ความล้มเหลวของการประชาสัมพันธ์

Causes of PR Failure
เขียนโดยผศ. ดร. พราว
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed | Oct 9, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

Excellent PR Functions

Preface

อาจารย์พราว ได้พูดถึงการประชาสัมพันธ์ (Public Relationships) ที่จะประสบความสำเร็จได้ (Successful at the job) ต้องมีหน้าที่ (Ffunction) อย่างน้อย 10 ข้อ นอกจากความเก่งเฉพาะตัวในการสื่อสาร (Communication experts) ยังต้องมีความรับผิดชอบต่องาน (Job-Specific Responsibilities) และสังคมภายนอกตลอดจนสิ่งแวดล้อมด้วย (Corporate Social Responsibilities, CSR)

Here, lect. Proud will tell about how PR can be the failure in the job. ต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่อาจารย์ยกมา 10 ข้อ ที่ทำให้นักประชาสัมพันธ์ (Public relationships officers) สามารถล้มเหลวได้ในการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

สาเหตุความล้มเหลวของการประชาสัมพันธ์
(Causes of PR Failure)

Excellent PR Functions

1. วัตถุประสงค์ PR ผิดพลาด (Misleading PR)
2. ขาดเงิน (Ran out of Cash)
3. การประชาสัมพันธ์ที่อ่อนหัด (Poor PR)
4. การตลาดที่อ่อนหัด (Poor Marketing)
5. ไม่ใส่ใจลูกค้า (Ignore clients) ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในองค์กร หรือไม่ก็ตาม
6. ไม่มีแรงปรารถนาจะทำงาน (No Passion in Work)
7. การประชาสัมพันธ์ ผิดที่ผิดเวลา PR mistimed and Product mistimed
8. ขาดทีมเวิร์ค (No teamwork)
9. ไม่รักษาสัญญา (Not keeping promise)
10. สิ่งที่ PR ไม่ดังพอ (No- name brand)

Advertisement

Leave a comment

Filed under Eng2, Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.