ผู้ชมอินกับตัวละครเพราะเหตุใด?

ผู้ชมอินกับตัวละครเพราะเหตุใด?
โพสนี้เขียนโดย พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). ผู้ชมอินกับตัวละครเพราะเหตุใด? สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/08/17/parasocial-interaction/

การอินไปกับตัวละครมีสาเหตุมาจากหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พราว อรุณรังสีเวช เคยศึกษาทั้งด้วยตนเองและศึกษาร่วมกับนักศึกษา เช่น

เมื่อผู้รู้สึกว่าตนเองคล้ายคลึงกับตัวละคร เขาจะเกิดความอิน และท้ายที่สุดจะต้องการเลียนแบบพฤติกรรมของตัวละคร (พราว อรุณรังสีเวช, อติกานต์ เอี่ยมละมัย, และ นิติธร อุ้นพิพัฒน์, 2019) นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการคนอื่น ๆ ศึกษาเรื่องการอินไปกับเพลง ซึ่งผู้ฟังหรือแฟนเพลง ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองมีหน้าตาเหมือนกับนักร้อง หากแต่ชีวิตจริงของพวกเขา เขาได้พบสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับในเพลง (McFerran & Saarikallio, 2014)

แสดงให้เห็นว่า ความเหมือนกับตัวละคร มิได้เกิดขึ้นได้เพียงจากทั้งรูปร่างหน้าตา, สถานะทางสังคม (รวย จน มีอำนาจ ถูกกดขี่ มีเกียรติ โด่งดัง เพื่อนเยอะ), เพศเดียวกัน, อายุใกล้เคียงกัน หากแต่ยังสามารถเกิดจาก ประสบการณ์ที่ึคล้ายกัน ความรู้สึก และอารมณ์ที่เหมือนกันได้อีกด้วย ทำให้การใช้เสียง Film Score และ Soundtrack มีส่วนสำคัญเพื่อช่วยให้ผู้ชมอินไปกับภาพยนตร์และแอนิเมชันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การอินยังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่การอินไปกับตัวละคร นั่นคือ Parasocial Interaction (PSI) ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พราว อรุณรังสีเวช ได้กล่าวถึงในดุษฎีนิพนธ์และงานวิจัยซึ่งนั่นก็คือ การอินไปกับเนื้อเรื่องและบรรยากาศในภาพยนตร์ นิยาย หรือ การ์ตูน (Arunrangsiwed, 2018; พราว อรุณรังสีเวช, ภัชธีญา ปัญญารัมย์, ปริชมน พูนถิ่น, มัณฑิรา สีด้วง, ดุสิตา ธีรวัฒน์วรกุล, ปานแพร บุณยพุกกณะ, และ กฤษณะ เชื้อชัยนาท, 2561)

ผู้ชมแอนิเมชันและภาพยนตร์ รู้สึกลุ้น ตื่นเต้น กลัว ตลก ตามเนื้อเรื่องได้นั้น เพราะมีสิ่งนี้ Parasocial Interaction จะทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าโลกในภาพยนตร์เป็นโลกความจริงชั่วคราว

คำถามวันนี้ จะถามสืบเนื่องจากคาบที่แล้ว ที่นักศึกษาตอบไปแล้วว่า ถ้านักศึกษาจะทำแอนิเมชัน จะสร้างตัวละครเป็นคนหรือ เป็นสัตว์ชนิดใด และผู้ชมจะอินเพราะเหตุใด

อยากให้นักศึกษาระบุให้ชัดเจนตามข้อค้นพบทางวิชาการ ว่าทำไมจึงคิดว่าผู้ชมจึงจะอินไปกับตัวละครนั้น ๆ (ดูตัวหน้าในเรียงความ)
ถ้าคำตอบฟังดูแปลกหรือเป็นไปได้ยาก ให้นักศึกษาอธิบายว่าการอินดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร

ตัวอย่างคำตอบ
022 สลอธ ผู้ชมอาจอินได้เพราะ ประสบการณ์เหมือนกัน ทุกคนเคยมี moment ขี่เกียจ หลังจากเหนื่อยจากการทำงานใหญ่ ๆ ที่บริษัท
022 ตอนตอบ ขอเหตุผลที่ไม่ซ้ำกับอาจารย์นะ ^^

คนที่อาจารย์ยังไม่ได้รับคำตอบจากคราวที่แล้ว ให้ตอบตัวละครลงในนี้เลย
025 032 037 063 072 090
026,039,055,059 คราวก่อนเธอไปตอบของกลุ่มเรียนอื่น 4 คน
134 เหมือนจะตอบว่าอินเพราะอายุ แต่ไม่ตอบว่าตัวละครอะไร งั้นคราวนี้เธอก็ตอบคำถามของคราวก่อนแทนนะ

เอกสารอ้างอิงของโพสนี้
พราว อรุณรังสีเวช, ภัชธีญา ปัญญารัมย์, ปริชมน พูนถิ่น, มัณฑิรา สีด้วง, ดุสิตา ธีรวัฒน์วรกุล, ปานแพร บุณยพุกกณะ, และ กฤษณะ เชื้อชัยนาท. (2561). ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องสนุก: อิทธิพลของความรุนแรงและความแปลกแยกที่มีผลต่อความสนุกของละครโทรทัศน์. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 10(ฉบับพิเศษที่ 1), 1-11.
พราว อรุณรังสีเวช, อติกานต์ เอี่ยมละมัย, และ นิติธร อุ้นพิพัฒน์. (2019). ผลกระทบของความคล้ายคลึงกับตัวละครในผู้ชมภาพยนตร์ที่มีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในด้านดีผ่านการจินตนาการร่วมกับตัวละคร. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร, 4(2), 34-43.
Arunrangsiwed, P., (2018). Fan activities as tools to improve learning motivation (Doctoral dissertation, Bangkok University).
McFerran, K. S., & Saarikallio, S. (2014). Depending on music to feel better: Being conscious of responsibility when appropriating the power of music. The Arts in Psychotherapy, 41(1), 89-97.

ตัวละครที่เป็นสัตย์ อาจเป็นการ์ตูนสุนัข

26 Comments

Filed under Uncategorized

26 responses to “ผู้ชมอินกับตัวละครเพราะเหตุใด?

 1. Phatchaya Sanguansong

  คำตอบ ตัวอย่าง ตัวละครไมเคิลไมเยอร์ เป็นฆาตกรที่โหดถ้าเขาปรากฏตัวเขาจะมาพร้อมกับเพลงประจำของเขาทำให้คนที่ติดตามหรือชมจะรู้ทันที
  ตัวละครนั้นจะต้องมีแรงบันดาลใจให้กับคนเป้นจำนวนมากมันสร้างประโยชน์ให้กับเขาได้ ที่จะนำความคิดหรือลักษณ์ต่างๆของตัวละครไปใช้
  ปรัชญา สงวนทรง 62123329072

  Liked by 1 person

 2. Ness yanin

  ญาณิน พึ่งจรูญ 134 ตอบของคราวที่แล้วค่ะ
  อยากให้ออกแบบ สุนัข(อาจจะเป็นพันธุ์เล็กๆ แบบปอมปอม)
  เพราะมันน่ารัก แล้วยังมีนิสัยขึ้อ้อน ทำให้รู้สึกอยากเล่นกับหมาตลอด อยากจับมัน อยากกอด แล้วยังมันนิสัยที่ฉลาด ทำให้รุ้สึก อยากตัวเล็กๆ และน่ารัก

  Like

 3. Phattharit Phatthanarak

  ตัวละครที่อยากจะสร้าง
  -ตัวละครพี่กับน้อง เพราะฟิลความเป็นพี่น้องมันลึกซึ้งมาก ทั้งความรัก ความห่วงใย การเสียสละ การให้อภัยต่างๆ
  -หมา เพราะความเหมือนคนเกือบจะทั้งหมด มีความรู้สึก อารมณ์ ปกป้องคนที่เรารัก มีความห่วงใยผู้เลี้ยง

  Like

  • Phattharit Phatthanarak

   ตัวละครที่อยากจะสร้าง
   -ตัวละครพี่กับน้อง เพราะฟิลความเป็นพี่น้องมันลึกซึ้งมาก ทั้งความรัก ความห่วงใย การเสียสละ การให้อภัยต่างๆ
   -หมา เพราะความเหมือนคนเกือบจะทั้งหมด มีความรู้สึก อารมณ์ ปกป้องคนที่เรารัก มีความห่วงใยผู้เลี้ยง
   ภัทรธฤต พัฒนรักษ์ 62123329090

   Liked by 1 person

 4. Phatchaya Sanguansong

  ตัวละครนั้นจะต้อง มีความคิดการกระทำที่เป็นแง่บวกและทำให้คนจดจำได้ง่ายถึงบุคลิกตัวละครนั้น ที่ถ้าเห้นแววเดียวต้องรู้ว่าตัวละครที่เป้นใคร คน คนนั้นจะต้องรู้เรื่องกับตัวละครนั้นเป้นอย่างเดียวว่าเป้นใครที่แสดง ดังนั้นตัวละครจะต้องเป้นที่น่าจดจำง่าย ใครๆเห้นก้รู้ มันอินกับกับตัวละครนั้น
  ปรัชญา สงวนทรง 62123329072 (เผื่ออันแรกไม่ขึ้นคับ)

  Like

  • Chutipon

   ชุติพนธ์ ธนกิจเจริญไว 62123329069
   ควสมรู้สึกของตัวละครกับบทกับความรู้สึกจังหวะการเกิดของเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้ก่อเกิดเป็นรูปปะธรรมที่มนุษย์หรือคนดูสามารถเข้าใจได้ลึกขึ้นและอินไปกับความรู้สึกของตัวละคร

   Like

 5. Ness yaninn

  ญาณิน พึ่งจรูญ 134 ตอบของคราวนี้
  อยากสร้าง นางเอกที่ สู้คน เพราะ เราจะดูหนังบางเรื่อง อาจจะมีนิสัยอ่อนแอ แล้วยอมคนจนเกินไป อยากให้นางเอกได้สู้คนบ้าง มีนิสัยที่ไม่ยอมใคร เหมือนเรื่อง ใบไม้ปลิดปลิว ที่ ใบเฟิร์น พิมชนก เล่น เป็นนางเอก เราจะรู้สึกอินไปกับตัวละครที่สู้คน รู้สึกแบบ สะใจเมื่อได้สู้คน ในทางที่ถูก ไม่ใช่ยอมคนจนเกินเหตุ

  Liked by 1 person

 6. thitichaya

  ตัวลัครที่อยากสร้างคือ แมว เพราะผู้ชมจะอินเพราะ อารมณ์ในแต่ละวันของคนกับแมวจะคล้ายๆดันบ้างวันจะอารมณ์ดี หรือบางวันอาจจะหงุดหงิดจากงานทั้งวันที่ผ่านมา แต่แมวก็ยังมีความน่ารัก ขี้อ้อนในบ้างครั้งเช่นเดียวกับคนที่จะแสดงความรู้สึกต่างๆให้กับคนอื่นๆได้แค่กับคนสนิทและไว้ใจเท่านั้น
  ฐิติชญา สิทธิพันธ์ 039

  Liked by 1 person

 7. น.ส.สุรางคนา โพธิ์สุวรรณ

  ผู้ชมอินเพราะตัวละครบ้างคนเล่นกับตัวละครเล่นได้ออกมาเหมือนกับเป็นตัวตนของคนที่เเสดง

  Like

 8. น.ส.อรพิณ พวงธนสาร

  ครั้งที่แล้วจะสร้างตัวละครเป็นน้องหมา จะอินเพราะความน่ารักของมันและเอ็นดูในความฉลาดขี้เล่น ด้วยความที่หมามีความซื่อสัตย์และซื่อตรงทำให้ใครๆก็ต้องอินและหลงรัดมัน
  น.ส.อรพิณ พวงธนสาร 9061

  Like

 9. วีณาวัลย์ ธนันไชย 014

  คำตอบ ตัวละครจูกยองในเรื่องความลับของนางฟ้า จะเป็นการเผยแพร่ชีวิตของผู้หญิงมีหน้าที่ที่ไม่ได้จัดว่าสวยในสายตาคนอื่น แต่จูกยองใช้ความสามารถในการแต่งหน้าขั้นเทพจนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนตัวละครนั้นจะมีแรงบันดาลใจและทำให้ผู้ชมอินไปกับตัวละคร และทำให้คนจำนวนมากมีแรงบันดาลใจในการแต่งหน้าให้ดูดีมีความมั่นใจมาจากตัวละคร

  Like

 10. Saharat​ Laen-loi​

  ตัวละครกับตันอเมริกา​ เพราะ​ ตัวละครที่มีความเป็นผู้นำสูง​ เป็นตัวละครที่เด็กๆชื่นชอบและอยากเอาเป็นแบบอย่าง
  สหรัฐ​ เลื่อนลอย​ 62123329146​

  Like

 11. สหรั​ฐ​ เลื่อนลอย

  อบาจะทำตัวละครแบบกับตันอเมริกา​ เพราะว่ากับตันอเมริกา​มีคงามเป็นผู้นำสูง​ เป็นไอดอล​ของเด็กม​และทำให้เด็กๆเป็นคนที่ดีและมีความสื่อตรง​ ตรงต่อความยุติธรรม
  นาย​ สหรัฐ​ เลื่อนลอย​ 62123329146​

  Like

 12. ธงชัย รัศมีฉาย

  Spiderman เพราะ ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่โดดเด่น เรื่องชุดและทำให้ผู้คนลงรักและตัวละครนี้มีความฉลาดและไหวพริบดีและที่สำคัญไม่ลืมครอบครัว
  ธงชัย รัศมีฉาย 62123329212

  Like

 13. นายภูมิภัทร หิรัญชูโชติ

  ตัวละคร แบทแมน มีความโดดเด่นที่บุคลิก คาแรคเตอร์ ของตัวละคร ที่มาจากค้างคาว มีฉายาอัศวินรัตติกาล และมีชุดที่ดูหน้าเกรงขาม เท่ สามารถดึงดูดคนดูได้มาก และจะทำให้คนดูอินไปทำตัวละครนี้แบบสมจริง และ รู้สึกเท่ เหมือนกับว่าเราเป็นตัวละครจริงๆ
  – นายภูมิภัทร หิรัญชูโชติ 141

  Like

  • คราวที่แล้วเธอตอบว่า คนหน้าตาน่ารัก นิสัยน่ารัก ขี้เล่น ซึ่งนั่นไม่ใช่ Batman แน่ ๆ

   Like

 14. นางสาวโชติรส กันพินัย

  ไอรอนแมน เพราะ เป็นตัวละครที่มีความฉลาด และยังสร้างสิ่งประดิษฐ์มากมายที่ใครๆหลายคนคิดไม่ได้ เป็นคนที่เก่งมากๆคนนึง และรักครอบครัว รักเพื่อน พร้อมต่อสู้ให้คนอื่นปลอดภัยถึงตัวเองจะไม่มีชีวิตรอด

  นางสาวโชติรส กันพินัย 62123329106

  Like

 15. Chanathip Chomchuen

  ผู้ชมจะอินกับสลอธ เพราะ วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของสลอธ ทุกวันนี้ทุกคนต่างมีภาระหน้าที่ของตัวเอง คงอยากจะมีสักวันที่อยากอยู่เฉยๆโดยไม่คิดอะไร ไม่ต้องเจอความวุ่นวาย นางสาวชนาธิป ชมชื่น 022

  Like

 16. Khajonsak Nueakaeo

  เต่า ผู้ชมอาจจะอินเพราะ มีผู้คนบางกลุ่มที่ทำอะไรแบบช้าๆ แต่เต็มไปด้วยความปราณีต และงานเสร็จแน่นอนอย่างสวยงาม แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นจริงเสมอไป

  นายขจรศักดิ์ เนื้อแก้ว 62123329067

  Like

 17. นุษญา ชายเกตุ

  ตัวละครที่อยากจะสร้าง ครอบครัว เพราะมีความรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็มีครอบครัวอยู่ข้างๆเรา ไม่ว่าจะเจอเรื่องดีหรือไม่ดี ไกลกันแค่ไหนก็สามารถอยู่กับเราได้ทุกที่โดยใช้ใจในการรู้สึก
  นุษญา ชายเกตุ 62123329032

  Like

 18. นุษญา ชายเกตุ

  ตัวละครที่อยากจะสร้าง ครอบครัว เพราะมีความรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็มีครอบครัวอยู่ข้างๆเรา ไม่ว่าจะเจอเรื่องดีหรือไม่ดี ไกลกันแค่ไหนก็สามารถอยู่กับเราได้ทุกที่โดยใช้ใจในการู้สึก
  นุษญา ชายเกตุ 62123329032

  Like

  • นุษญา ชายเกตุ

   อยากสร้างความสุข อยากให้ทุกคนเกิดรอยยิ้มได้เห็นได้เจอสิ่งดีๆไม่ใช่เป็นความสุขแบบที่ตนเองไม่ได้พอได้พอใจจะทำเลย
   นุษญา ชายเกตุ 62123329032

   Like

 19. Pingback: Moving Hold ในงาน Animation คืออะไร? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.