5 ที่เที่ยว ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

5-Places-to-visit-in-Nonthabury-and-1-floating-market สรุปโดย รตจิตร Concluded by Ratajit| Nov 1, 2020 **งานเขียนของรตจิตรเพื่อแชร์ให้เพื่อน ๆ ที่ชอบทัวร์ทำบุญ และต้องการเที่ยววันเดียวแบบชิว ๆ โดยไม่อยากขับรถไกลจากกรุงเทพด้วย ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที รตจิตรเคยเขียนเรื่อง “9 ที่เที่ยวรอบนอกเกาะเกร็ด นนทบุรี”ซึ่งเที่ยวไป-กลับ ภายใน 1 วันเช่นกัน คือ 1.วัดแสงศิริธรรม 2.วัดท่าอิฐ 3.วัดเชิงเลน 4.วัดแดงธรรมชาติ 5.วัดแคนอก 6.ร้านอาหารบ้านระเบียงน้ำ 7.วัดตำหนักใต้ และ 8-9.พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ วัดหน้าโบสถ์ … Continue reading 5 ที่เที่ยว ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ