มารู้จักเพลี้ยเกล็ดกัน

Scale Aphid
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | Sept 20, 2020

ต้นหนุมานนั่งแท่น

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อให้เพื่อน ๆ ที่รักต้นไม้ ได้รู้จักศัตรูตัวฉกาจของต้นไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้นกระบองเพชร ศัตรูตัวร้ายคือเพลี้ยเกล็ด ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

บทนำ

ต้นหนุมานนั่งแท่น

รตจิตรขายต้นหนุมานนั่งแท่น เพราะเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์จริง ไม่ใช่เพราะเป็นสมุนไพร เพื่อรักษาโรคมากมาย สามารถรักษาชีวิตคนได้ แต่รตจิตรคิดว่าต้นหนุมานนั่งแท่น เป็นต้นไม้ไม้มงคล ต้นหนุมานนั่งแท่นเป็นต้นที่สวยมาก ทั้งรูปร่างที่เป็นกระเปาะ มีดอกตลอดทั้งปี และมีลักษณะใบกลมเหมือนใบบัวตอนต้นอ่อน และใบเป็นแฉกที่งดงามเมื่อต้นแก่ขึ้น

ต้นหนุมานนั่งแท่น สมุนไพร

รตจิตรเจอแต่เพลี้ยแป้งบนต้นหนุมานนั่งแท่น ซึ่งรตจิตรจัดการได้ไม่ยาก แต่ตอนนี้รตจิตรปลูกต้นกระบองเพชร และเจอเพลี้ยเกล็ด ซึ่งรตจิตรถือว่าเป็นหายนะสำหรับต้นไม้ (Heavy Infect on Cactus) รตจิตรอยากแนะนำเกี่ยวกับเพลี้ยเกล็ดดังนี้

การกำจัดเพลี้ยเกล็ด

1.ถ้ารตจิตรเจอเพลี้ยเกล็ด รตจิตรจะไม่พยายามล้าง แต่รตจิตรจะกำจัดโดยเผาทิ้ง เพราะรตจิตรรักษาหรือกำจัดเพลี้ยเกล็ดไม่ได้จริงๆ
2.รตจิตรจะไม่พยายามให้คนอื่นด้วย สงสาร เพราะรตจิตรกลัวว่าเพลี้ยเกล็ดจะไปตืดต้นไม้อื่นของเขา

การกำจัดเพลี้ยเกล็ด

ตอนนี้มารู้จักเพลี้ยเกล็ดกัน

1.เพลี้ยเกล็ดตัวเมีย
เพลี้ยเกล็ดตัวเมียที่รตจิตรเห็น มักสร้างเกราะคลุมไว้เป็นตัวกลมๆ ถ้ารตจิตรเอาเล็บจิกเพลี้ยเกล็ดตัวเมียนี้ รตจิตรจะเห็นมีน้ำไหลออกมา
2.เพลี้ยเกล็ดตัวผู้
เพลี้ยเกล็ดตัวผู้เป็นตัวเรียวๆ อาจแยกตัวออกไปอยู่รวมๆ กัน หรืออยู่รวมกับเพลี้ยตัวเมียก็ได้ แต่เพลี้ยตัวผู้จะไม่สร้างเกราะเหมือนตัวเมีย

เพลี้ยเกล็ด

จากรูปที่ปรากฏในข้อความนี้ รตจิตรคิดว่า คงมีประโยชน์แก่เพื่อน ๆ เพื่อให้รู้จัก รู้สังเกต และไม่พยายามหาวิธีกำจัดเพลี้ยเกล็ด แต่ให้ทิ้ง หรือตัดส่วนนั้นของต้นกระบองเพชรที่ติดเพลี้ยเกล็ด

1 Comment

Filed under Everything_Okay

One response to “มารู้จักเพลี้ยเกล็ดกัน

  1. Pingback: D.I.Y. การพับดอกกุหลาบด้วยแบงค์ | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.