

 8. วิษญาณุชย์ ว่องไว

  ทำเรื่องด้านการช่วยเหลือต่อผู้อื่น เพราะอยากส่งเสริมให้ผู้คนเริ่มหันมาช่วยเหลือกัน ไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยหรือว่ายังไง รหัส096

  Like

 9. วิษญาณุชย์ ว่องไว

  ทำเรื่องด้านการช่วยเหลือต่อผู้อื่น เพราะอยากส่งเสริมให้ผู้คนเริ่มหันมาช่วยเหลือกัน ไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยหรือว่ายังไง รหัส096

  Like

 10. สุชาดา นิลเทศ

  ด้านการวางแผนชีวิต
  สุชาดา นิลเทศ 247

  Liked by 1 person

 11. กัญญาณัฐ ธาดา

  ด้านสังคมและการใช้ชีวิต
  กัญญาณัฐ ธาดา 228

  Like

 12. สุกานดา โพธิ์แจ่ม 243

  อยากสร้างภาพยนตร์ที่ที่สะท้อนสังคมเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว เราถูกปลูกฝังว่าสถาบันครอบครัวคือสถาบันอันดับแรกที่สำคัญที่สุด สอนให้รักครอบครัว ถ้าใครไม่ตอบแทนบุญคุณ คือคนไม่ดี ไม่เจริญ แต่กลับไม่คิดว่าบางคนครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนของตนเอง บ้านไม่ได้น่าอยู่สำหรับทุกคน เลยอยากจะสร้างแนวนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นระบบแย่ๆในครอบครัว อยากให้คนที่เจอเรื่องแย่ๆมีความคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดีมากขึ้น (สุกานดา โพธิ์แจ่ม 243)

  Liked by 1 person

 13. ทินนวัฒน์ เนานะมะบัติ

  จะสร้างภาพยนตร์ที่ส่งผลด้านจิตใจต่อผู้ชมเพราะยุคสมัยนี้หลายๆคนมักเจอกับหลายๆสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจในหลายๆด้าน จึงอยากลองทำภาพยตร์ที่ตีแผ่จิตใจด้านต่างๆของคนเราในสมัย

  ทินนวัฒน์ เนานะมะบัติ 226

  Like

 14. น่านฟ้า ศรีวิสุทธิ์เมธา 058

  จะทำภาพยนตร์แนวการวางแผนชีวิต การใช้ชีวิตโลกภายนอก

  Like

 15. ทินนวัฒน์ เนานะมะบัติ

  จะสร้างภาพยนตร์ที่ส่งผลด้านจิตใจต่อผู้ชมเพราะยุคสมัยนี้หลายๆคนมักเจอกับหลายๆสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจในหลายๆด้าน จึงอยากลองทำภาพยตร์ที่ตีแผ่จิตใจด้านต่างๆของคนเราในสมัย

  ทินนวัฒน์ เนานะมะบัติ 226

  Like

  • กัณฐมณี อารีรักษ์

   ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น การช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เรามีความสุข และสังคมเราพัฒนาได้ถ้าทุกคนช่วยเหลือกัน

   Like

 16. สุชาครีย์ จันต๊ะ

  สร้างด้านควาทบันเทิงครับ เพราะอยากให้ทุกคนมีความสุข และสนุกไปกับการดูภาพยนตร์ พร้อมกับแฝงนัยที่สื่อถึงความสงบสุขของสังคม
  สุชาครีย์ จันต๊ะ 225

  Like

 17. วรวิทย์ คงแดง 220

  ด้านแรงบัลดาลใจเกียวกับเพศหรือคนสู้ชีวิต

  Like

 18. ธณัฏฐพงษ์ เพ็งสวรรค์ 229

  จะสร้างภาพยนตร์ด้านสังคม เพราะ มันเหมือนได้เป็นตัวแทนในการบันทึกเรื่องราวชองจริง โดยถ่ายทอดออกมาอย่างมีเหตุผล ธณัฏฐพงษ์ เพ็งสวรรค์ 229

  Like

 19. อายุวัต อาษาพันธ์

  ด้านครอบครัว ในสมัยนี้การดูหนังเป็นที่แพร่หลายแต่กสรดูหนังกับครอบครัวช่วยเพิ่มความสัมพันธ์
  อายุวัต อาษาพันธ์ 100

  Like

 20. เขมิกา เจริญสินธ 231

  อยากทำภาพยนต์ที่สะท้อนแง่คิดในสังคมตอนนี้อยากให้หันมาสนใจสิ่งรอบข้างและมีน้ำใจกับคนอื่นมากขึ้นใส่ข้อคิดและมุมมองให้ในหนัง

  Like

 21. เชาว์เลิศ เกลี้ยงวิไล

  เชาว์เลิศ เกลี้ยงวิไล 235

  Like

  • เชาว์เลิศ เกลี้ยงวิไล

   ด้านสังคมครอบและการสะท้อนถึงการใช้ชีวิต

   Like

 22. ชาญณรงค์ ชำนาญประดิษฐ์ 202

  ภาพยนตร์เป็นตัวสือและแสดงถึงความสามารถของตนเองที่ได้สะสมมาเพื่อสื่อสารกับผู้ชมว่าเข้าถึงหรือไม่ อย่างไร

  Like

 23. ชาญณรงค์ ชำนาญประดิษฐ์ 202

  ภาพยนตร์เป็นตัวสือและแสดงถึงความสามารถของตนเองที่ได้สะสมมาเพื่อสื่อสารกับผู้ชมว่าเข้าถึงหรือไม่ อย่างไร
  ชาญณรงค์ ชำนาญประดิษฐ์ 202

  Like

 24. สุพิชญา เฟื่องชนะภัย 221

  สร้างภาพยนต์สะท้อนถึงสังคมในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในตอนนี้เเละให้เเง่คิดแก่ทุกๆคน

  Like

 25. Pingback: Match Moving คืออะไร? ใช้อะไรทำได้บ้าง? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.