วัดนักบุญเปโตร Saint Peter Church

Saint Peter Church at Sampran, Nakorn Pathom
สรุปโดย รตจิตร
Written by Ratajit| Feb 5, 2022

วัดนักบุญเปโตร

**บทความสงวนลิขสิทธิ์โดย ©รตจิตร ไม่อนุญาตให้นำไปใช้หรือคัดลอกไปลงในเว็ปไซด์อื่นเด็ดขาด ห้ามดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำงานเขียน หรือรูปภาพในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีทั้งด้านวรรณกรรมคือบทความ และด้านศิลปกรรมคือรูปภาพ หรือวีดิโอ
You must not steal this article to post in your own blog/website. Please respect our blog owner. ©Ratajit

วัดนักบุญเปโตร

12:30-13:00 น.
รตจิตรออกจากวัดเทียนดัด จะมาเจอสัญญาณไฟแดง รตจิตรก็เลี้ยวเข้ามาเพียง 2 โล รตจิตรจะเห็นวงเวียนซึ่งมีรูปปั้น Saint Peter ตั้งอยู่ และอยู่หน้าโบสถ์ด้วย โบสถ์เซ้นต์ปีเตอร์ ทางโบสถ์นี้เรียกว่า วัดนักบุญเปโตร น่าจะภาษาฝรั่งเศส

วัดนักบุญเปโตร

รตจิตรมาวัดนักบุญเปโตรเป็นครั้งที่ 2 คือ Saint Peter Church หรือโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ในบริเวณโบสถ์ก็ยังมีรูปปั้น Saint Peter อีกอยู่ตรงกลางด้านใน ที่ Saint Peter Church เป็นโบสถ์ที่สวยแปลกแต่แลดูสง่างาม น่าจะก่อตั้งโดยท่านบุญราศี หรือท่านนิโคลาส บุญเกิด แถวนี้มีตลาดใช้ชื่อว่า ตลาดวัดนักบุญเปโตร เช่นกันด้วย

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “วัดนักบุญเปโตร Saint Peter Church

  1. Pingback: ทัวร์บุญ 7 ที่สามพราน นครปฐม | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.