9.เมืองรัตติยา

Rattiya City of 9 places to visit in Nakorn Pathom
สรุปโดย รตจิตร
Written by Ratajit| Feb 27, 2022

วัดบางปลา นครปฐม

**บทความสงวนลิขสิทธิ์โดย ©รตจิตร ไม่อนุญาตให้นำไปใช้หรือคัดลอกลงในเว็ปไซด์อื่นเด็ดขาด ห้ามดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำงานเขียน หรือรูปภาพในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่ากรณีใด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีทั้งด้านวรรณกรรมคือบทความ และด้านศิลปกรรมคือรูปภาพ หรือวีดิโอ
You must not steal this article to post in your own blog/website. Please respect our blog owner. ©Ratajit

เมืองรัตติยา นครปฐม

17:30-17:40
จากวัดบางปลา นครปฐม ก่อนกลับกรุงเทพ ฯ รตจิตรตั้งใจแวะมาเมืองรัตติยา เพราะอุตส่าห์สร้างสวย แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้นปี 2565 รตจิตรได้แค่ผ่านด้านหน้าเมืองรัตติยา เพราะเมืองรัตติยาปิดมา 2 ปีและยังไม่มีกำหนดเปิดด้วย

วัดศรีมหาโพธิ์ นครปฐม

17:40-18:30 น.
อย่างไรก็ตามรตจิตรก็คิดว่าทริปไปเช้าเย็นกลับ นครปฐม วันนี้สุดยอด คุ้มค่ามาก รตจิตรเดินทางกลับถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

วัดบางปลา นครปฐม

Advertisement

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “9.เมืองรัตติยา

  1. Pingback: ทัวร์บุญไปเช้าเย็นกลับ 9 ที่ นครปฐม | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.