วัดบางช้างใต้ Wat Bang Chang Tai

Wat Bang Chang Tai, Nakorn Pathom
สรุปโดย รตจิตร
Written by Ratajit| Feb 5, 2022

วัดบางช้างใต้

**บทความสงวนลิขสิทธิ์โดย ©รตจิตร ไม่อนุญาตให้นำไปใช้หรือคัดลอกไปลงในเว็ปไซด์อื่นเด็ดขาด ห้ามดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำงานเขียน หรือรูปภาพในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีทั้งด้านวรรณกรรมคือบทความ และด้านศิลปกรรมคือรูปภาพ หรือวีดิโอ
You must not steal this article to post in your own blog/website. Please respect our blog owner. ©Ratajit

วัดบางช้างใต้

15:50-16:00 น.
วัดบางช้างใต้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรี แต่ถ้าถามชาวบ้านจะเรียกว่า แม่น้ำท่าจีน เพราะมาจากแม่น้ำท่าจีนช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่นครปฐมก็ใช้ชื่อว่า แม่น้ำนครชัยศรี

รตจิตรไม่ได้ลงไปทำบุญที่วัดนี้เพราะเงียบมาก แม้ว่าจะมีหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัด พอรตจิตรมาสอบถามพระสงฆ์วัดบางช้างเหนือ ที่รตจิตรไปทำบุญด้วย ถึงทราบว่าเมื่อ 2-3 ปีก่อน วัดบางช้างใต้ค่อนข้างดัง ไม่เงียบ แต่พอเจ้าอาวาสรูปเก่ามรณภาพก็เริ่มเงียบ

Advertisement

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “วัดบางช้างใต้ Wat Bang Chang Tai

  1. Pingback: ทัวร์บุญ 7 ที่สามพราน นครปฐม | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.