การเลือก คำสำคัญ หรือ Keywords ในงานวิจัย!!

การเลือก คำสำคัญ หรือ Keywords ในงานวิจัย!!
โพสนี้เขียนโดย พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). การเลือก คำสำคัญ หรือ Keywords ในงานวิจัย!! สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/08/25/keywords/

การเขียนคำสำคัญ หรือ Keywords ในงานวิจัยเชิงปริมาณ จะใช้คำที่นำมาจากตัวแปร ถ้าเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ อาจตั้งเป็นสิ่งที่ต้องการค้นคว้า และผลลัพธ์ที่ค้นพบ

หลายครั้งที่อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช ได้ใช้คำที่อยู่ในชื่องานวิจัยมาตั้งเป็นคำสำคัญ แต่ถ้าจำนวนคำไม่ครบตามที่วารสารวิชาการ หรืองานประชุมวิชาการกำหนด ก็จะนำผลลัพธ์หรือสิ่งที่พูดถึงบ่อย ๆ ในงานวิจัยมาเขียนเพิ่ม

อาจารย์พราวจะยกตัวอย่างงานวิจัยของตัวเอง และจะบอกว่าคำสำคัญของแต่ละงานคืออะไร

(งานวิจัยของพราว อรุณรังสีเวช ปี 2015)
The Achievement of Narcissistic Online Artists
ความสำเร็จ ของ ศิลปิน ผู้หลงตัวเอง ในสังคมออนไลน์
Keywords: Narcissism, Artist, Achievement, Social Network
คำสำคัญ: ความหลงตัวเอง, ศิลปิน, ความสำเร็จ, สังคมออนไลน์

(งานวิจัยของพราว อรุณรังสีเวช ปี 2016)
The Effect of Brand Mascots on ConsumersPurchasing Behaviors
ผลกระทบ ของ ตัวการ์ตูนมาสคอต ที่มีต่อ พฤติกรรมการซื้อ ของ ผู้บริโภค
Keywords: Brand mascot, Consumers’ behavior, Purchasing
คำสำคัญ: ตัวการ์ตูนมาสคอต, พฤติกรรมผู้บริโภค, การซื้อ

(งานวิจัยของพราว อรุณรังสีเวช ปี 2017)
Manga Saves Our Kids: The Effect of Manga CharactersEthics and Enthusiasm on their Attractiveness
มังงะช่วยเด็ก ๆ ไว้: ผลกระทบ ของ ศีลธรรมและความมุ่งมั่นของตัวละครมังงะ ที่มีต่อ ความหน้าตาดีของตัวละครนั้น ๆ
Keywords: Manga, Ethics, Enthusiasm, Attractiveness, Audiences
คำสำคัญ: มังงะ, ศีลธรรม ความมุ่งมั่น, ความหน้าตาดี, ผู้ชม/ผู้อ่าน

(งานวิจัยของพราว อรุณรังสีเวช ปี 2018)
Violence is Not Fun: The Effect of Violence and Alienation on Enjoyment in Television Serial
ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องสนุก: อิทธิพล ของ ความรุนแรง และ ความแปลกแยก ที่มีต่อ ความสนุกของละครโทรทัศน์
คำสำคัญ: ความรุนแรง, ความสนุก, ความแปลกแยก, สื่อ, ละครโทรทัศน์
Keywords: Violence, Enjoyment, Alienation, Media, Television Serial

(งานวิจัยของพราว อรุณรังสีเวช ปี 2019)
Ex-Men in X-Men
ชายกลายเพศ กับ มนุษย์กลายพันธุ์
คำสำคัญ: เอ็กซ์เมน, เพศที่สาม, ความเท่าเทียมกัน
Keywords: X-Men, LGBT, Equality

(งานวิจัยของพราว อรุณรังสีเวช ปี 2020)
การวิเคราะห์เนื้อหางานการศึกษาตลาดน้ำประเทศไทย
Content Analysis in Floating Market Studies, Thailand
คำสำคัญ: ตลาดน้ำ, การวิเคราะห์เนื้อหา, การท่องเที่ยว, ประเทศไทย
Keywords: Floating market, Content analysis, Tourism, Thailand

ให้นักศึกษาคิดถึงงานวิจัยที่อาจารย์พราวถามคุณในครั้งที่แล้ว และคิด คำสำคัญ หรือ Keywords มาคนละ 3 คำ
ตอบเป็นภาษาอังกฤษ 3 คำ นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมแปลภาษาได้
จำชื่องานวิจัยที่ตั้งไว้คราวก่อนได้มั้ย?

ถ้าคนที่ยังไม่ตอบคำถามคราวก่อน เช่น PR013 PR053 PR056 PR096 ครั้งนี้ให้เขียนทั้งชื่องานวิจัยในจินตนาการณ์และคำสำคัญมาเลยนะ

ใบไม้ร่วง งานวิจัย วิทยาศาสตร์ คำสำคัญ keywords

25 Comments

Filed under Eng2, Uncategorized

25 responses to “การเลือก คำสำคัญ หรือ Keywords ในงานวิจัย!!

 1. dueanpen saechia

  เดือนเพ็ญ PR 060

  Like

 2. เฟื่องสิริ PR 009

  เฟื่องสิริ PR 009

  Like

 3. Teerapat Nakantha

  ธีรภัทร 018

  Like

 4. เอกปริญญา เลรวน

  Mobile App Social

  Liked by 1 person

 5. Nannapat

  นันท์นภัส 016
  Keywords:Piano,Concentration,Music

  Like

 6. ปิยะธิดา PR 049

  The Emotion Expression
  Symbolic Message
  The parkinson Music Video

  Like

 7. Teerapat Supreme witch PR 018

  Health and body, Breakfast Committee, 5 main food groups

  Liked by 1 person

 8. ภาวิกา PR 031

  ความรัก,พฤติกรรม,ทัศนคติ

  Like

 9. ภาวิกา PR 031

  แก้ไขค่ะ
  Love , Behavior , Attitude

  Like

 10. Ithtwath

  อิทธิวัตร PR 013
  1.Emotional expression
  2.Concert viewing behavior
  3.Dress style

  Like

 11. เสาวลักษณ์ ปภัสสรานนท์

  Keywords: Love,Teens,Mood

  Like

 12. Sorawat

  ศรวัสย์ AD 005
  1. Love
  2. Transgender
  3. Feeling

  Like

 13. เสาวลักษณ์ ปภัสสรานนท์ AD 024

  Keywords: Love,Teens,Mood

  Like

 14. กะรัต ad 007

  1. blackpink
  2.girl group
  3.success

  Like

 15. กิตติกรณ์

  กิตติกรณ์ PR 006
  – Attention
  – characteristic of one’s personality
  – Satisfaction

  Like

 16. kittiphon aonwong

  Information Technology Use Behavior Undergraduates of Faculty Of Management Science ,Suan Sunandha Rajabhat University
  keyword:
  1. information technology: IT
  2. Behavior
  3. Integration

  Kittiphon PR 053

  Like

 17. ผกาแก้ว AD 022

  Music, feeling,people

  Like

 18. พิพัฒน์พงษ์

  พิพัฒน์พงษ์ PR 014
  – Avoid
  – Solve immediate problems
  – behavior

  Like

 19. วชิรญาณ์ PR 096

  วชิรญาณ์ PR 096
  ปัจจัยความสำเร็จของ twice
  1.Enthusiasm
  2.Practice
  3.talent

  Like

 20. Sirinda

  สิรินดา PR042
  -mood
  -feeling
  -music

  Like

 21. สุนิตา สุขสำฤทธิ์

  สุนิตา PR036

  Like

 22. นิศรา

  นิศรา pr 038

  Like

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.