DIY ทาสีบ้านด้วยตนเอง

(House Painting by Yourself)
Written by ©Ratajit| Jan 7, 2022

DIY ทาสีบ้านด้วยตนเอง

**บทความสงวนลิขสิทธิ์โดย ©รตจิตร ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ หรือคัดลอกบทความนี้ไปลงในเว็บไซต์อื่นเด็ดขาด ห้ามดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำงานเขียน หรือรูปภาพในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรม คือบทความ และด้านศิลปกรรมคือรูปภาพ หรือวีดิโอ ทันที

You must not steal this article to post in your own blog/website. ©Ratajit

ทาสีกำแพง

รตจิตร เขียนบทความนี้เพื่อเพื่อน ๆ ที่อยากทาสีบ้านด้วยตนเอง ยิ่งช่วงสถานการณ์ covid รตจิตรคิดว่าคงไม่ค่อยมีใครอยากให้คนนอกเข้าบ้าน และรตจิตรก็อยากใช้เวลาว่างทำกิจกรรมกันเองในครอบครัว อีกทั้งยังรู้สึกภูมิใจที่ทาสีบ้านเอง และยิ่งถ้ารตจิตรทาสีบ้านออกมาสวยเพราะได้ดั่งใจรตจิตร ก็ยิ่งมีความสุข

TOA กระป๋องสีน้ำเงิน

การเตรียมตัวก่อนทาสี
1. การเลือกสี
รตจิตรใช้สีอะคริลิก TOA ชิลด์ วัน นาโน สำหรับทาภายนอกกึ่งเงา กระป๋องน้ำเงิน เพราะ (1) ทำความสะอาดง่าย (2) ทนทาน (3) ราคาไม่แพงพันกว่าบาท พันบาทนิดๆ (4) คุณภาพสีดีมาก และ (5) ใช้ไม่เปลืองเพราะกระป๋องสีน้ำเงินผสมน้ำได้มากกว่า

TOA กระป๋องสีส้ม

ถ้ารตจิตรหาซื้อกระป๋องสีน้ำเงินไม่ได้ก็จะเลือกกระป๋องสีส้มซึ่งใกล้เคียงกัน แต่กระป๋องสีส้มผสมน้ำได้ไม่มาก ใส่น้ำนิดเดียวสีก็จะจางเร็ว เหลวเกินไป ทำให้สิ้นเปลือง สรุปกระป๋องสีส้มผสมน้ำได้น้อยกว่ากระป๋องน้ำเงิน

เทปติดกระดาษป้องกันสีเปื้อน

2. การเตรียมพื้นที่ที่จะทาสี
นอกจากรตจิตรจะต้องทำความสะอาดพื้นที่จะทาแล้ว เพราะฝุ่นทำให้สีไม่ติดพื้น และหลุดเป็นแผ่นง่าย รตจิตรยังต้องป้องกันสีหยด รตจิตรมีเทปติดกระดาษป้องกันสีเปื้อนบริเวณที่ไม่ต้องการทา หรือแผ่นโฟมบาง ๆ หรือติดเทปปูกระดาษเพื่อรองพื้น บางครั้งรตจิตรก็ใช้แผ่นรองเล่นโยคะที่ไม่ใช้แล้วด้วย เป็นต้น

แปรงและพู่กันทาสี

3. อุปกรณ์
1. แปรงทาสี และพู่กันหัวตัดที่ใช้กับสีอะคริลิค
รตจิตรใช้แปรง หรือพู่กัน เพื่อทางสีตามร่อง ตามขอบ และมุมที่ลูกกลิ้งเข้าไม่ถึง โดยทา 2-3 รอบเช่นกัน งานนี้ทำให้เมื่อยได้มากถ้าขอบอยู่สูง อาจใช้วิธีต่อก้านไม้ยาว แต่แรงศูนย์กลางจะค่อยดี

ลูกกลิ้งทาสี

2. ลูกกลิ้งทาสี
3. ถาดรองสี ถ้วยจุ่มสี

ถาดรองสีเพื่อใช้กับลูกกลิ้ง

สรุปเทคนิคการทาสีให้สวย
1. ทำความสะอาดพื้นที่ที่จะทา
2. ทาสีจากข้างบนก่อน
3. ทาส่วนที่ละเอียดก่อน เช่นร่อง ขอบ ริม เป็นต้น
4. ทารองพื้น
5. ทารอบที่ 2 – 3 จะได้เนียบขึ้น

ถาดสีรองลูกกลิ้ง

เทคนิคการทาสีไม่ให้หยด
1. นอกจากรตจิตรจะกะไม่ให้สีเหลวเกินไป รตจิตรยังกะปริมาณสีที่จุ่มทาแต่ละครั้งไม่ให้มากเกินไป และใช้ถาดจุ่มสีที่มีประสิทธิภาพ (ภาชนะหรือถาด Recycle) ยังเลี่ยงการทาสีที่สูงเกินไป
2. อย่างไรก็ตามรตจิตรก็อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ใช้ก้านต่อลูกกลิ้ง หรืออาจต้องปีนบันไดทาถ้าจำเป็นต้องทาสีสูงเกินไป

DIY ทาสีบ้านด้วยตนเอง

3. กรณีที่ไม่ชอบปีบันไดสูง ๆ เพื่อทาสี ให้ทาเท่าที่มือถึง เพื่อไม่ให้น่าเกลียด รตจิตรใช้ติดเทปเป็นแนวยาว ความสูงเท่ากับระดับที่รตจิตรทาสีถึง

ลูกกลิ้งทาสีที่ดี

4. นอกจากนี้ รตจิตรอยากแนะนำการเลือกลูกกลิ้งดีด้วย รตจิตรคิดว่าลูกกลิ้งทาสีที่ดี ควรเลือกที่ตัวลูกกลิ้งไม่ไหวมาชนก้านที่จับ เพราะจะทำให้สีไหลมาทางก้านได้ รตจิตรสังเกตจาก ช่องเว้นระยะห่าง ระหว่างลูกกลิ้ง กับมุมก้านจับ บางยี่ห้อมีนอตขนาดเล็กล็อคตัวลูกกลิ้งไว้

DIY ทาสีบ้านด้วยตนเอง

รตจิตรคิดว่าข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้จะทำให้เพื่อน ๆ ลองทาสีเองได้แล้ว และสามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นไว้ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่เพื่อน ๆ นักทาสีมือใหม่

DIY ทาสีบ้านด้วยตนเอง

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.