จิตลักษณะ หรือ บุคลิกภาพ ก่อให้เกิดอะไรได้บ้าง?

จิตลักษณะ หรือ บุคลิกภาพ ก่อให้เกิดอะไรได้บ้าง?
โพสนี้เขียนโดย พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). จิตลักษณะ หรือ บุคลิกภาพ ก่อให้เกิดอะไรได้บ้าง? สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/08/25/traits-effect/

การศึกษาจิตลักษณะเป็นการสื่อสารภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Communication) ซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งของนิเทศศาสตร์ จิตลักษณะต่าง ๆ มีทั้งข้อดีข้อเสีย

ตัวอย่างเช่น Vulnerability หรือความอ่อนไหว อาจมีข้อเสียคือทำให้เกิดความซึมเศร้าได้ง่าย แต่ข้อดีคือ ผู้ที่มีความอ่อนไหวจะเข้าถึงคนอื่นได้ง่าย อาจทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ต่อผู้อื่น

อีกตัวอย่าง เราทราบดีว่า Anger หรือความโกรธมีข้อเสียมากมาย แต่ก็ยังมีข้อดีคือ มันอาจทำให้คนที่มีความขี้โกรธทำงานเสร็จเร็ว (Working Speed)

อีกตัวอย่างนะ Self-protection หรือการปกป้องตัวเอง อาจทำให้เกิดความเห็นแก่ตัว (Selfishness) หากแต่สามารถทำให้คนนั้น ๆ มีความระวังตัว (Awareness) และลดความเสี่ยง (Risk reduction) จากอันตรายต่าง ๆ (Danger)

ให้นักศึกษาคิดถึงจิตลักษณะที่ตอบคำถามของอาจารย์ไปครั้งที่แล้ว และตอบว่า ถ้าคุณมีจิตลักษณะที่เลือกนั้น จะทำให้คุณดีกว่าคนอื่น ๆ อย่างไร?
ตอบเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างคำตอบ
ถ้าคราวที่แล้วคุณตอบว่า Vulnerability
ครั้งนี้ก็ตอบว่า Vulnerability ทำให้ฉันมี Empathy
ห้ามซ้ำกับเพื่อน ๆ นะ โดยเฉพาะคนที่คราวนี้แล้วตอบคล้ายกัน อย่าง PR068 PR070 AD015 AD034 เป็นต้น

หมาตู่ ตู่น้อย กลิ้ง มีความสุข จิตลักษณะ งานวิจัย ข้อดี ข้อเสีย

73 Comments

Filed under Eng2, Uncategorized

73 responses to “จิตลักษณะ หรือ บุคลิกภาพ ก่อให้เกิดอะไรได้บ้าง?

  1. Pinn Pantharee

    Anger But there are enough reasons

    Like

  2. ปัณฑารีย์ อโนทัย AD043

    Anger But there are enough reasons AD043

    Like

  3. อันวา ซาดัท 054

    Loyalty ทำให้ฉันมี Honesty

    Like

  4. สหัสวรรษ ศรีประสาร 062 AD

    Sociability ทำให้ฉันมี Confidence

    Like

  5. จักรกฤษ รุ่งสุวรรณ AD 058

    Loyalty ทำให้ฉันมี Modesty

    Like

  6. ไอริณ

    Sociability ทำให้ฉันมี Extraversion

    Like

  7. หรรษลักษณ์​ PR​ 055

    Optimism ทำให้ฉัน​ No suffering
    Optimism gave me no suffering

    Like

  8. ไอริณ

    Sociability ทำให้ฉันมี Extraversion

    Like

  9. ปนัสยา PR 070

    Confidence ทำให้ฉันมี Introversion

    Like

  10. จีระพันธ์ PR 068

    Confidence Make me have Guts

    Like

  11. อาทิมา AD 034

    Confidence ทำให้เรานั้น มี Good personality

    Like

  12. Loyalty ทำให้ฉันมี sincerity

    Like

  13. จิตกรณ์ AD 072

    Self-Efficacy ทำให้ฉันมี Self-Esteem

    Like

  14. พัณณ์พิชญา Pr 003

    Be a humorist = เป็นผู้มีอารมณ์ขัน
    มองโลกในแง่ดีด้วยการพิจารณา ข้อดีของเหตุการต่างๆ หรือการกระทำต่างๆ ของเรา เพราะเหตุการณ์หรือการกระทำบางอย่างนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีของการใช้อารมณ์ขันคือช่วยขัดจังหวะหรือช่วยแก้ไขเหตุการณ์ที่ตึงเครียด และจะทำให้มองโลกน่ารื่นรมย์ขึ้น

    Like

  15. นิติกาญจน์ AD 042

    Diligence ทำให้ฉันมี Effort

    Like

  16. นุชนาฎ 008

    Enthusiastic ทำให้ฉัน Working Speed

    Like

  17. อินทิรา 061

    Loyalty ทำให้ฉันมี Faith

    Like

  18. Kotchaporn AD 066

    Introversion make me more understanding of yourself

    Like

  19. ภานุวัฒน์ AD063

    Confidence ทำให้ฉัน working speed

    Like

  20. Sympathy ทำให้ฉันมี Perceptiveness

    Like

  21. ภาสกร อ่อนศรี AD 067

    Optimism ทำให้ฉันมี Empathy

    Like

  22. นบีล film 290

    Confidence ทำให้ฉันต้อง Awareness

    Like

  23. ณัฐชนก film 278

    Confidence ทำให้ฉันมี Self-Efficacy

    Like

  24. วีรพจน์ Br 102

    Vulnerability ทำให้ฉันมี Awareness

    Like

  25. จุฑามณี 059 film

    Anger ทำให้ฉันต้อง Selfishness

    Like

  26. พชรศิลป์ BR 062

    Loyalty ทำให้ฉันมี Introversion

    Like

  27. ครองขวัญ พระเอก film129

    Awareness ทำให้ฉัน Empathy

    Like

  28. ศิรินทิพย์

    Seriousness ทำให้ฉัน Success

    Like

  29. ณัฐชา พัฒนการุณย์วงศ์

    Traumatic ทำให้ฉันมี Self-esteem

    Like

  30. เขมิกา 231 film

    Seriousness ทำให้ฉัน Working Speed

    Like

  31. อฑิตติญา BR 122

    Risk-taking ก็ทำให้ฉันต้อง Awareness ด้วย

    Like

  32. เรนุกา 132 BR

    Vulnerability ทำให้ฉันมี Awareness

    Like

  33. ธนวัฒน์ 035 Film

    forgetful ทำให้ฉันต้อง careful

    Like

  34. ณัฐกฤตา BR 110

    Self-regulation หรือ Self-control ทำให้ฉันมี Patience

    Like

  35. ภัทรจาริน 117 BR

    ฉัน Seriousness ทำให้ฉัน Working Speed

    Like

  36. พรชนก br059

    Vulnerability ทำให้ฉันมี Awareness

    Like

  37. สมฤดี

    Anger ทำให้ฉัน Working speed.

    Like

  38. ฝน BR 106

    Enthusiasm ทำให้ฉันมี Work completed speed

    Like

  39. ปฏิภาณ BR 115

    Anger ทำให้ฉัน Awareness

    Like

  40. พันธกานต์ เสตพันธ์

    hungry ทำให้ฉัน Working speed.

    Like

  41. พันธกานต์ BR 126

    hungry ทำให้ฉัน Working speed.

    Like

  42. พิทยรัศมิ์ 293 Film

    Traumatic ทําให้มี Anger

    Like

  43. ธณัฏฐพงษ์ 229 (film)

    Sincerity ทำให้ฉันมี Optimism

    Like

  44. ชวนากร BR 120

    Loyalty ทำให้ฉัน trustworthy

    Like

  45. ณภัทร flim 075

    Vulnerability ทำให้ฉันมี Empathy

    Like

  46. เปศล TV​081​

    Anger ทำให้ฉันต้องมีAwareness

    Like

  47. พงศกร BR 129

    Anger ทำให้ฉันมี Awareness

    Like

  48. พงศกร BR 129

    Anger ทำให้ฉันมี Awareness

    Like

  49. รุ่งอรุณ BR 127

    Risk-taking ทำให้ฉัน Optimism

    Like

  50. Pitsinee 103 BR

    concentrate ทำให้ฉัน success

    Like

  51. Ego ทำให้ฉันมี confidence

    Like

  52. วรพจน์ 108 Br

    Confidence ทำให้ฉัน Self-Esteem

    Like

  53. จิตติพัฒน์ film 204

    Risk taking ทำให้ฉัน Working speed

    Like

  54. ภูธเรศ 136 BR

    Self-Esteem ทำให้ฉันมี confidence

    Like

  55. ปิยะพร 097 film

    Loyalty ทำให้ฉันมี Empathy

    Like

  56. Supawan 283 film

    Sensitivity ทำให้ฉัน Empathy

    Like

  57. ณัฐดนัย Br 128

    Self-protection ทำให้ฉันมี Selfishness

    Like

  58. นิศามณี Br 074

    Self-Esteem ทำให้ฉันมี Optimism

    Like

  59. อธิชา ยอดระบำ

    Seriousness ทำให้ฉัน Working Speed

    Like

  60. ปทิตตา 107 BR

    Responsibleทำให้ working speed

    Like

  61. อาจารีย์ film 279

    Risk-taking ทำให้ฉัน Self-Efficacy

    Like

  62. นภดารา BR 124

    Anger ทำให้ฉัน diligent

    Like

  63. ธันยพร film 200

    Vulnerability ทำให้ฉัน Risk reduction

    Like

  64. กุลสตรี 131 Br

    Angry made me a power

    Like

  65. ณัฐพล 130 BR

    Awareness ทำให้ฉัน Risk reduction

    Like

  66. ฉัตรเทพ BR 101

    Seriousness ทำให้ฉัน Working Speed

    Like

  67. ฐิติพงศ์ 133Film

    Nervousness ทำให้ฉันต้องมี conscious

    Like

  68. ธีรพงษ์ 095 film

    Seriousness ทำให้ฉัน Working Speed

    Like

  69. ภาณุวัสส์ 112 BR

    Anger ทำให้ผมมี Awareness

    Like

  70. สุพิชฌาย์ BR 119

    Vulnerability ทำให้ฉัน Empathy

    Like

Leave a Reply to อินทิรา 061 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.