8.วัดบางปลา

Wat Bangpra of 9 places to visit in Nakorn Pathom
สรุปโดยรตจิตร
Written by Ratajit| Feb 27, 2022

วัดบางปลา

**บทความสงวนลิขสิทธิ์โดย ©รตจิตร ไม่อนุญาตให้นำไปใช้หรือคัดลอกลงในเว็ปไซด์อื่นเด็ดขาด ห้ามดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำงานเขียน หรือรูปภาพในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่ากรณีใด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีทั้งด้านวรรณกรรมคือบทความ และด้านศิลปกรรมคือรูปภาพ หรือวีดิโอ

วัดบางปลา

You must not steal this article to post in your own blog/website. Please respect our blog owner. ©Ratajit

17:00-17:10-17:30 น.
รตจิตรเพิ่งเพิ่มรายการทำบุญวัดบางปลาตอนที่ลูกขับตลอดทางในการ “ทัวร์บุญไปเช้าเย็นกลับ 9 ที่ นครปฐม” รตจิตรคิดว่าโชคดีที่มาแวะ เพราะวัดสวย สะอาด การจัดการดี และให้อาหารปลาได้มากจริง

วัดบางปลา

วัดบางปลาสร้าง ปี พ.ศ. 2272 รตจิตรชอบป้ายวัดบางปลาสวยมาก น่ารักดี วัดบางปลาทำป้ายมีปลาติดปีกคู่แทนครีบบน

โบสถ์ทองท้องเรือ วัดบางปลา

รตจิตรเข้าไปในโบสถ์ทองท้องเรือ เพื่อสักการะหลวงพ่อทั้งเจ็ด คือเจ้าอาวาสองค์ก่อน ๆ ซึ่งทางวัดจัดเรียงไว้อย่างสวยงาม

โบสถ์ทองท้องเรือ วัดบางปลา

รตจิตรขออัญเชิญคำอธิษฐานขอพรหลวงพ่อทั้งเจ็ดจากวัดบางปลา ดังนี้ค่ะ
อิมัสมิง วิหาเร สุปะติฏฐิตานัง มัจฉารามะสังฆาธิปะติ ภูตะปุพพานัง สัตตะมหาเถรานัง
กาเยนะ วาจายะ เจตสาวายัง ยัง อะปะราธัง มะยา กะตัง, ตัง ตัง อะโหสิกัมมัง โหตุ
เตสัง เมตตานุภาเวนะ อัมหากัง สัพพะสังกัปปา สะมิชฌันตุ สะทา โสตถี ภะวันตุ โนฯ

โบสถ์ทองท้องเรือ วัดบางปลา

ด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ข้าพเจ้าขอกราบขมาบูชา พระมหาเถระทั้งเจ็ด อดีตเจ้าอาวาสวัดบางปลา ในวิหารนี้ ขอพระมหาเถระทั้งเจ็ด จงประสิทธิ์ประสาทพรอันประเสริฐ ให้ข้าพเจ้าและครอบครัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ความสมหวัง ทุกนิพาราตรีกาลเทอญ ฯ

โบสถ์ทองท้องเรือ วัดบางปลา

ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนตำบลบางปลา ที่สร้างสวย รตจิตรชอบด้านหน้าที่ทำเป็นหัวพญานาคแบบแบบบุรีรัมย์หรือทางอีสาน ด้านบนก็สวยงาม
หมายเหตุ ถ้าไปกันไม่กี่คน ไม่ควรไปตอนเย็น วันที่รตจิตรไป เผอิญเจอพระรูปหนึ่งนั่งคุยกับโยมชายที่สูบบุหรี่ตรงริมน้ำ และมีกลุ่มวัยรุ่นชายหลายคนนั่งคุยกันหน้าโบสถ์ทอง

พิพิธภัณฑ์ชุมชนตำบลบางปลา วัดบางปลา

Advertisement

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “8.วัดบางปลา

  1. Pingback: ทัวร์บุญไปเช้าเย็นกลับ 9 ที่ นครปฐม | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.