ข้อดีข้อเสีย ของผังองค์กร PR ขึ้นกับฝ่ายบุคคล

Pros and Cons of PR is under HR
เขียนโดยผศ. ดร. พราว
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed | Oct 5, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

Public Relations

Preface

บทนำเกี่ยวกับโพสนี้ อาจารย์ พราว อรุณรังสีเวช จะพูดเรื่องข้อดี ข้อเสีย ของการที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ตามผังการจัดองค์กรที่ให้ การประชามสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับฝ่ายบุคคล ว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไร ซึ่งก็คือ Pros & Cons of the Organization Charts that Public Relations is under the Personnel or Human Resource, HR.

อาจารย์ พราว เขียนว่า “Pros & Cons” is come from Latin which is meant “in favour of” or; “against”.

Public Relations under the Personnel or Human Resource
Pros
อาจารย์พราว คิดว่าฝ่ายบุคลากร ต้องการให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดี แม้แต่เวลาที่รับสมัครพนักงาน HR ก็จะพูดด้านดี ๆ According to some personnel functions looked like Public Relations, so whenever PR take action should be followed HR too. Thus, Lect. Proud sees some company charts set the Personnel department to responsible for PR too.

Public Relations

Moreover, HR department always know the exact company objectives, so when PR report to HR, the PR’s direction should be correct and go on through the right way on the right purposes. Lect. Proud thinks that if the company image is good, HR will easily work too. HR will love to have Public Relations under them.

Cons
อาจารย์พราวยังคิดถึงข้อเสียที่ PR อยู่กับฝ่ายบุคคลแล้วอาจไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการตลาด PR may not have creative thoughts as PR should be, because PR will only follow HR. This is just from Lect. Proud’s thought because even there are both pros and cons but it’s up to which is better to the organization

Public Relations

In Conclusion

Lect. Proud considers that the positioning of Public Relations is very important. The management should think and plan carefully to set the proper organization. In conclusion following by Ajarn Proud’s description about the positions of PR, Ajarn Proud feels confident that students will realize which company should set or plan to who PR should report.
กล่าวคือ เมื่อเข้าใจความสำคัญ อาจารย์พราวอยากให้เข้าใจตำแหน่งที่เหมาะสมของ Public Relations ว่า ควรอยู่จุดไหนในผังการจัดองค์กรแล้ว ถ้านักศึกษาจำเป็นต้องทำหน้าที่บริหารการจัดองค์กร หรือต้องวางแผนโครงสร้างบริษัท หรือเป็นองค์กรของนักศึกษาเอง ข้อมูลในโพสนี้น่าจะช่วยให้ตัดสินใจเร็วขึ้น

Public Relations

Advertisement

Leave a comment

Filed under Eng2, Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.