เรียนนิเทศศาสตร์ปริญญาตรี หากจะทำกรณีศึกษาเพื่อเรียนจบ?


เรียนนิเทศศาสตร์ปริญญาตรี หากจะทำกรณีศึกษาเพื่อเรียนจบ
โพสนี้เขียนโดย พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

การดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ หรือธีสิสระดับปริญญาตรี นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Film and Digital Media) จะมีโอกาสเลือกทำงานได้ 2 รูปแบบ สร้างภาพยนตร์สั้น และ การทำกรณีศึกษา การสร้างภาพยนตร์สั้น นักศึกษาจะเน้นหนักทำภาพยนตร์ร่วมกับกลุ่มเพื่อน ภายใน 1 เดือนแรก และฉายภาพยนตร์เพื่อให้อาจารย์ภายในสาขาได้แสดงความคิดเห็น หลังจากนั้น นักศึกษาอาจจะแก้ไขบางส่วนของภาพยนตร์ เช่น ใส่ Sound Effect หรือ ใส่ Voice-Over เพื่อให้การเล่าเรื่องสมบูรณ์ขึ้น

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต ก็จะเป็นการทำรูปเล่ม ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 เดือน รูปเล่มมีลักษณะเป็นการศึกษาและวิจัยภาพยนตร์ที่ตนเองผลิตขึ้นเอง รูปเล่มของกลุ่มที่ทำภาพยนตร์สั้นนั้นมีความเข้มข้นในวิชาการน้อยกว่าคนที่เลือกทำกรณีศึกษาโดยเฉพาะ

แล้วทำไม นักศึกษาบางคนจึงเลือกทำกรณีศึกษา ทำรูปเล่มที่เน้นหนักเรื่องวิชาการ?
บางคนให้เหตุผลว่า ทางบ้านไม่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตภาพยนตร์ เขาไม่สามารถจ่ายเงินหลักหมื่นได้ ส่วนบางคน มีเหตุผลที่ดีกว่าคือ เขาต้องการทำกรณีศึกษา ต้องการทำวิจัยให้เป็น เพราะ เขาต้องการเรียนต่อระดับปริญญาโท ซึ่งเขาต้องเตรียมพร้อมด้านทักษะการทำวิจัย

คำถามที่จะให้นักศึกษาตอบคือ หากนักศึกษาเลือกทำกรณีศึกษา จะใช้ภาพยนตร์หรือแอนิเมชั่นเรื่องใด? หรือจะใช้ MV ของวงอะไร
(คำตอบห้ามซ้ำกับเพื่อน ๆ นะจ๊ะ ตอบคำถามสั้น ๆ และใส่ ชื่อ กับ รหัส 3 ตัวท้าย)
(นักศึกษาสามารถตอบเพียงเรื่องที่อยากศึกษา ไม่จำเป็นต้องระบุว่าจะศึกษาด้านใด)

มีรุ่นพี่ที่เคยอรียนกับอาจารย์พราว ศึกษาบทบาทของสตรี ในเรื่อง All the Money in the World และก็มีคนศึกษาการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ใน Music Video ของวง Lomosonic

ภาพ ใบไม้ วิจัย กรณี ภาพ ลิขสิทธิ์ น่ารัก

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “เรียนนิเทศศาสตร์ปริญญาตรี หากจะทำกรณีศึกษาเพื่อเรียนจบ?

  1. Pingback: ทำอย่างไรจึงอินไปกับสื่อ จินตนาการไปพร้อมกับสื่อ | Sw-Eden.NET

  2. ปัณฑารีย์ อโนทัย

    ถ้าทำวิจัเกี่ยวกับความโกรธและหงุดหงิดง่าย
    ของแต่ละคนมััันเป็นอย่างไรเพื่อเก็บข้อมูลมาทำวิจัย

    Like

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.