ผลสำเร็จของผลการวิจัยเป็น 3 ประเภท หรือ PIG มีอะไรบ้าง

ผลสำเร็จของผลการวิจัย หากแปลตรงตัวคือ Achievement of Research Findings ซึ่งในโพสนี้ อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช จะมาแนะนำความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษา

PIG แปลว่าอะไร แปลว่าหมู หรือไม่ นั่นอาจใช่ แต่ไม่ใช่สำหรับบริบท หรือ Context นี้

1) P มาจากคำว่า Preliminary results หมายถึง ผลเบื้องต้น แสดงว่า ถ้านักศึกษาเลือกทำงานวิจัยที่ได้ผลเช่นนี้ ผลที่ได้จะถูกนำไปศึกษาต่อ และต่อยอดเพื่อเข้าสู่เรื่องที่สำคัญมากขึ้น
2) I มาจากคำว่า Intermediate results ภาษาไทยคือ ผลแบบกึ่งกลาง อาจเป็นงานที่ต่อยอดมาจาก P ซึ่ง P นั้นจะเป็นงานตนเองหรืองานของคนอื่นก็ได้ เดี๋ยว อาจารย์พราวจะยกตัวอย่างเพิ่มในภายหลัง
3) G มาจากคำว่า Goal results แปลว่า ผลเป้าหมาย เป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องการทราบจริง ๆ หรือเป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดจริง ๆ

การตีความของคำว่า PIG นี้ขึ้นอาจขึ้นอยู่กับองค์กรที่แต่ละคนสังกัด ตัวอย่างเช่น อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช อาจเป็นในองค์กร A และเขาระบุว่า P ต้องใช้เวลา 1 ปี และเป็นโครงการเกิดใหม่ และ I ต้องเป็นอะไรก็ตามที่ต่อเนื่องมาจาก P และ so on…

แต่เมื่ออาจารย์พราว ได้ไปลองอ่านงานวิจัยที่มีพ่วงคำว่า Intermediate results ก็พบว่า มันอาจไม่ได้หมายถึงงานวิจัยที่ทำต่อเนื่องหลายปี หากแต่ นิยมเขียน เมื่อมีการทดสอบโมเดล กับกลุ่มตัวอย่างใน Lab หรือโลกความจริง สมมติว่า อาจารย์พราว ลองตั้งชื่องานวิจัยว่า

The Effect of Teacher Outfits on Students’ Intention: An Intermediate Results
แปลว่า ผลกระทบของเครื่องแต่งกายของครู ที่มีต่อความตั้งใจเรียนของนักเรียน: ผลแบบกึ่งกลาง

นั่นหมายความว่า อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช เคยอ่านงานวิจัย หรือ ทำงานวิจัยมาก่อนหน้านี้ และได้ผลแบบ Preliminary results จากการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม และ ณ เวลานี้ เลยทำวิจัย เพื่อให้ได้ผลแบบ Intermediate Results โดยการทดลองในห้องเรียนตัวอย่าง

เอ๋ แล้วห้องเรียนตัวอย่าง ที่มีกลุ่มตัวอย่างแบบนี้ เราเรียกวิธีการวิจัยว่าอะไรนะ? นั่นก็คือ Quasi-experiment ซึ่งคนอเมริกันเอง ก็อ่านคำนี้กัยทั้งสองรูปแบบ คือ บ้างอ่าน ควอซี่ บ้างก็อ่านว่า ควอซาย

คล้าย ๆ กับคำว่า Anti-Christ ที่เดิมที่อาจารย์พราว เคยอ่านว่า แอนตี้ไครส แต่กาลต่อมา ก็ได้ยินคนพูดว่า แอนทายไครสกันมากขึ้น จะอ่านอย่างไรก็ไม่ผิด นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษไม่ต้องกังวลนะ

เรากลับมาดูกันที่ Goal Results นั่นก็คือ ผลการวิจัยที่จะทำให้ผู้วิจัยหายสงสัย ซึ่งหลายครั้ง ถ้าเป็นอาจารย์พราวเอง ก็หยุดทำงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ ไปเลย ถ้าได้ผลเช่นนี้ออกมาแล้ว อาจเพราะ พอใจแล้ว 555

ช่วยกดอ่านต่อตรงนี้นะ เป็นงานวิจัย ภาคต่อ 3 ภาครวด อาจเป็นตัวอย่างหนึ่งของ PIG ก็ได้ งานวิจัยการ์ตูนวาย ชายรักชาย 3 เรื่องต่อเนื่อง และทำเพื่อหาคำตอบที่ลึกขึ้นเรื่อย ๆ

Advertisement

Leave a comment

Filed under Eng2, Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.