ข้อดีข้อเสียของสื่อเก่า และสื่อใหม่

Pros and Cons of Media
เขียนโดยผศ. ดร. พราว
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed| Oct 6, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

Preface

โพสนี้ อาจารย์ พราว จะพูดถึงข้อดีข้อเสียของสื่อที่การประชาสัมพันธ์ ใช้เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ PR ต้องการสื่อสารให้ผู้รับสื่อ Lect. Proud presents in the other posts about the Public Relations communicate to others via analogue media and digital media.

In this post, Lect. Proud will present about pros and cons between 2 media which are analogue media and digital media. However, Lect. Proud will explain about the definitions of both media before pros and cons of these two media.

Digital media and Analogue media

Definition of media
ความหมายของสื่อยุคเก่า และ สื่อดิจิทอล

Analogue Media
Lect. Proud understands that Analogue media is a traditional media that can transmit data to the receivers via physical objects such as television, radio, tape cassette, letter, leaflet, brochure, newspaper, billboard, and movie.


Pros of Analogue Media

อาจารย์พราว อยากพูดในด้านดี ของ Analogue media ว่า Analogue media ทำให้คนเก็บข้อมูลไว้ได้ และบางสื่อที่คนผ่านซ้ำ ๆ จะสามารถจดจำได้ดี อีกทั้งไม่ต้องใช้กับอินเตอร์เน็ท หรือ แอพพลิเคชั่น ต่าง ๆ

1. Analogue media can be with the receivers as hard copies such as letter, leaflet, brochure and newspaper.
2. Lect. Proud receives data via analogue media without internet or application.
3. Lect. Proud thinks that people can easily remember the analogue media if the data transmitted via television and movie.
4. Lect. Proud believes that if PR communicates the data via analogue media in big billboard, the receivers can easily remember when they drive or pass such billboard. Lect. Proud means that the billboard action as a nonverbal communication and repeat the data to the people whenever they pass that advertisement over and over again.

Digital media and Analogue media

Cons of Analogue Media

ด้านไม่ดีของ Analogue media เป็นความเห็นส่วนตัวของ อาจารย์พราว คือ

1. เป็นสื่อทางเดียว อาจารย์พราว พูดได้ว่า Analogue media is one-way communication that does not know the audiences’ respond suddenly.
2. Lect. Proud opinion is Analogue media will take higher cost to produce including the high cost to communicate.
3. Analogue media take times to create.

Digital Media
Lect. Proud knows this digital media as a new media which has to be used with some especial technology instruments such as Smart Phone and others that equipped with various additional features for using with internet and some applications. สื่อใหม่มีข้อดีดังนี้

Pros
1. Lect. Proud like digital media because the media can be used communicate very fast.
อาจารย์พราว ชอบสื่อใหม่ (New media) ตรงที่รับรู้เนื้อหาที่ต้องการ PR ได้ทันที และพร้อมกับผู้อื่นด้วย
2. Receivers can access the media easily and fast via Smart Phones or other instruments connecting through internet. อาจารย์พราว หมายถึง
3. Moreover, digital media under Lect. Proud’s idea will get feedback from the receivers suddenly by the key of like, unlike, sharing and comments, etc.
อาจารย์พราว หมายถึง PR จะรู้ผลตอบรับจากผู้บริโภคทันที ด้วยการกดถูกใจ หรือไม่ถูกใจ กดแชร์ และ comments รวมถึงยอดวิวของผู้ชม
4. Lect. Proud believes that PR will know the amount of receivers or customers who access new media or digital media.
อาจารย์พราวคิดว่าสื่อใหม่จะทำให้ PR รู้ได้ทันที ว่ามีผู้บริโภครับรู้ข้อมูลข่าวสารจำนวนเท่าไร จากยอดวิว

Digital media and Analogue media

Cons
1. Lect. Proud thinks that some old generations cannot access the data via digital media.
อาจารย์พราว เล็งเห็นข้อจำกัดในการเข้าถึงสื่อดิจิทอล ซึ่งเป็นสื่อใหม่ คนรุ่นเก่าที่ไม่ค่อยได้ใช้ internet คนที่ไม่ชอบ Social media จะถูกจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูล
2. Lect. Proud thinks that the digital media is always up to date, therefore what’s in hand will be easily out of date.
อาจารย์พราวเชื่อว่า Digital media มีการพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ และเร็วด้วย เพราะความก้าวหน้า ความรวดเร็วของระบบเทคโนโลยี และสื่อประสม (Multimedia) ทำให้การออกแบบ PR อาจล้าสมัยได้ง่าย
3. To take digital media, PR may have to use some programs to complete it which is not easily and some have to hire outside company to complete it.
บางครั้งต้องมีการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้กับสื่อ Digital media อาจยุ่งยากและทำให้การสื่อสารยากขึ้น

Advertisement

Leave a comment

Filed under Eng2, Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.