PR หนึ่งใน 9Ps Marketing Mixed Model

PR in Marketing Strategies of 9Ps
เขียนโดยผศ. ดร. พราว
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed | Oct 11, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

PR in Marketing Strategies of 9Ps

Preface

โพสนี้อาจารย์พราว จะพูดถึงส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 9Ps (9Ps Marketing Mix) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรไปถึงเป้าหมายตามกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมี Public Relations ผสมผสานอยู่ในส่วนผสมการตลาดนี้
Lect. Proud can say that 9Ps Marketing Mix can help the business meet the target market.

อาจารย์พราวคิดว่าธุรกิจต้องกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดก่อน (Set the marketing strategies before) ที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการตัดสินใจซื้อหรือบริโภคของผู้ซื้อ (The customer behavior) อาจารย์พราวเห็นหลายองค์กรใช้การโฆษณาเป็นเครื่องมือในการชักจูงผู้บริโภคให้ซื้อหรือเปลี่ยนพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

Persuade customers’ purchase decision (ใช้การโฆษณาเพื่อชักจูงการตัดสินใจในการซ้อของผู้บริโภค)
Lect. Proud sees that many businesses (ธุรกิจหลายแห่ง) use advertising to persuade customers’ purchase decision. Lect. Proud will recommend that business should have their target market before launching advertising campaign. อาจารย์พราวแสดงถึง 9Ps ด้านล่างตามนี้

PR in Marketing Strategies of 9Ps

9Ps for Marketing Mixed Model

อาจารย์พราวคิดว่าหลายคนพอรู้จักส่วนผสมการตลาด 4Ps, 5Ps หรือ 7Ps เพื่อกลยุทธ์ทางการตลาด ในที่นี้อาจารย์พราวจะชี้ให้เห็นส่วนผสมการตลาดทั้งสิน 9Ps

1. Product (or service)
อาจารย์พราวเห็นว่านักการตลาด (Marketer) ควรกำหนดสินค้าหรือบริการ (Products which including goods and services) ที่เหมาะกับธุรกิจและลูกค้าของเรา
Lect. Proud calls this as a Right Product. PR is also important to describe about the product.

2. Price
อาจารย์พราวคิดว่าราคาเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่คนตัดสินใจซื้อแล้วสบายใจ
Lect. Proud calls this as a Right Price because the price the clients enjoy to pay it.

3. Place
อาจารย์พราวมองว่าสินค้าจะขายได้ก็ต้องจัดวางอย่างถูกต้อง หรือเลือกช่องทางจัดจำหน่ายได้ถูกต้อง (Placement or distribution channels)
Lect. Proud indicates the right place where buyers or potential buyers can buy including with product placement and distribution channels.

4. Promotion
การส่งเสริมการขายทำได้หลายรูปแบบ อาจารย์พราวคิดว่าไม่มีประเทศไหนมีรูปแบบการส่งเสริมการขายมากเท่าประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการลดราคา (Discount) การซื้อ 1 แถม 1 (Buy 1 Get 1 free) การแถมของสัมมนาคุณ (Premium) นักการตลาดไทย (marketer) สรรสร้างได้ทุกรูปแบบ
Lect. Proud sees that the promotion in Thailand has many styles more than other countries.

5. People
อาจารย์พราวจะพูดเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท เพราะมีส่วนร่วมอย่างมากในการเป็นนักการตลาดที่ดี และยังสามารถเป็นกระบอกเสียงในการพูดปากต่อปากไปถึงลูกค้าได้
Lect. Proud believes that company’s employee can act as a good marketer and can function as word of mouth marketing.

PR in Marketing Strategies of 9Ps

6. Presentation
อาจารย์พราวคิดว่าการนำเสนอเกี่ยวกับสินค้าบริการเป็นสิ่งจะเป็นในเกือบทุกขั้นตอน
Presentation is a very important tool to explain product and service or to clarify any problem to clients.

7. Physical Evidence
อาจารย์พราวคิดว่ากลยุทธ์นี้มีมานานแล้ว แต่คนไม่ได้มาจัดอยู่ใน Marketing mix เช่น 7-11 แม้สินค้ามาก แต่สภาพร้านต้องดูดี มีพนักงานใส่แบบฟอร์มดูดี เหมือนกัน ต้องสุภาพเรียบร้อย รวดเร็ว อธิบายคำถามลูกค้าได้ เป็นต้น
Lect. Proud knows that the organization uses this tool for a long time such as the corporate image should look good as well as the employee and environment..

8. Process
อาจารย์พราว ให้คำนิยามของคำ Process ว่าคือกระบวนการภายในองค์กรเองไม่ว่าขั้นตอนในการให้บริการ หรือมาตรฐานในการให้บริการ ยิ่งในปัจจุบันเป็นเรื่องของการชาย online มากขึ้น การบริการขององค์กรยิ่งต้องดี ไว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างพอเพียง
Lect. Proud states that process here means the process to service and it’s standard. Currently is social network period, therefore the process should be good, quick, efficient and effective.

9. Philosophy
จรรยาบรรณทางการตลาดในที่นี้รวมทั้ง Brand Philosophy, Customer Philosophy นักการตลาดต้องศึกษาคุณภาพของสินค้าบริการ (Goods and services quality) จริงใจกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความภักดีต่อสินค้าบริการ (sincerity)
Lect. Proud thinks that the Philosophy is very important to see the sincerity of the company.

Advertisement

Leave a comment

Filed under Eng2, Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.