ทัวร์บุญ 7 ที่สามพราน นครปฐม

7 places to visit at Sampran, Nakorn Pathom
สรุปโดย รตจิตร
Written by Ratajit| Feb 5, 2022

ไร่เหมือนจันทร์

**บทความสงวนลิขสิทธิ์โดย ©รตจิตร ไม่อนุญาตให้นำไปใช้หรือคัดลอกไปลงในเว็ปไซด์อื่นเด็ดขาด ห้ามดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำงานเขียน หรือรูปภาพในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีทั้งด้านวรรณกรรมคือบทความ และด้านศิลปกรรมคือรูปภาพ หรือวีดิโอ
You must not steal this article to post in your own blog/website. Please respect our blog owner. ©Ratajit

ไร่เหมือนจันทร์

10:30 น. ถึงแยกฉิมพลี ถนนบรมราชชนนี
ช่วงตรุษจีน รตจิตรมีโอกาสใช้เวลาครึ่งวัน ไปเที่ยวแบบทัวร์บุญ 7 ที่สามพราน นครปฐม ผศ.ดร.พราวเป็นโชเฟอร์อีกตามเคย และเป็น Navigator ด้วย รตจิตรออกจากกรุงเทพ ฯ ไปทางวัดศาลาแดง โดยรตจิตรเริ่มทริปที่ฟาร์ม และจบที่การทำบุญวัด ทริปนี้ของรตจิตรรวมทั้งสิ้น 7 แห่งดังรายการด้านล่าง

ไร่เหมือนจันทร์

1.ไร่เหมือนจันทร์ Rai Muean Jan
2.วัดหอมเกร็ด Wat Hom Kret
3.วัดนักบุญเปโตร Saint Peter Church
4.วัดเทียนดัด Wat Thian Dat หลวงปู่ผล
5.สวนนกยูงสามพราน Sampran Peacock Park
6.วัดบางช้างใต้ Wat Bang Chang Tai
7.วัดบางช้างเหนือ Wat Bang Chang Nuea

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.