4.วัดกลางบางพระ หลวงพ่อสมหวัง

Wat Klang Bang Phra of 9 places to visit in Nakorn Pathom
สรุปโดย รตจิตร
Written by Ratajit| Feb 27, 2022

วัดกลางบางพระ หลวงพ่อสมหวัง

**บทความสงวนลิขสิทธิ์โดย ©รตจิตร ไม่อนุญาตให้นำไปใช้หรือคัดลอกลงในเว็ปไซด์อื่นเด็ดขาด ห้ามดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำงานเขียน หรือรูปภาพในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่ากรณีใด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีทั้งด้านวรรณกรรมคือบทความ และด้านศิลปกรรมคือรูปภาพ หรือวีดิโอ
You must not steal this article to post in your own blog/website. Please respect our blog owner. ©Ratajit

วัดกลางบางพระ หลวงพ่อสมหวัง

13:45-13:50-14:45 น.
รตจิตรออกจากวัดบางพระมาทางเดิม คือรตจิตรออกจากวัดบางพระ เลี้ยวซ้าย 1.2 ก.ม. เลี้ยวขวา พอข้ามสะพานเล็ก ๆ ก็เห็นวัดกลางบางพระ เป็นวัดที่มีทั้ง 2 ด้านของถนน มีตลาดใหญ่ให้รตจิตรอุดหนุนชาวบ้านหลายร้าน

วัดกลางบางพระ แห้วบูชาหลวงพ่อสมหวัง

รตจิตรมาถึงวัดกลางบางพระ บนเนื้อที่ถึง 24 ไร่ วัดนี้รตจิตรคิดว่าไม่ค่อยต่างจากวัดบางพระ เพราะญาติโยมเยอะ ที่วัดบางพระมีกิจกรรมเพื่อทำบุญเพียบ รตจิตรคิดว่าวัดนี้มีการจัดการค่อนข้างดีเหมือนวัดบางพระ รตจิตรเห็นคนมาไหว้หลวงพ่อสมหวังด้วยแห้ว หรือสมหวัง กันเยอะมาก หลวงพ่อสมหวังเป็นพระพุทธรูปอิฐแดงงดงาม องค์ใหญ่โต เป็นที่เคารพนับถือกันมากไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน และหรือคนต่างถิ่นทั่วไป ดังนั้นแม้ว่ารตจิตรจะมาวันธรรมดา ก็คนเยอะ

วัดกลางบางพระ ป้ายหลวงพ่อสมหวัง

นอกจากหลวงพ่อสมหวังแล้ว รตจิตรเข้าไปในวิหารเพื่อสักการะรูปปั้นของหลวงพ่อ 4 รูปคือ (1) หลวงพ่อเปิ่น (2) หลวงพ่ออยู่ (3) หลวงพ่อหิ่ม อินทโชโต และ (4) หลวงพ่อเปลี่ยน ฐิตธมฺโม
รตจิตรเข้าไปดูวัตถุมงคล ทางวัดมีทั้งธงติดรถและ sticker หลวงพ่อสมหวัง ตลอดจนแผ่นไม้ เขียนว่า “ขอให้สมหวัง” โดยมีแกะไม้เป็นพระพุทธรูปติดอยู่บนแผ่นไม้ด้วย คือ หลวงพ่อสมหวัง

Advertisement

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “4.วัดกลางบางพระ หลวงพ่อสมหวัง

  1. Pingback: ทัวร์บุญไปเช้าเย็นกลับ 9 ที่ นครปฐม | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.