5 ขั้นตอนการชำระภาษีรถยนต์ online โดยรตจิตร

(Car Taxation Online Payment)
Written by Ratajit| May 13, 2021

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ต้องการชำระภาษีรถยนต์ online ซึ่งกรมขนส่งทางบกเพิ่งเปิดบริการเมื่อปี 2563 สำหรับรถใหม่ และสำหรับรถเก่าเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2564 ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

ชำระภาษีรถยนต์ online

คำนำ

เดิมรตจิตรสามารถชำระภาษีรถยนต์ online ได้เฉพาะรถใหม่ ที่ https://eservice.dlt.go.th/ มาปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 64 รตจิตรดีใจมากที่ปีนี้ รตจิตรสามารถเสียภาษีรถเก่าได้ด้วย แต่ต้องนำรถเก่าไปตรวจสภาพก่อนที่ ต.ร.อ. ของเอกชน โดยมีค่าตรวจ 200 บาท รตจิตรจะได้ “รายงานการตรวจสภาพตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์”
การชำระภาษี online นี้ดีจริง ยิ่งในสถานการณ์ covid-19 ที่รุนแรงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้อระลอก 3 ช่วงมี.ค. 2564 เราทุกคนก็ต้องการอยู่บ้านเพราะ Stay Home, Stay Safe

รถเก่าที่สามารถชำระภาษีได้ในปี 2564

1. รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก
2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
3. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
4. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
5. รถจักรยานยนต์ (รย.12) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก

ชำระภาษีรถยนต์ online

ขั้นตอนการชำระภาษีรถยนต์ online

1.ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ที่หน้าแรก
รตจิตรเตรียมบัตรประชาชน และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของรตจิตร การลงทะเบียนนี้รตจิตรทำครั้งเดียว แต่ต้องจำรหัสผ่านเพื่อการชำระภาษีในปีต่อๆ ไป อย่างไรก็ตามถ้ารตจิตรลืมรหัสผ่านก็ไม่เป็นไร เพราะขนส่งจะให้รตจิตร reset password ใหม่ผ่านไปยังช่องทาง email ที่รตจิตรเคยให้ไว้

ชำระภาษีรถยนต์ online

2.ลงทะเบียนรถ
ขั้นตอนนี้ง่ายมาก รตจิตรเลือกประเภทรถ และจังหวัด ตลอดจนระบุเลขทะเบียน
3.ข้อมูล พ.ร.บ.
กรณีที่รตจิตรยังไม่ได้ซื้อ พ.ร.บ. ก็สามารถซื้อผ่านหน้านี้ได้ แต่เนื่องจากรตจิตรซื้อ online ไว้แล้วผ่าน website บริษัทประกันภัยรถยนต์ รตจิตรก็แค่ระบุชื่อบริษัทประกัน และ เลขที่กรมธรรม์ พ.ร.บ. รวมถึงอายุความคุ้มครองด้วย ท้ายของหน้านี้จะมีสรุปยอดภาษีที่ต้องชำระ และถ้ามีเงินเพิ่มก็จะแสดงยอดในหน้านี้เช่นกัน พ.ร.บ. ที่รตจิตรกรอกในหน้านี้ต้องมีความคุ้มครองมากกว่า 3 เดือน

ชำระภาษีรถยนต์ online

4.ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
รตจิตรจะตรวจสอบข้อมูล 3 ส่วนคือ
(1) ยอดชำระ ทั้งภาษีและค่าจัดส่งเอกสาร 32บาท
(2) รตจิตรตรวจสอบข้อมูล พ.ร.บ.
(3) รตจิตรตรวจสอบข้อมูลที่อยู่จัดส่งเอกสารการชำระภาษี

5.ตรวจสอบก่อนชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน
การชำระภาษีทำได้ 3 วิธี
(1) ปี 2563 รตจิตร ใช้วิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรี และ ธ.ยูโอบี เฉพาะธนาคารที่รตจิตรใช้บริการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เท่านั้น จึงสามารถหักบัญชีได้
(2) ปี 2564 รตจิตรใช้วิธีตัดบัตรเครดิต ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 2% ของยอดชำระภาษี บวกด้วย Vat 7% ของค่าธรรมเนียม วิธีนี้จะมีค่าธรรมเนียมแพงที่สุด
(3) พิมพ์เอกสารเพื่อนำไปชำระภาษีที่ธนาคารที่ร่วมรายการ และ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส, ทรู มันนี่ เซอร์วิส และ เทสโก้ โลตัส หรือ ชำระที่ตู้ ATM ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ มีค่าธรรมเนียม 20 บาท

ชำระภาษีรถยนต์ online

อย่างไรก็ตาม ครั้งแรกรตจิตรให้ตัดบัญชีธนาคาร ถ้ารตจิตรอยากเปลี่ยนแปลงวิธีชำระภาษี ก็สามารถทำได้ที่หน้านี้ด้วย รตจิตรตรวจสอบแล้ว จึงชำระภาษีเลย เท่านี้รตจิตรก็ชำระภาษีรถยนต์เก่า online สำเร็จ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอหลักฐานการชำระภาษีที่ขนส่งจะจัดส่งทาง ems ซึ่งครั้งนี้ใช้เวลา 5 วันทำการกว่ารตจิตรจะได้รับ ดังนั้นเพื่อนๆ สามารถพิมพ์หลักฐานการชำระภาษีเพื่อใช้ติดรถได้

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.