จิตลักษณะ หรือ บุคลิกภาพ ก่อให้เกิดอะไรได้บ้าง?

จิตลักษณะ หรือ บุคลิกภาพ ก่อให้เกิดอะไรได้บ้าง?
โพสนี้เขียนโดย พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). จิตลักษณะ หรือ บุคลิกภาพ ก่อให้เกิดอะไรได้บ้าง? สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/08/25/traits-effect/

การศึกษาจิตลักษณะเป็นการสื่อสารภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Communication) ซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งของนิเทศศาสตร์ จิตลักษณะต่าง ๆ มีทั้งข้อดีข้อเสีย

ตัวอย่างเช่น Vulnerability หรือความอ่อนไหว อาจมีข้อเสียคือทำให้เกิดความซึมเศร้าได้ง่าย แต่ข้อดีคือ ผู้ที่มีความอ่อนไหวจะเข้าถึงคนอื่นได้ง่าย อาจทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ต่อผู้อื่น

อีกตัวอย่าง เราทราบดีว่า Anger หรือความโกรธมีข้อเสียมากมาย แต่ก็ยังมีข้อดีคือ มันอาจทำให้คนที่มีความขี้โกรธทำงานเสร็จเร็ว (Working Speed)

อีกตัวอย่างนะ Self-protection หรือการปกป้องตัวเอง อาจทำให้เกิดความเห็นแก่ตัว (Selfishness) หากแต่สามารถทำให้คนนั้น ๆ มีความระวังตัว (Awareness) และลดความเสี่ยง (Risk reduction) จากอันตรายต่าง ๆ (Danger)

ให้นักศึกษาคิดถึงจิตลักษณะที่ตอบคำถามของอาจารย์ไปครั้งที่แล้ว และตอบว่า ถ้าคุณมีจิตลักษณะที่เลือกนั้น จะทำให้คุณดีกว่าคนอื่น ๆ อย่างไร?
ตอบเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างคำตอบ
ถ้าคราวที่แล้วคุณตอบว่า Vulnerability
ครั้งนี้ก็ตอบว่า Vulnerability ทำให้ฉันมี Empathy
ห้ามซ้ำกับเพื่อน ๆ นะ โดยเฉพาะคนที่คราวนี้แล้วตอบคล้ายกัน อย่าง PR068 PR070 AD015 AD034 เป็นต้น

หมาตู่ ตู่น้อย กลิ้ง มีความสุข จิตลักษณะ งานวิจัย ข้อดี ข้อเสีย

51 Comments

Filed under Eng2, Uncategorized

51 responses to “จิตลักษณะ หรือ บุคลิกภาพ ก่อให้เกิดอะไรได้บ้าง?

 1. นบีล film 290

  Confidence ทำให้ฉันต้อง Awareness

  Like

 2. ณัฐชนก film 278

  Confidence ทำให้ฉันมี Self-Efficacy

  Like

 3. วีรพจน์ Br 102

  Vulnerability ทำให้ฉันมี Awareness

  Like

 4. จุฑามณี 059 film

  Anger ทำให้ฉันต้อง Selfishness

  Like

 5. พชรศิลป์ BR 062

  Loyalty ทำให้ฉันมี Introversion

  Like

 6. ครองขวัญ พระเอก film129

  Awareness ทำให้ฉัน Empathy

  Like

 7. ศิรินทิพย์

  Seriousness ทำให้ฉัน Success

  Like

 8. ณัฐชา พัฒนการุณย์วงศ์

  Traumatic ทำให้ฉันมี Self-esteem

  Like

 9. เขมิกา 231 film

  Seriousness ทำให้ฉัน Working Speed

  Like

 10. อฑิตติญา BR 122

  Risk-taking ก็ทำให้ฉันต้อง Awareness ด้วย

  Like

 11. เรนุกา 132 BR

  Vulnerability ทำให้ฉันมี Awareness

  Like

 12. ธนวัฒน์ 035 Film

  forgetful ทำให้ฉันต้อง careful

  Like

 13. ณัฐกฤตา BR 110

  Self-regulation หรือ Self-control ทำให้ฉันมี Patience

  Like

 14. ภัทรจาริน 117 BR

  ฉัน Seriousness ทำให้ฉัน Working Speed

  Like

 15. พรชนก br059

  Vulnerability ทำให้ฉันมี Awareness

  Like

 16. สมฤดี

  Anger ทำให้ฉัน Working speed.

  Like

 17. ฝน BR 106

  Enthusiasm ทำให้ฉันมี Work completed speed

  Like

 18. ปฏิภาณ BR 115

  Anger ทำให้ฉัน Awareness

  Like

 19. พันธกานต์ เสตพันธ์

  hungry ทำให้ฉัน Working speed.

  Like

 20. พันธกานต์ BR 126

  hungry ทำให้ฉัน Working speed.

  Like

 21. พิทยรัศมิ์ 293 Film

  Traumatic ทําให้มี Anger

  Like

 22. ธณัฏฐพงษ์ 229 (film)

  Sincerity ทำให้ฉันมี Optimism

  Like

 23. ชวนากร BR 120

  Loyalty ทำให้ฉัน trustworthy

  Like

 24. ณภัทร flim 075

  Vulnerability ทำให้ฉันมี Empathy

  Like

 25. เปศล TV​081​

  Anger ทำให้ฉันต้องมีAwareness

  Like

 26. พงศกร BR 129

  Anger ทำให้ฉันมี Awareness

  Like

 27. พงศกร BR 129

  Anger ทำให้ฉันมี Awareness

  Like

 28. รุ่งอรุณ BR 127

  Risk-taking ทำให้ฉัน Optimism

  Like

 29. Pitsinee 103 BR

  concentrate ทำให้ฉัน success

  Like

 30. Ego ทำให้ฉันมี confidence

  Like

 31. วรพจน์ 108 Br

  Confidence ทำให้ฉัน Self-Esteem

  Like

 32. จิตติพัฒน์ film 204

  Risk taking ทำให้ฉัน Working speed

  Like

 33. ภูธเรศ 136 BR

  Self-Esteem ทำให้ฉันมี confidence

  Like

 34. ปิยะพร 097 film

  Loyalty ทำให้ฉันมี Empathy

  Like

 35. Supawan 283 film

  Sensitivity ทำให้ฉัน Empathy

  Like

 36. ณัฐดนัย Br 128

  Self-protection ทำให้ฉันมี Selfishness

  Like

 37. นิศามณี Br 074

  Self-Esteem ทำให้ฉันมี Optimism

  Like

 38. อธิชา ยอดระบำ

  Seriousness ทำให้ฉัน Working Speed

  Like

 39. ปทิตตา 107 BR

  Responsibleทำให้ working speed

  Like

 40. อาจารีย์ film 279

  Risk-taking ทำให้ฉัน Self-Efficacy

  Like

 41. นภดารา BR 124

  Anger ทำให้ฉัน diligent

  Like

 42. ธันยพร film 200

  Vulnerability ทำให้ฉัน Risk reduction

  Like

 43. กุลสตรี 131 Br

  Angry made me a power

  Like

 44. ณัฐพล 130 BR

  Awareness ทำให้ฉัน Risk reduction

  Like

 45. ฉัตรเทพ BR 101

  Seriousness ทำให้ฉัน Working Speed

  Like

 46. ฐิติพงศ์ 133Film

  Nervousness ทำให้ฉันต้องมี conscious

  Like

 47. ธีรพงษ์ 095 film

  Seriousness ทำให้ฉัน Working Speed

  Like

 48. ภาณุวัสส์ 112 BR

  Anger ทำให้ผมมี Awareness

  Like

 49. สุพิชฌาย์ BR 119

  Vulnerability ทำให้ฉัน Empathy

  Like

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.