พุทธศาสนาถ่วงความเท่าเทียมทางเพศ ถ่วงความเจริญ

ภาพนี้เป็น Symbolism สวอิเฎลวาดพระพุทธรูปด้วยเส้นที่ไม่เหมือนจริง แต่ว่า Statue of Liberty (หญิงสาวสีเขียวแห่งเสรีภาพ) หรือ Lady Liberty ให้ดูเหมือนจริงมากกว่า หมายความว่า สิ่งที่จับต้องไม่ได้กำลังทับสิ่งที่จับต้องได้เอาไว้ ทำให้สิ่งที่จับต้องได้ ไม่ได้ขยับหรือก้าวต่อไปซะที

ปัจจุบันผู้หญิงควรมีเสรีภาพทางเพศทัดเทียมกับผู้ชาย ดังนั้น จึงควรละเว้นคำสอนที่มีการดูถูกเพศหญิงและ LGBT เช่น การทำบุญให้ผู้ชายได้บุญกว่าผู้หญิง หรือ ผู้ชายผิดลูกผิดเมียจะต้องไปเกิดเป็น LGBT 500 ชาติ เป็นต้น การสอนแบบนี้เป็นการฉุดไม่ให้ความเท่าเทียมเกิดขึ้นในสังคม เรื่องผู้หญิงห้ามสัมผัสพระธาตุก็เช่นกัน เป็นแนวคิดที่ควรล้มเลิกไป อยากให้พระธาตุทุกที่เป็นอย่างพระธาตุมุเตา แห่งเมืองหงสาวดี ที่ผู้หญิงสามารถสัมผัสได้เช่นเดียวกับผู้ชาย

สวอิเฎล ศิลปินที่วาดภาพนี้และเขียนโพสนี้ เคยเป็นพุทธศาสนิกชนที่เป็นพุทธจริง ๆ คนจำพวกเรียนพุทธธรรม และทำสังฆทานเกือบทุกสัปดาห์ แต่เมื่อได้รับการศึกษาแล้ว การศึกษาก็ช่วยเปิดตาให้สว่างและเห็นความจริง ทำให้ลาออกจากศาสนาในที่สุด แต่ขอเน้นย้ำว่า ไม่ใช่พวกชังชาติ เพราะ ข้าพเจ้ารักชาติและเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์

เทพีเสรีภาพกับพระพุทธรูป

พระราชดำรัชจำนวนมาก มีความเป็นปัจจุบันมากกว่าศาสนา เป็นความจริง เห็นได้ในปัจจุบัน ปรับใช้ได้ดีและเห็นผล ไม่งมงายอย่างในคำสอนและชาดกเกี่ยวกับศาสนา หากศาสนาไม่มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามยุคสมัย ข้าพเจ้าเชื่อว่ามันจะดับสิ้นอย่างไร้สาระมาก ศาสนิกชนและหรือพุทธบริษัทควรพิจารณาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง อย่าถือ Ego ว่าศาสนาเปลี่ยนไม่ได้ ต้องเป๊ะตามกำหนดไว้แต่ต้น ลองคิดดูสิ จะยอมเปลี่ยนและศาสนาคงอยู่ หรือจะไม่เปลี่ยนและปล่อยให้มีแต่คนลาออกจากศาสนาเหมือนข้าพเจ้า จะยอมชั่งน้ำหนักหรือจะช่างมัน?

ด้านล่างเป็นอีกภาพที่วาดเพื่อขับเคลื่อนสังคม เดิมศาสนาพุทธใช้ผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ของความชั่ว สวอิเฎลจึงได้เปลี่ยนให้เป็นผู้ชาย แต่เนื่องจากสวอิเฎลเป็น Feminist ยึดถือความเท่าเทียมทางเพศ ดังนั้นจะไม่ใช้ผู้ชายปกติ จะไม่เหมาว่าผู้ชายปกติจะชั่วอย่างที่ศาสนาพุทธทำกับผู้หญิง สวอิเฎลจึงได้วาดภาพให้เป็นผู้ชายที่ไม่มีสมองเท่านั้น เพื่อไม่เป็นการสื่อถึงผู้ชายทุกคนในโลก

วันวิสาขบูชา ชายตัญหา มายั่วยวน

โอรสของพระยามาร ผู้ขัดขวางการตรัสรู้ คือ นายตัณหา นายราคา และนายอรดี –สวอิเฎล
3 sons of the Lord Mara are Mr.Tṛṣṇā, Mr.Rati, and Mr.Rāga. And they are actually brainless. –the Sw Eden

Advertisement

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.