หาแรงบันดาลใจทำหนัง ทำการบ้าน Inspiration หรือ Reference


หาแรงบันดาลใจทำหนัง ทำการบ้าน Inspiration หรือ Reference
โพสนี้เขียนโดย พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). หาแรงบันดาลใจทำหนัง ทำการบ้าน Inspiration หรือ Reference. สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/07/31/inspiration-reference/

ข้าพเจ้า ผศ.ดร.พราว อรุณรังสีเวช เคยสอนวิชาศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์ ในยุคแรก ๆ ที่เข้ามาสอนวิชานี้ จะมีอาจารย์พิเศษคนหนึ่ง เขียนเรื่องเกี่ยวกับแรงบันดาลใจ ศรัทธา และความมุ่งมั่นพยายาม ชื่อว่า อาจารย์ยงยุทธ ท่านเป็นคนมุ่งมั่นจริง ๆ มีอุดมการณ์ในการช่วยเหลือสังคม

เนื่องจากเป็นวิชาศิลปะ การสร้างสรรค์งานศิลปะย่อมต้อมการแรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจสามารถเกิดขึ้นจากความคิดความรู้สึกของตนเอง และเกิดขึ้นจากภายนอก การรับชมสื่อต่าง ๆ สามารถก่อให้เกิดแรงบันดาลใจได้ทั้งภายในและภายนอก

สมมติว่า เราได้รับชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง และอยากจะสร้างภาพยนตร์ของตนเองที่คล้ายกับภาพยนตร์เรื่องนั้นมาก ๆ นั่นอาจทำให้ผู้ชมคิดว่าเป็นการ Copy อย่างไร้ศิลปะ ในทางตรงกันข้าม หากภาพยนตร์เรื่องที่เราชื่นชอบ ไปกระตุ้นเรา ทำให้เราอยากสร้างสรรค์สิ่งที่แตกต่างหรือต่อยอด นั่นคือ ใช้ภาพยนตร์เป็นแรงบันดาลใจ

จึงถามนักศึกษาว่า เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 4 และได้ทำภาพยนตร์นิพนธ์ เป็นโครงการเพื่อเรียนจบ คุณจะใช้ภาพยนตร์เรื่องใดเป็นแรงบันดาลใจ
(ตอบสั้น ๆ และเขียนชื่อ กับ รหัส 3 ตัวท้าย)

ภาพยนตร์ แอนิเมชัน แรงบันดาลใจ

4 Comments

Filed under Uncategorized

4 responses to “หาแรงบันดาลใจทำหนัง ทำการบ้าน Inspiration หรือ Reference

 1. Jutamanee

  ภาพยนต์เรื่อง อมยิ้ม
  น.ส.จุฑามณี ขันทองดี 059

  Like

 2. น.ส.สุรางคนา โพธิ์สุวรรณ

  where we belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า
  เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนครอบครัวและการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ
  น.ส.สุรางคนา โพธิ์สุวรรณ 026

  Like

 3. ฐิติชญา สิทธิพันธ์

  ใช้ภาพยนตร์เรื่อง home alone
  น.ส.ฐิติชญา สิทธิพันธ์ 039

  Like

 4. interstellar เพราะ ทั้งมุมภาพ และ สีสันและโทนในหนังเรื่องนี้ มีควาทสื่อถึงศิลปะของสีได้ดี

  Like

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.