วัดชลประทานรังสฤษดิ์ โดยรตจิตร

Wat Chonlapratharn Rungsarit
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit| Nov 3, 2020

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร วัดชลประทานรังสฤษดิ์

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดในบทความเรื่อง “5 ที่เที่ยว ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ” ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

คำนำ

รตจิตรได้เขียนบทความเรื่อง “5 ที่เที่ยว ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ” โดยรตจิตรได้แนะนำสถานที่เที่ยวไว้ดังนี้ (1) วัดสร้อยทอง (2) วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร (3) วัดชลประทานรังสฤษฏ์ (4) วัดแคนอก และตลาดน้ำ (5) ตั้งฮั่วเส็ง เพื่อกินอาหาร แต่รตจิตรเขียนเกี่ยวกับวัดชลประทานรังสฤษฏ์ไว้น้อยมาก ดังนั้นรตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ มาอ่านในบทความนี้ ส่วนบทความที่เกี่ยวข้องให้อ่านได้ที่

5 ที่เที่ยว ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

วัดชลประทานรังสฤษดิ์

รตจิตรพาเพื่อน ๆ มาถึง High light ของทริปทำบุญ “5 ที่เที่ยว ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ” คือวัดชลประทานรังสฤษฏ์ เป็นวัดใหญ่มาก รตจิตรใช้เวลาเป็นชั่วโมง เพราะวัดชลประทานรังสฤษฏ์ เต็มไปด้วยคำสอนเลอคุณค่าของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และท่านพุทธทาส

อาคารจอดรถ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

อาคารจอดรถ

รตจิตรมาถึงวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ครั้งแรกก็สะดุดตากับอาคารจอดรถแล้ว ปัจจุบันวัดชลประทานรังสฤษดิ์ มีอาคารจอดรถดีมาก และร่มรื่น รตจิตรชอบต้นไม้ที่คลุมอาคารตั้งแต่หลังคาจนถึงพื้นล่าง ทั้งสวย ทั้งร่มเย็น แสดงให้เห็นถึงการดูแลรักษาต้นไม้ ได้เก่งมากด้วย อาคารจอดรถ 5 ชั้น น่าจะจอดรถได้ถึง 200 คัน

วัดชลประทานรังสฤษดิ์

รตจิตรคิดว่าวัดชลประทานรังสฤษดิ์ มีการจัดสภาพแวดล้อมสุดยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรตจิตรจอดรถ รตจิตรชอบอาคารจอดรถมาก 5 ชั้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวห้อยระย้าปกคลุมอาคารทั้งอาคารเหมือนผ้าบังแดดทำให้ร่มเย็นตลอด ตั้งแต่ด้านบนอาคาร จนถึงพื้น

พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนา วัดชลประทานรังสฤษดิ์

อาคารปัญญานันทานุสรณ์

รตจิตรเดินรอบ ๆ ตัววัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ่านคำสอนต่าง ๆ มากมายเช่น “ขยะยังมีค่า เป็นคนแท้ๆ อย่าให้แพ้ขยะ” รตจิตรผ่านทั้งรูปปั้นจำลองพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ลานดวงตา ลานหินโค้ง โรงทาน สวนร่ำรวยบุญ และ อาคารอินเดียศึกษาซึ่งมีพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนางดงามมาก แต่อาคารที่สำคัญมากในวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ต้องยกให้อาคารปัญญานันทานุสรณ์ วันที่รตจิตรไปวัด รตจิตรเห็นเป็นสถานที่จองจัดงานเลี้ยงได้ เช่น งานแต่งงาน มีการจัดงานแต่งงาน เพราะที่อาคารปัญญานันทานุสรณ์สวยมาก หรูจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาคารมีจุดเด่นคือพระพุทธรูปซึ่งเป็น พระประธานอาคาร อยู่ด้านหน้าผนังที่ทำเป็นพระไตรปิฎก

พระบรมสารีริกธาตุ 4 ประเทศ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อยู่ด้านหน้าวัด ก่อนเข้าอาคารพุทธมหาเจดีย์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระประธานองค์ขาวที่งดงาม รตจิตรเห็นคนขึ้นไปชั้น 5 ของพุทธมหาเจดีย์เยอะมาก เพราะนอกจากจะมีเจดีย์พุทธคยาจำลอง ด้านหลังเจดีย์พุทธคยา คือ รูปหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และพระธรรมวิมลโมลี รตจิตรยังได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 4 ประเทศ คือ อินเดีย, ศรีลังกา, พม่า, และไทย

ลานหินโค้ง วัดชลประทานรังสฤษดิ์

โรงทาน

นอกจากนี้ก่อนรตจิตรจะกลับ ได้ไปแวะทำบุญปัจจัยที่ญาติโยมเอามาถวายสังฆทาน พอมากเกิน พระก็จะเอามารวมไว้ในร้านค้าของวัด เพื่อให้โยมบริจาค และสามารถเอาปัจจัยส่วนเกินเหล่านี้ไปได้ ก่อนกลับรตจิตรได้แวะโรงเจ มีคำของหลวงพ่อปัญญาเขียนไว้ที่ผนังว่า
“กินอาหารให้เป็นยา อย่างกินยาเป็นอาหาร”
“แก้โรความหิว ไม่ใช่โรคความอยาก”


หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

พอรตจิตรกินที่โรงทานเสร็จ ก็ไม่ลืมทำบุญให้โรงทานด้วย รตจิตรเห็นตู้ขายเครื่องดื่มแบบหยอดเหรียญ (Vending machine) ก็ลองดู ตู้นี้อยู่ด้านข้างโรงทาน รตจิตรอยากแนะนำเครื่องดื่มตู้หยอดเหรียญ 10฿ อร่อยมาก ไม่ว่าจะเป็นกาแฟ espresso หรือ coco อร่อยทุกอย่าง

ลานดวงตา วัดชลประทานรังสฤษดิ์

ที่โรงทาน รตจิตรเห็นแล้วเวทนาเรื่องหนึ่ง คือ บางคนมากินโรงทานจนน่าเกลียด และยังเอาย่ามมาใส่หลายกล่องจนเต็มย่ามด้วย ยิ่งไปกว่านั้น รตจิตรสังเกตว่าคนนี้มากินประจำ ทำเป็นประจำด้วย

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.