วิธีการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

How to use media for Public Relations
เขียนโดยผศ. ดร. พราว
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed| Oct 5, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

Public Relations

Preface
โพสนี้อาจารย์พราวพูดถึงกระบวนการผลิตงานการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ โดยอาจารย์พราวกำหนดขอบเขตการประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปในองค์กรหนึ่ง ๆ จะมีการประชาสัมพันธ์ 2 แบบโดยดูจากผู้รับข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อองค์กร คือ
1. เพื่อคนภายในองค์กร (Insiders)
2. เพื่อคนภายนอกองค์กร (Outsiders)

Lect. Proud can say that the normal purposes of Public Relations are created for 2 people groups who should have more power in the organization. These people, Lect. Proud will call them the insiders and the outsiders.

Public Relations

Media to present the PR news

อาจารย์พราวให้ความสำคัญเรื่องการประชาสัมพันธ์ ทั้ง 2 ด้านคือ กระบวนการผลิตเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ และ อาจารย์พราวก็ไม่ลืมเรื่องการสื่อสารแก่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และบางเรื่องที่ต้องการสื่อสารก็ต้องการประสิทธิผลด้วย

Lect. Proud concentrates not only the PR contents but also how to communicate via media with efficiency and sometimes must be included with effectiveness. Actually, Lect. Proud will take attention to the contents of the

For the media to present PR news to them can produce via 2 media which are Analogue Media and Digital Media. Again, Lect. Proud will tell about the pros & cons of these 2 media in the next chapter.

Nowadays, Lect. Proud see many media PR have to communicate their data to the targets such as television, movies, comic books and via social network. The important issue is how PR handles the channels of communication.

กระบวนการผลิตงานการประชาสัมพันธ์เพื่อผ่านช่องทางสื่อ 2 แบบคือ
1. Analogue Media
2. Digital Media

Here below, Lect. Proud will give the short definition of the media for Public Relations to use as PR’s tools.
อาจารย์พราวรู้จัก สื่อแบบเก่า (Analogue Media) มานาน เพราะอาจารย์พราวเกิดมากก็เห็นทางบ้านใช้ และบางสื่อ (medium) ทางบ้านของอาจารย์พราวเป็นสมาชิกเสียด้วย เช่น สมาชิกหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ซึ่งปัจจุบันก็ปิดตัวไปแล้ว เหลือแต่การเป็นสมาชิก online ที่ผ่านสื่อใหม่นั่นเอง (Digital Med)

Public Relations

1. Analogue Media
Lect. Proud knows this media as a traditional media which PR uses for a long time about 50 years ago and no need to have internet uses. Lect. Proud will give some examples for analogue media such as television, radio, tape cassette, letter, leaflet, brochure, newspaper, billboard, and movie.

อาจารย์พราวเกิดในยุคที่มี Digital Media แล้ว ทำให้อาจารย์พราวไม่ค่อยสัมผัสกับ Analogue Media ยกเว้นการอ่านหนังสือผ่าน หนังสือจริง อาจารย์พราว ชอบมากกว่าที่จะอ่านหรือรับรู้ข่าวสารผ่าน New media หรือผ่าน internet

2. Digital Media
Lect. Proud knows this media as a new media which has to be used with some especial technology instruments such as Smart Phone and others that equipped with various additional features for using with internet and some applications.

อาจารย์พราว ชอบสื่อใหม่ (New media) ตรงที่รับรู้เนื้อหาที่ต้องการ PR ได้ทันที และพร้อมกับผู้อื่นด้วย อีกทั้งยังสนองกลับ (feeds back) ได้ทันทีด้วยเช่นกัน

In Conclusion
Lect. Proud will conclude that both of media either Analogue Media or Digital Media are the tools for PR to use as one of the strategies to communicate the organization purposes but the content is also important which should be straight to the point and keep it short, simple and clearly.

Advertisement

Leave a comment

Filed under Eng2, Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.