วัดชลประทานรังสฤษดิ์ โดยรตจิตร

Wat Chonlapratharn Rungsarit
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit| Nov 3, 2020

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร วัดชลประทานรังสฤษดิ์

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดในบทความเรื่อง “5 ที่เที่ยว ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ” ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

คำนำ

รตจิตรได้เขียนบทความเรื่อง “5 ที่เที่ยว ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ” โดยรตจิตรได้แนะนำสถานที่เที่ยวไว้ดังนี้ (1) วัดสร้อยทอง (2) วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร (3) วัดชลประทานรังสฤษฏ์ (4) วัดแคนอก และตลาดน้ำ (5) ตั้งฮั่วเส็ง เพื่อกินอาหาร แต่รตจิตรเขียนเกี่ยวกับวัดชลประทานรังสฤษฏ์ไว้น้อยมาก ดังนั้นรตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ มาอ่านในบทความนี้ ส่วนบทความที่เกี่ยวข้องให้อ่านได้ที่

5 ที่เที่ยว ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

อาคารจอดรถ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

รตจิตรพาเพื่อน ๆ มาถึง High light ของทริปทำบุญ “5 ที่เที่ยว ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ” คือวัดชลประทานรังสฤษฏ์ เป็นวัดใหญ่มาก รตจิตรใช้เวลาเป็นชั่วโมง เพราะวัดชลประทานรังสฤษฏ์ เต็มไปด้วยคำสอนเลอคุณค่าของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และท่านพุทธทาส

วัดชลประทานรังสฤษดิ์

อาคารจอดรถ

รตจิตรมาถึงวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ครั้งแรกก็สะดุดตากับอาคารจอดรถแล้ว ปัจจุบันวัดชลประทานรังสฤษดิ์ มีอาคารจอดรถดีมาก และร่มรื่น รตจิตรชอบต้นไม้ที่คลุมอาคารตั้งแต่หลังคาจนถึงพื้นล่าง ทั้งสวย ทั้งร่มเย็น แสดงให้เห็นถึงการดูแลรักษาต้นไม้ ได้เก่งมากด้วย อาคารจอดรถ 5 ชั้น น่าจะจอดรถได้ถึง 200 คัน

วัดชลประทานรังสฤษดิ์

รตจิตรคิดว่าวัดชลประทานรังสฤษดิ์ มีการจัดสภาพแวดล้อมสุดยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรตจิตรจอดรถ รตจิตรชอบอาคารจอดรถมาก 5 ชั้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวห้อยระย้าปกคลุมอาคารทั้งอาคารเหมือนผ้าบังแดดทำให้ร่มเย็นตลอด ตั้งแต่ด้านบนอาคาร จนถึงพื้น

พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนา วัดชลประทานรังสฤษดิ์

อาคารปัญญานันทานุสรณ์

รตจิตรเดินรอบ ๆ ตัววัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ่านคำสอนต่าง ๆ มากมายเช่น “ขยะยังมีค่า เป็นคนแท้ๆ อย่าให้แพ้ขยะ” รตจิตรผ่านทั้งรูปปั้นจำลองพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ลานดวงตา ลานหินโค้ง โรงทาน สวนร่ำรวยบุญ และ อาคารอินเดียศึกษาซึ่งมีพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนางดงามมาก แต่อาคารที่สำคัญมากในวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ต้องยกให้อาคารปัญญานันทานุสรณ์ วันที่รตจิตรไปวัด รตจิตรเห็นเป็นสถานที่จองจัดงานเลี้ยงได้ เช่น งานแต่งงาน มีการจัดงานแต่งงาน เพราะที่อาคารปัญญานันทานุสรณ์สวยมาก หรูจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาคารมีจุดเด่นคือพระพุทธรูปซึ่งเป็น พระประธานอาคาร อยู่ด้านหน้าผนังที่ทำเป็นพระไตรปิฎก

โรงทาน วัดชลประทานรังสฤษดิ์

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อยู่ด้านหน้าวัด ก่อนเข้าอาคารพุทธมหาเจดีย์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระประธานองค์ขาวที่งดงาม รตจิตรเห็นคนขึ้นไปชั้น 5 ของพุทธมหาเจดีย์เยอะมาก เพราะนอกจากจะมีเจดีย์พุทธคยาจำลอง ด้านหลังเจดีย์พุทธคยา คือ รูปหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และพระธรรมวิมลโมลี รตจิตรยังได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 4 ประเทศ คือ อินเดีย, ศรีลังกา, พม่า, และไทย

พระบรมสารีริกธาตุ 4 ประเทศ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

โรงทาน

นอกจากนี้ก่อนรตจิตรจะกลับ ได้ไปแวะทำบุญปัจจัยที่ญาติโยมเอามาถวายสังฆทาน พอมากเกิน พระก็จะเอามารวมไว้ในร้านค้าของวัด เพื่อให้โยมบริจาค และสามารถเอาปัจจัยส่วนเกินเหล่านี้ไปได้ ก่อนกลับรตจิตรได้แวะโรงเจ มีคำของหลวงพ่อปัญญาเขียนไว้ที่ผนังว่า
“กินอาหารให้เป็นยา อย่างกินยาเป็นอาหาร”
“แก้โรความหิว ไม่ใช่โรคความอยาก”

วัดชลประทานรังสฤษดิ์

พอรตจิตรกินที่โรงทานเสร็จ ก็ไม่ลืมทำบุญให้โรงทานด้วย รตจิตรเห็นตู้ขายเครื่องดื่มแบบหยอดเหรียญ (Vending machine) ก็ลองดู ตู้นี้อยู่ด้านข้างโรงทาน รตจิตรอยากแนะนำเครื่องดื่มตู้หยอดเหรียญ 10฿ อร่อยมาก ไม่ว่าจะเป็นกาแฟ espresso หรือ coco อร่อยทุกอย่าง

พระบรมสารีริกธาตุ 4 ประเทศ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

ที่โรงทาน รตจิตรเห็นแล้วเวทนาเรื่องหนึ่ง คือ บางคนมากินโรงทานจนน่าเกลียด และยังเอาย่ามมาใส่หลายกล่องจนเต็มย่ามด้วย ยิ่งไปกว่านั้น รตจิตรสังเกตว่าคนนี้มากินประจำ ทำเป็นประจำด้วย

Leave a comment

Filed under RenewPlease

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.